Uredniški odbor

Varen svet potrebujemo doma, v domačem okolju, na javnih mestih, v prometu, na delovnem mestu, v šolah skratka  v nacionalnem, kot v globalnem okolju.

Največje tveganje za varen svet predstavlja človek sam. Varen svet zato potrebuje odgovornega in razumnega človeka, ki ne bo ogrožal sebe in drugih ter skupnega življenjskega okolja. Zato obstajajo dileme in izzivi, ki se pred nas postavljajo. Kakšna naj bo torej zaščita za varen svet posameznika, družbe in našega planeta? Odgovori so tako v vsakem posamezniku, nacionalni politiki in v mednarodni skupnosti.

Varen svet naj tako postane prioriteta naše varnostne kulture in predvsem resničnost za vsakogar.

Portal varensvet.si je spletno središče, ki je namenjeno promociji varnosti, zaščite, varovanja in poklicev na področju varnosti. Objavljamo primere dobre prakse na področju varnosti in načine za obvladovanje različnih varnostnih tveganj. Obravnavamo vsa pomembna področja, ki se kakorkoli ukvarjajo z varnostjo, od strokovni vsebin, aktualnih novic, nasvetov kako biti varen, do projektov ter domačih in tujih raziskav.

Na portalu se predstavi tudi Slovensko združenje za varen svet, znotraj katerega delujeta Sekcija mladih za varnost, katero sestavljajo mladi, bodoči kadri na področju varnosti in Sekcija za lokalno varnost, v katero so vključeni ostali državljani/občani, ki jim je mar za svojo in skupno varnost, v okolju v katerem živijo in delajo.

Portal je namenjen:

  • članom Slovenskega združenja za varen svet (Sekcija mladih za varnost, Sekcija za varnost in zaščito, Sekcija za lokalno varnost);
  • akcijski Skupini za lokalno varnost;
  • mladim, ki se zanimajo za delo na področju varnosti in varovanja;
  • ostalim državljanom;
  • zainteresirani strokovni in laični javnosti;
  • različnim organizacijam in ustanovam;
  • medijem.

Portal je namenjen tudi za objave prostih delovnih mest in za predstavitev mladih iskalcev zaposlitve na področju varnosti, zaščite in varovanja. Organizacije lahko tako na enem mestu najdejo potencialne mlade kadre oziroma kandidate za razpisano delovno mesto in obratno. Organizacije, ki iščejo mlade kadre na področju varnosti, se za priporočila iskalcev in kandidatov za zaposlitev, lahko obrnejo na Upravni odbor Slovenskega združenja za varen svet, ki ima referenčno bazo perspektivnih mladih kadrov za varnost.

Na portalu so objavljene tudi knjige in ostale publikacije, ki obravnavajo različna področja varnosti, zaščite in varovanja.

O vseh vsebinah in objavah na portalu Varensvet.si, odloča uredniški odbor, ki ga vodi glavni urednik portala.

Objavljeni prispevki in njihova vsebina odraža stališča in mnenja avtorjev prispevkov ter v celoti predstavljajo njihovo odgovornost.

Vse vsebine niso lektorirane.

Portal ni namenjen za profitno dejavnost, temveč temelji na prostovoljstvu!

Veselimo se vseh uporabnikov portala!

Andrej Kovačič, glavni urednik

M: +386 31 202 456   E: andrej.kovacic@varensvet.si

David Sluga, namestnik glavnega urednika

M: +386 41 851 159   E: david.sluga@varensvet.si

Katja Kovačič, strokovna sodelavka

M: +386 41 399 350   E: katja.kovacic@varensvet.si


Spletnemu mestu Varensvet.si je bila podeljena mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2463-8390