Andrej Kovačič – predstavitev

Andrej KOVAČIČ

Slovenia

Diplomiral na Fakulteti za varnostne vede s področja zasebne varnosti. Pridobljeno ima NPK varnostni menedžer. Od leta 1995 se poklicno ukvarja s področjem varovanja ljudi in premoženja. Na začetku poklicne poti je na področju zasebnega varovanja, kot varnostnik in varnostnik nadzornik opravljal različne naloge varovanja. Po odhodu v gospodarstvo je bil med drugim odgovoren za varnost v gospodarski družbi, kjer ima večletne izkušnje na področju video nadzora in kontrole. V različnih gospodarskih družbah je sodeloval pri projektih vzpostavitve sistema varovanja in formiranja službe za video kontrolo. Je dober poznavalec varnostnih tveganj in s tem povezane varnostne problematike v denarnih ustanovah.

Njegovo strokovno delovanje sega tudi na področje lokalne varnosti in celovite osebne varnosti civilistov (otrok, mladostnikov in državljanov).V programu za Specialiste osebne varnosti in zaščite pokriva področje osebne varnosti in psihofizične priprave pripadnikov varnostnih struktur in civilistov.

Je ustanovitelj in od leta 2014 direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo, ter od leta 2015 predsednik Slovenskega združenja za varen svet. Je vodja izobraževalne ekipe in glavni inštruktor v Centru Varensvet.

Je gostujoči predavatelj za področje zasebnega varovanja in varovanja v igralniških družbah na Fakulteti za varnostne vede Univerza v Mariboru, Fakulteti za turistične študije-Turistica Univerza na Primorskem, Višji strokovni šoli Kranj v programu inženir varovanja in v Šolskem centru Ljubljana, v programu tehnik varovanja.

Je glavni urednik portala Varensvet.si. Na področju vzgoje in izobraževanja je vodja večjih projektov, Moja šola-varna šola, Dnevi varnostne kulture mladih in Varni vrtec/šola.

Po sklepu Ministrstva za notranje zadeve je bil v letu 2016 za dobo štirih let imenovan za člana v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.

Od leta 1994 se ukvarja z različnimi borilnimi veščinami, danes pa se v sklopu sistema Perun Task ukvarja s taktičnim in funkcionalnim treningom in samoobrambo. Od leta 1997 deluje na področju vadbe, in je usposobljen in licenciran za delo na področju športa/FIT inštruktor, II. stopnja.

Prosti čas preživlja z družino.

eng

Andrej Kovačič has been professionally involved in the protection of people and property since 1995. At the beginning of his career he worked as security guard and security supervisor and gained a lot of experience while providing security in law courts, schools, exchange offices, casinos and clubs as well as dealing with personal protection. When he joined a business company he was, among other positions, in charge of company security and gained additional experience in video surveillance and control. He was involved in creating and realisation of security systems and video surveillance services for various companies. He is an expert in the field of security risks and related security issues within casino/gambling businesses.

He is the founder and director of ISC Institute for Safety Culture and the President of the Slovenian Association for a Safe World since 2015.

Andrej graduated at the Faculty of Criminal Justice and Security, department for personal security and protection. He has the national qualification of the security manager. He is a visiting lecturer for personal security and protection at the Faculty of Criminal Justice and Security in Maribor and Secondary School Centre in Ljubljana (programme for Security Technicians).

He is the Editor in Charge for Varensvet.si portal and a member of the Forensics and Military Psychology Association.

He is the project manager for several educational initiatives: My School – Safe School and Days of Safety Culture for Young People.

He is a FIT instructor with teakwon-do skills. He spends his free time with his family.