Policijsko delo v skupnosti – razkorak med teorijo in prakso (primer projekta: posledice prometnih nesreč)

0

Tomaž Tomaževic

Povzetek

Prispevek obsega pogled na policijsko delo v skupnosti, kot ga doživlja posamezni deležnik v praksi. V konkretnem primeru je to pogled policista, ki se pri svojem delu srečuje z vpeljevanjem policijskega dela v skupnost. Avtor prispevka želi pri tem izpostaviti nekatere dileme, ki pomenijo razkorak med teorijo in prakso, ter podati svoje videnje in težave, ki jih ima na poti pri uveljavljanju policijskega dela v skupnosti. Izpostaviti želi različne dejavnike, s katerimi se je treba soočiti v praksi. Delo je akademskemu področju namenjeno kot izsek vpogleda v realno stanje. Avtor skuša osvetliti nekaj dejavnikov, ki jih je treba upoštevati, če želimo teorijo in prakso združiti v celoto, kar opiše skozi svoje dosedanje delo na področju preventive in projektu »Posledice prometnih nesreč«, katerega je avtor.

Ključne besede: policijsko delo v skupnosti, praksa, teorija, projekt, prometne nesreče

Več v prispevku (stran 71), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 2. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru. Uredniki: prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, asist. Urška Pirnat. Izdajatelj: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.