O nas

IVK Inštitut, Inštitut za varnostno kulturo
IVK Varensvet.si

Kratko ime: IVK Inštitut
Sedež:
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 31 202 456    E-naslov: info@varensvet.si 

Predsednik sveta: dr. Črtomir Borko M: +386 40 852 414 E: crtomir.borko@varensvet.si

Direktor: Andrej Kovačič / CV, M: +386 31 202 456  E: andrej.kovacic@varensvet.si

Strokovna sodelavka, Katja Kovačič, univ. dipl. ekon. E: katja.kovacic@varensvet.si

Datum ustanovitve: 27.1.2014 / Davčna št.: 59528818 / Matična št.: 6537243000 

IBAN: SI56 30000-0019789976 / Banka: Sberbank banka d.d. / SWIFT/BIC koda: SABRSI2X

Člani strokovnega sveta: mag. Gregor Jazbec, Petra Brne, dipl. psih. (UN), mag. Peter Dular, Petra Žiberna

Strokovni odbori

Naloga in namen aktivnosti strokovnih odborov je spremljanje področja in aktualnega dogajanja na področju za katerega je pristojen. Odbori spremljajo dogodke doma in po svetu, domačo zakonodajo, izmenjujejo dobro prakso, mnenja, ter seznanjajo z novostmi in spremembami člane ostalih odborov.

ODBOR ZA VARNOST V LOKALNI SKUPNOSTI

Področja:

 • okolje, varna hrana in vodni viri
 • osebna varnost in zdravje državljanov
 • varnost in nenasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • prometna varnost
 • redarstvena služba v lokalnih skupnostih

ODBOR ZA KORPORATIVNO VARNOST

Področja: organizacijska kriminaliteta, organizacijsko deviantno vedenje, varnost zaposlenih v  organizacijah, varovanje organizacij, informacijska varnost, varovanje podatkov

ODBOR ZA NACIONALNO VARNOST

Področja:

 • policijska (notranja) varnost/dejavnost
 • obrambna (vojaška)  in mednarodna varnost/dejavnost
 • zaščita in reševanje
 • požarna varnost
 • varnost na področju pravosodja in penologije
 • obveščevalno-varnostna dejavnost, terorizem in ekstremno nasilje

ODBOR ZA JAVNO IN ZASEBNO (PRIVATNO) VARNOST/DEJAVNOST

Področja:

 • zasebno varovanje
 • detektivska dejavnost

ODBOR ZA PSIHOLOGIJO NA PODROČJU VARNOSTI

ODBOR ZA ZAŠČITO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

POSLANSTVO

IVK Inštitut, Inštitut za varnostno kulturo je neprofitni zasebni zavod, ki je namenjen prenosu znanja o varnosti in zavedanju pomena varnostne kulture, ki jo lahko vzdržujemo le s spodbujanjem vseh deležnikov družbe. Svojo dejavnost izvajamo z izobraževanjem in usposabljanjem ter temeljnimi in razvojnimi raziskavami na področjih šolske varnosti, nasilja otrok in mladine v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, varnosti v lokalni skupnosti in na področju varnosti na delovnem mestu. Poslanstvo je spodbujanje povezovanja in krepitve odnosov civilne družbe in ostalih, ki so odgovorni in skrbijo za varnost v šolah, v lokalni skupnosti in v organizacijah.

Aktivno spremljamo tudi področje nacionalne varnosti.

VARNOSTNA KULTURA

Varnostna kultura predstavlja vsa stališča, prepričanja, vrednote in ravnanja, ki pripomorejo k boljši osebni varnosti in splošni varnosti v okolju. Gre za zavedanje in doživljanje osebne varnosti kot pravice in dolžnosti posameznika, da poskrbi za lastno varnost in varnost v okolju v katerem živi, dela oziroma se nahaja.