Informacijski pooblaščenec vložil zahtevo za oceno ustavnosti ZSOVA

0

Problematika nadzora oz. spremljanja komunikacij v mednarodnem elektronskem komunikacijskem omrežju je aktualna že vrsto let. Kljub večkratnim pozivom Informacijskega pooblaščenca (IP) do sprememb Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) in zagotovilu Vlade Republike Slovenije do danes še ni prišlo. Obenem pa tudi iz neuradno javno objavljenega osnutka sprememb zakona ni razbrati, da bodo – po mnenju IP neustavni vidiki pooblastil Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov – v bližnji prihodnosti zakonsko ustrezno urejeni. Zato IP Ustavnemu sodišču upoštevajoč zahteve 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ponovno predlaga, da razveljavi 1. in 3. odst. 21. člena ZSOVA. IP je zoper SOVA v letu 2013 po uradni dolžnosti uvedel postopek inšpekcijskega nadzora z namenom preveriti, ali obdelava osebnih podatkov pri spremljanju sistemov mednarodnih zvez, ki jo urejajo določbe 21. člena ZSOVA poteka skladno z določbami ZVOP-1. IP je v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovil, da zaradi domnevne neustavnosti dela ZSOVA do njegove ustrezne spremembe inšpekcijskega postopka ne more učinkovito zaključiti. Podrobnosti postopka IP zaradi tajnosti obravnavanih podatkov ne more razkriti.

Več informacij na spletni strani IP.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.