mag. Mojca Mihelič, ravnateljica, Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana

0

Ste ena redkih osnovnih šol v Sloveniji, ki ima tudi mednarodni oddelek. Na kakšen način poteka tovrstno izobraževanje pri vas?

Osnovna šola Danile Kumar v Ljubljani je ena večjih slovenskih šol. Pri našem delu so združene strokovne moči različnih generacij učiteljic in učiteljev, vzgojiteljic in drugih strokovnih delavcev. Prepletata se mladostna zagnanost in zrela premišljenost.

Nasploh je naša šola polna presenečenj. Stoji na območju, kjer se prepletata mestni in vaški način življenja. V bližini šole sta tako blokovsko kot vaško naselje, ohranjene in dejavne so tudi kmetije v bližini. Našteto vas pozdravi že, ko pridete do nas: pred seboj boste zagledali ob Dunajski cesti skrite, velike, med seboj povezane stavbe, od katerih se odstira pogled na betonsko Bratovševo ploščad ter za njo na Triglav in Kamniško sedlo. Ob vsem betonu vas bo presenetilo ptičje petje, veliko zelenja in če boste imeli srečo, lahko v jesenskem času opazite tudi čisto prave sove, ki gnezdijo v smrekah ob šoli. Sova, simbol modrosti, je tudi naš simbol. Najbrž ni treba posebej omenjati, da sivi beton razbija lepa in negovana zelenica, ki omogoča celo gojenje čebel. Sredi Ljubljane.

Kot rečeno, smo nekaj posebnega ne samo med ljubljanskimi, pač pa tudi med slovenskimi (javnimi) šolami. Pod svojimi strehami namreč združujemo dva programa: nacionalnega in mednarodnega. Slednjega zaenkrat edini v Sloveniji kot javno-veljavni program. Ko vstopite v naše prostore, lahko opazite dvojezične napise in oznake, v slovenščini in angleščini. Poleg učencev, ki bodo v novem šolskem letu razporejeni v 30 nacionalnih oddelkih, bo na šoli še 11 oddelkov mednarodnega programa; t.j. osnovne šole in vrtca.

Kar pomeni, da se pri nas vsak dan vrti svet v malem, saj so na šoli učenci preko 30 narodnosti. Čeprav se otroci učijo v različnih jezikih, to zanje ni ovira, da ne bi sodelovali in učenci se brez zadrege hitro sporazumejo. Kjer je le mogoče, programa se namreč nekoliko razlikujeta, prepletamo šolsko delo učencev nacionalnega programa z mednarodnimi. Zlasti so spodbudne skupne dobrodelne akcije, športne in druge dejavnosti in tekmovanja, razni projekti, dramske predstave.

O nacionalnem programu je veliko znanega, o mednarodnem, ki poteka po principih IBO – Internacional Baccalaureate programme, pa lahko več informacij najdete na šolski spletni strani: http://en.os-danilekumar.si/international-home/introduction/teaching-philosophy .

OS Danile Kumar, Foto: Dejan Mijovic

 Foto: Dejan Mijovič

To šolsko leto na vaši šoli krepite vrednote in socialne veščine, ob enem pa skrbite za zdrav način življenja, v skupnem projektu: Želim ti lep, uspešen in zdrav dan. Ali ste razmišljali, da bi projekt nadgradili še s področjem varnosti, ali tovrstne aktivnosti že vsebuje? Kakšne aktivnosti izvajate na področju zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih na vaši šoli?

Že pred leti smo ugotovili, da ni dovolj razvijanje akademskih veščin, torej znanja. V tem so nas podprli tudi starši, s katerimi večinoma zelo dobro sodelujemo.

Zato smo posebej izpostavili razvijanje socialnih veščin kot del pedagoškega procesa. Seveda lahko uspešno tovrstno učenje poteka zgolj v varnem okolju.

Zaradi zapisanega na šoli veliko pozornosti posvečamo varnosti tako z osveščanjem in izobraževanjem učiteljev kot tudi učencev, in sicer na področju internetne varnosti, zdravja … Pri tem občasno gostimo policiste in druge strokovnjake. Vsako leto izvedemo evakuacijsko vajo s spremljajočim programom, pogosto v sodelovanju z gasilci oz. drugimi strokovnjaki. Predvsem pa vsebine glede varnosti, socialnih veščin, zdravja in sorodne vsebine vključujemo v reden pouk in razredne ure ali dejavnosti, ki jih za učence pripravijo učitelji in svetovalni delavci.

Na šoli poteka tudi (strokovna in vrstniška) mediacija, ki rešuje morebitne konflikte. Vsako leto organiziramo predavanja za starše iz različnih področjih varnosti (internetno nasilje in preventiva, nasilje, samopoškodovalno vedenje … Žal so pogosto slabo obiskana, četudi udeleženci vsakokrat ugotovijo, da bi morale biti tovrstne aktivnosti zaradi svoje sporočilnosti obvezne za starše. Vedno pa smo odprti za nova konstruktivna sodelovanja.

Za varnost naših učencev si prizadevamo predvsem z učenjem samozaščitnega, varnega vedenja. Poleg tega imamo organizirano receptorsko službo, aktivnosti z učenci vedno potekajo v prisotnosti pedagoških delavcev ipd. Ugotavljamo le, da bomo morali omejiti gibanje obiskovalcev po šoli; predvsem starši včasih nočejo sprejeti meje med domom in javnim zavodom.

Kako naj bi po vašem mnenju delovala varna šola, ki celovito skrbi za varnost na šoli?

Varna šola, ki celovito skrbi za varnost na šoli, je usmerjena v preventivne dejavnosti. Taka, ki vse deležnike šole opolnomoči, da se prepreči možno nasilje, da se naučimo poskrbeti za sebe, svoje pravice in opravljanje dolžnosti, spoštovanje pravil, ki nam omogočajo učinkovito in prijetno sobivanje ter gradnjo dobrih odnosov.

Ob ugotovitvah pojavov, dejavnosti, ki krhajo varnost, pa je nujno čimprej odreagirati in udeležence naučiti konstruktivnih vedenj in odgovornosti zase in za druge.

V mesecu oktobru 2016 organizirate mednarodno konferenco MINDfulness 2016, s sloganom “Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost”, ki bo potekala na vaši šoli. Ali menite, da razvoj čuječnosti lahko krepi tudi nenasilno komunikacijo med učenci?

Čuječnost/mindfulness je dobra metoda za doseganje zdrave, stabilne samopodobe, umirjanja, zavedanja lastne vrednosti in preko tega vstopanja v zdrave in konstruktivne odnose. Rezultat tega je tudi nenasilje oziroma reševanje konfliktov na miren, nenasilen način. Več o konferenci, ki bo oktobra potekala na naši šoli, si lahko preberete na www.eduvision.si/konferenca-o-cujecnosti .

Zapisala: Mag. Mojca Mihelič, ravnateljica, Damjan Beton, šolska svetovalna služba

Andrej Kovačič                                                    E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.