Uredniški odbor spletnega portala Varensvet.si

Varen svet potrebujemo doma, v domačem okolju, na javnih mestih, v prometu, na delovnem mestu, v šolah skratka  v nacionalnem, kot v globalnem okolju.

Največje tveganje za varen svet predstavlja človek sam. Varen svet zato potrebuje odgovornega in razumnega človeka, ki ne bo ogrožal sebe in drugih ter skupnega življenjskega okolja. Zato obstajajo dileme in izzivi, ki se pred nas postavljajo. Kakšna naj bo torej zaščita za varen svet posameznika, družbe in našega planeta? Odgovori so tako v vsakem posamezniku, nacionalni politiki in v mednarodni skupnosti.

Varen svet naj tako postane prioriteta naše varnostne kulture in predvsem resničnost za vsakogar.

Spletni portal Varensvet.si je družbeno odgovorno in neprofitno spletno središče, ki je namenjeno krepitvi varnostne kulture, poklicev na področju nacionalne in korporativne varnosti ter promocije zdravega načina življenja. Objavljamo primere dobrih praks na vseh področjih, ki se kakorkoli ukvarjajo z varnostjo, od strokovnih vsebin, novic, nasvetov kako biti varen, do projektov ter domačih in tujih raziskav.

Na portalu se predstavi tudi Slovensko združenje za varen svet, znotraj katerega delujejo različne Sekcije.

Spletni portal je namenjen:

  • članom Slovenskega združenja za varen svet (Sekcija mladih za varnost, Sekcija za varnost in zaščito, Sekcija za lokalno varnost);
  • mladim, ki se zanimajo za delo na področju varnosti in varovanja;
  • ostalim državljanom;
  • zainteresirani strokovni in laični javnosti;
  • različnim organizacijam in ustanovam;
  • medijem.

O vseh vsebinah in objavah na portalu Varensvet.si, odloča uredniški odbor, ki ga vodi glavni urednik portala.

Objavljeni prispevki in njihova vsebina odraža stališča in mnenja avtorjev prispevkov ter v celoti predstavljajo njihovo odgovornost. Vir fotografij izhaja iz Pixabay.

Vse vsebine niso lektorirane.

Spletni portal ni namenjen za profitno dejavnost, temveč temelji na prostovoljstvu!

Veselimo se vseh uporabnikov portala!

Andrej Kovačič, glavni urednik

E: andrej.kovacic@varensvet.si

David Sluga, strokovni sodelavec

E: david.sluga@varensvet.si


Spletnemu mestu Varensvet.si je bila podeljena mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2463-8390