6. Dnevi nacionalne varnosti – 11. in 12. oktober 2022

1

IVK Inštitut za varnostno kulturo je v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, organiziral 6. Dneve nacionalne varnosti 2022, ki so dne 11. in 12. 10. 2022 potekali v Ljubljani. Osrednji del z okroglo mizo je gostil Državni svet RS, predavanja pa Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.

11. oktober 2022

OTVORITEV OSREDNJEGA DOGODKA V DRŽAVNEM SVETU RS

 • Neža Geč, povezovalka osrednjega dogodka
 • Andrej Kovačič, vodja programsko organizacijskega odbora 6. DNV

Ko

Foto: Državni svet RS

POZDRAVNI NAGOVORI

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

Foto: Državni svet RS

izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

Foto: Državni svet RS

prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

Foto: Državni svet RS

mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve RS

Foto: Državni svet RS

Marjan Šarec, minister za obrambo, Ministrstvo za obrambo RS

Foto: Državni svet RS

OKROGLA MIZA: Informacijska varnost v družbi 5.0.

Razpravljavci okrogle mize:

 • Dalibor Vukovič, Telekom Slovenije, d.d.
 • Dr. Uroš Svete, Urad Vlade RS za informacijsko varnost
 • Ppk. Mihael Plevnik, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo RS
 • Toni Kastelic, Policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS
 • Tadej Hren, SI-CERT

Moderator: prof. dr. Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Foto: Državni svet RS

PODELITEV PRIZNANJ LETA 2021 NA PODROČJU NACIONALNE VARNOSTI

Foto: Varensvet

Policist leta 2021 / Andrej Bračič

Foto: Državni svet RS

Vojak leta 2021 / Tilen Mravlje

Foto: Državni svet RS

Prostovoljno gasilsko društvo leta 2021 / PGD Brežice

Foto: Državni svet RS

Varnostnik leta 2021 / Marko Glušac

Foto: Državni svet RS

Reševalec NMP leta 2021 / Robert Sabol

Foto: Državni svet RS

Prejemniki priznanj na področju nacionalne varnosti za leto 2021

Foto: Državni svet RS

Posnetek dogodka v Državnem svetu RS je dostopen na povezavi.

12. oktober 2022 

PREDAVANJA / lokacija Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, Ljubljana ali na daljavo

Predavalnica P2 / povezuje: Greg Mirt

13.00-13.30, Greg Mirt, Najpogostejše mišično skeletne poškodbe pripadnikov varnostno obrambnih struktur in obravnava le teh, IVK/Varensvet, VDC Novo mesto

Foto: Varensvet

13.30-14.00, dr. Andrej Raspor, Kako teroristični napadi v sredozemskih državah vplivajo na turizem?

Foto: Varensvet

14.00-14.30, doc. dr. Jelena Juvan, Vojna v Ukrajini in posledice za mednarodno skupnost, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani

Foto: Varensvet

14.30-15.00, Danijel Kovač, štabni praporščak, glavni podčastnik Slovenske vojske, Voditeljstvo prihodnosti, Ministrstvo za obrambo RS

Foto: MORS

15.00-15.30, Clayton Reklewski Louis-Jean, Vojna pred vrati – izjemni izzivi zahtevajo izjemne odzive, Poljska narodna banka (predavanje v angleškem jeziku)

Foto: Varensvet

15.30-16.00, dr. Simon Slokan, Profesionalizem in kakovost kot elementa nacionalne varnosti, Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Foto: Varensvet

16.00-16.30, dr. Džemal Durić, Suzana Rudež, Razvoj vodstvenih kompetenc v Policiji, GPU, Ministrstvo za notranje zadeve RS

Foto: Varensvet

Predavalnica P3 / povezuje: Bernarda Tominc 

13.00-13.30, David Sluga, Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja? IVK/Varensvet

Foto: Varensvet

13.30-14.00, izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, Celovita varnost kritične infrastrukture kot dejavnik nacionalne varnosti, Detektivska zbornica RS

Foto: Varensvet

14.00-14.30, dr. Robert Radkovič, Korporativna varnost v pravosodnih organih, Ministrstvo za pravosodje RS

Foto: Varensvet

14.30-15.00, Rajko Bačnar, prof. IBA, Veščine in kompetence telesnih stražarjev, LYNX Security in IBA Hrvaška (predavanje v hrvaškem jeziku)

Foto: Varensvet

15.00-15.30, Predrag Toplak, Varnostnik, aktivni element varnostnega sistema, LYNX Security (predavanje v hrvaškem jeziku)

Foto: Varensvet

15.30-16.00, Pavle Gostiša, upokojeni podpolkovnik SV, Prehranska varnost v primeru globalne katastrofe 

Foto: Varensvet

16.00-16.30, Adrijana Jerina, Slovenski zaporski sistem, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Foto: Varensvet

Predavalnica P6 / povezuje: David Sluga 

13.30-14.00, Rok Petravič, pravnik in kognitivni terapevt, Čustvena varnost v praksi

Foto: Varensvet

14.00-14.30, Cristina Bogorin, Geopolitični vplivi na fizično varnost, Centralna banka Romunije (predavanje v angleškem jeziku) 

Foto: Varensvet

14.30-15.00, Dr. Barbara Šket Motnikar, Ocenjevanje učinkov potresov in potresna nevarnost Slovenije, Agencija RS za okolje

Foto: Varensvet

15.00-15.30, Vladimir Ilič, Uporaba električnega paralizatorja v slovenski policiji, Policija, Ministrstvo za notranje zadeve

Foto: Varensvet

15.30-16.00, Andrej Omulec, Nasilje nikoli ni izraz ljubezni, ZPM Moste – Polje

Foto: Varensvet

16.00-16.30, Tebogo Odette Mohaswa, Vloga integritete na področju varnosti v centralni banki, Centralna banka Južne Afrike (predavanje v angleškem jeziku)

16.30-17.00, James Malizia, Notranje grožnje, Royal Canadian Mint, Kanada (predavanje v angleškem jeziku)

Programsko-organizacijski odbor 6. DNV 2022

 •  Andrej Kovačič, IVK Inštitut za varnostno kulturo/Varensvet
 • Izr. prof. dr. Maja Garb, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
 • Pred. Bernarda Tominc, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
 • Prof. dr. Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
 • David Sluga, IVK Inštitut za varnostno kulturo/Varensvet
 • Neža Geč, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Deli z ostalimi.