SEMINAR 14.4.2016 – ocenjevanje ogroženosti za upravljanje z varnostnimi tveganji v organizacijah

0

Ocenjevanje ogroženosti je pripomoček za boljše gospodarjenje in upravljanje s tveganji, omogoča nam večjo konkurenčnost in ne pomeni samo nepotrebne obremenitve, formalnosti in stroškov.

Ocenjevanje ogroženosti je orodje vodstva za ugotavljanje realnih tveganj, ki smo jim izpostavljeni in orodje za načrtovanje ukrepov s katerimi ta tveganja odpravimo, zmanjšamo posledice, prenesemo na druge subjekte ali pa smo na njih vsaj pripravljeni in so del naših delovnih procesov.

Predavatelj g. Simon Savski, strokovnjak s področja varovanja bo predstavil, kaj je potrebno upoštevati pri postopku ocenjevanja ogroženosti, kot enemu izmed procesov upravljanja z varnostjo, pomen razumevanja posameznih postopkov ocenjevanja, pravnega okvira in ciljev ocenjevanja, standarde ocenjevanja in dobre prakse ter različne praktične pripomočke in metode ocenjevanja.

Na seminarju bomo obravnavali naslednje teme:

 • pravni okvir in standardi ocenjevanja ogroženosti;
 • pomen strokovnega ocenjevanja ogroženosti;
 • kaj je ocena ogroženosti;
 • namen ocene ogroženosti;
 • vloge in odgovornosti pripravljavcev:
  • postopek ocenjevanja ogroženosti
 • pripomočki za ocenjevanje;
 • procesi ocenjevanja ogroženosti;
 • kriteriji ocenjevanja;
 • postavljanje prioritet;
 • metode upravljanja tveganj;
 • stopnjevanje varnostnih ukrepov;
 • splošna ocena:
  • dobre prakse
  • najpogostejše napake

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen osebam, ki so v različnih podjetjih, državnih organih, lokalnih skupnostih in drugih organizacijah odgovorni za področje varnosti in varovanja (banke, šole, pošte, igralnice, igralni saloni, trgovine ipd).

PREDAVATELJ: Simon Savski, univ. dipl. pravnik.

Strokovnjak s področja varovanja, načrtovanja varovanja in upravljanja s tveganji (risk managementa), varovanja tajnih in osebnih podatkov, z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju varovanja ljudi in premoženja, javne in zasebne varnosti, preiskavo kaznivih ravnanj, pri varovanju državnih in pravosodnih organov, normativnem in sistemskem urejanju področja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, dolgoletnimi policijskimi izkušnjami, predavatelj s področja varnostnega menedžmenta in načrtovanja varovanja v višješolskem izobraževalnem programu “Varovanje” ter v programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Predavatelj predava na:

 • Academia – Višja strokovna šola v Mariboru (Inženir varovanja);
 • Center za poklicno usposabljanje – Višja strokovna šola v Ljubljani (Inženir varovanja, Usposabljanje za detektiva);
 • Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (Varnostni menedžer, Varnostnik nadzornik);
 • Mednarodni center za prenos znanja (MCPZ);
 • Motivator, Sonja Čeh s.p.;
 • Center za izobraževanje v pravosodju.

V zadnjih dveh letih je izvedel skupno čez 80 izobraževalnih dni v povprečnem trajanju 3-5 ur, katerih se je udeležilo okoli 2300 slušateljev.

PRIJAVNICA za seminar: Ocenjevanje ogroženosti za upravljanje s tveganji v organizacijah – 14.4.2016 od 12.00 do 16.00 v Ljubljani

Ime in priimek udeleženca:

Naziv organizacije/podjetja:

Naslov:

Davčna številka:

Kontaktni telefon:

E-mail:

Datum prijave:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis in žig:

Prijave in odjave

Prijavo na seminar pošljete na: info@institut-ivk.si z običajnim sporočilom. Po prejeti prijavi, vam pošljemo prijavnico z zgoraj navedeno vsebino. Izpolnjeno prijavnico nato vrnete najkasneje do 6.4.2016 na IVK Inštitut, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, po navadni pošti ali elektronski pošti na: info@institut-ivk.si. Prijavnica velja kot naročilnica.

Zadnji rok za odjavo prijavljenega udeleženca je 11.4.2016. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru, da se izbranega seminarja, na katerega ste prijavljeni in za katerega imate poravnano kotizacijo, ne morete udeležiti, se lahko namesto vas v istem terminu udeleži nekdo drug iz vaše organizacije.

V primeru nezadostnega (premajhnega) števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej plačano kotizacijo vrnemo.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca znaša 99,00 EUR z DDV in vključuje udeležbo na seminarju,  pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Splošni pogoji

Splošni pogoji za udeležbo in plačilo izobraževanja:

 • udeleženec na dan izobraževanja predloži organizatorju dokazilo o plačilu kotizacije ali le tega pošlje vsaj dan pred dogodkom po e-pošti na: info@institut-ivk.si
 • organizacije javnega sektorja kotizacijo poravnajo na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni.

Način plačila

 • Ko prejmemo Vašo prijavo na izobraževanje, Vas obvestimo o podrobnostih ter načinu plačila.
 • Kotizacijo za seminar poravnate do začetka izobraževanja, razen če je določeno drugače, na poslovni račun št. 1010 0005 2798 453 odprt pri Banki Koper d.d., v okno sklic zapišete vašo davčno številko/plačnika.

Lokacija dogodka

Seminar bo potekal v Ljubljani. Lokacija izvedbe seminarja bo znana vsaj teden dni pred izvedbo.

Kontakt za morebitne dodatne informacije: E: andrej.kovacic@institut-ivk.si ali M: 031/202-456

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.