Andrej Kovačič – predstavitev

Andrej KOVAČIČ

Slovenia

Diplomiral na Fakulteti za varnostne vede s področja zasebne varnosti. Pridobljeno ima NPK varnostni menedžer. Od leta 1995 se poklicno ukvarja s področjem varovanja ljudi in premoženja. Na začetku poklicne poti je na področju zasebnega varovanja, kot varnostnik in varnostnik nadzornik opravljal različne naloge varovanja (varovanje sodišč, menjalnic, šol, gostinskih lokalov ipd). Po odhodu v gospodarstvo je bil med drugim odgovoren za varnost v gospodarski družbi, kjer ima večletne izkušnje na področju video nadzora in kontrole. V različnih gospodarskih družbah je sodeloval pri projektih vzpostavitve sistema varovanja in formiranja službe za video kontrolo. Je dober poznavalec varnostnih tveganj in s tem povezane varnostne problematike v denarnih ustanovah.

Njegovo strokovno delovanje sega tudi na področje lokalne varnosti in celovite osebne varnosti civilistov (otrok, mladostnikov in državljanov). Je vodja usposabljanja po programu Specialistov za varnost in zaščito in Civilistov za osebno in lokalno varnost.

Na področju vzgoje in izobraževanja je vodja večjih projektov, Moja šola-varna šola, Dnevi varnostne kulture mladih in Varni vrtec/šola.

Je ustanovitelj in od leta 2014 direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo, ter od leta 2015 predsednik Slovenskega združenja za varen svet.

Je gostujoči predavatelj za področje zasebnega varovanja na Fakulteti za varnostne vede Univerza v Mariboru, in Višji strokovni šoli Kranj v programu inženir varovanja.

Je glavni urednik portala Varensvet.si.

Po sklepu Ministrstva za notranje zadeve je bil v letu 2016 za dobo štirih let imenovan za člana v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.

Od leta 1994 se ukvarja z različnimi borilnimi veščinami. V sklopu Perun Task Systema vodi funkcionalne treninge za pripravo telesa na visoko operativno delovanje. Od leta 1997 je usposobljen in licenciran za delo na področju športa/FIT inštruktor, II. stopnja.

Prosti čas preživlja z družino.