Publikacije varnost, zaščita in varovanje

Ekološka kriminalitetaEkološka kriminaliteta in varovanje okolja – multidisciplinarne perspektive

http://www.fvv.uni-mb.si/knjiznica-in-zalozniska-dejavnost/zalozniska-dejavnost/seznam-publikacij/ekoloska-kriminaliteta.aspx

O projektu

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je leta 2009 začela izvajati raziskavo Ekološka kriminaliteta − kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in pravni vidiki, ki jo je financirala Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije v okviru temeljnega raziskovalnega projekta J5-2171 (B) v času od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012. Raziskovalno skupino so sestavljali prof. dr. Gorazd Meško (vodja projekta) in člani doc. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Bojan Dobovšek, asist. Katja Eman, mag. (mlada raziskovalka), prof. dr. Iztok Podbregar, doc. dr. Andrej Sotlar, asist. Jerneja Šifrer, izr. prof. dr. Bojan Tičar in prof. dr. Peter Umek. Pri raziskovanju so sodelovali tudi sodelavci z univerz v tujini prof. dr. Chuck Fields, Eastern Kentucky University, Združene države Amerike, prof. dr. Tim Hope, Salford University, Velika Britanija, prof. dr. Nigel South, University of Essex, Velika Britanija, in doc. dr. Elmedin Muratbegović, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina. V okviru projekta smo se povezovali tudi s prakso varovanja okolja v Sloveniji in spoznavali mednarodne razsežnosti razumevanja, pojmovanja in odzivanja na okoljsko problematiko. Vsebine raziskovanja smo vključevali v pedagoško delo na Fakulteti za varnostne vede in kot teme v diplomska in magistrska dela. Raziskovalci projekta o ekološki kriminalitete so predstavljali rezultate svojega raziskovalnega dela v slovenskih medijih in s tem ozaveščali ljudi o pomembnosti varovanja okolja, kakovosti življenja ter pojavnih oblik kršenja okoljske zakonodaje. Ne nazadnje je raziskovanje v temeljnem raziskovalnem projektu tudi velika priložnost za razvoj raziskovalnega dela na Fakulteti za varnostne vede.

Transnacionalna kriminalitetaTransnacionalna kriminaliteta

http://www.fvv.um.si/o-fakulteti/zalozniska-dejavnost/ucbeniki-in-monografije.aspx

O balkanskih kriminalcih in njihovih mrežnih povezavah z elitami so vedno obstajali miti. Ko se govorice okoli takšnih skupin sprožijo, morajo biti institucionalni predstavniki začenši s politiki prvi, ki transparentno dokažejo, da s kriminalci nimajo nič skupnega. Če tega ne naredijo, se miti o kriminalu še povečujejo. Še en mit velja na Balkanu: kriminalca, ki pretenta državne institucije ljudje podpirajo in ga večkrat vidijo kot Robina Hooda, ter ga zato sprejmejo za svojega, saj se tudi sami izogibajo davkom. Organizirani kriminal ljudem dobavlja stvari ceneje ali tisto kar je prepovedano, pri tem pa se ne plača davkov. Pobiralce davkov vidijo kot hudobnega šerifa iz Nottinghama (ki ga predstavlja vlada, ki pa po drugi strani poskrbi za svoje ljudi, ki imajo denar spravljen v davčnih oazah). Tako na Balkanu velja maksima: znajdi se!

Obveščevalno varnostna dejavnostObveščevalno varnostna dejavnost: procesi, metode, nadzor

http://www.fvv.um.si/o-fakulteti/zalozniska-dejavnost/ucbeniki-in-monografije.aspx

 Iz recenzije:

Monografija »Obveščevalno-varnostna dejavnost, procesi, metode, nadzor« je prva v Sloveniji, ki na enostaven način predstavlja področje obveščevalno-varnostne dejavnosti v okviru varnostnih ved. Prinaša teoretične poglede in tudi praktične izkušnje, ki omogočajo graditev te znanstvene disciplone. Vsebina je izvirn, zelo kvalitetna in metodološko ustrezno predstavljena ter tudi argumentirana. Vsebuje ustrezno znanstveno terminologijo, prav tako pa tudi ustrezen znanstveni aparat. Monografija prinaša tudi velik nabor jezikoslovnih možnosti za oblikovanje terminologije na obveščevalno-varnostne področju.

 Izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Kibernetska kriminalitetaKibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem

http://www.fvv.uni-mb.si/knjiznica-in-zalozniska-dejavnost/zalozniska-dejavnost/seznam-publikacij/kibernetska-kriminaliteta.aspx

Znanstvena monografija je nastala kot delo večletnega spremljanja, obravnavanja in raziskovanja posebnih področij informacijske varnosti – informacijskega bojevanja in kibernetskega terorizma ter zaščite pred kibernetsko kriminaliteto. Ta predstavlja največji sodobni izziv, s katerim se srečujeta strokovna in politična javnost, saj jo zaradi novosti na tem področju še vedno spremljata relativen strah in nerazumevanje. Namen dela je opozarjanje, ozaveščanje, odpravljanje mitov in spodbujanje k premisleku o tej specifični družbeni problematiki. K nastanku so pripomogli zavzetost, motiviranost in interes avtorjev, kar je privedlo do široke teoretične podlage in izkušenj, ki jih želita prenesti in predstaviti bralcem.

Prihodnost bo zaznamovana z nadaljnjim razvojem tehnik kibernetske kriminalitete, vprašanje pa je, ali bo razvoj navzoč tudi na strani ogroženih. Ta trenutek sta zaščita in varnost prepuščeni vsakemu posamezniku posebej, v kibernetskem okolju pa tudi zaradi pomanjkljive ozaveščenosti s stališča nadzorstva vlada precej anarhično stanje.

Psihologija za varnostno področje
Psihologija za varnostno področje

http://www.fvv.um.si/o-fakulteti/zalozniska-dejavnost/ucbeniki-in-monografije.aspx

Zavedanje o uporabnosti psihologije počasi pronica tudi na področja, kjer je pri nas tradicionalno manj razširjena ali pa zaradi različnih razlogov prezrta. Tako je med drugim s področji policijskega dela, kriminalističnega preiskovanja, dela sodišč, varovanja ipd. Zato je eden od namenov knjige opozoriti na pomen in koristi, ki jih lahko imajo strokovnjaki z omenjenih področij, če poznajo temeljna spoznanja psihologije. V knjigi so zajeta osnovna spoznanja o spoznavnih, motivacijskih in čustvenih procesih, opisuje nekaj znanih teorij osebnosti in glavna načela delovanja človeka v družbi. Uvodoma je predstavljena tudi psihologija kot znanost, njene temeljne metode, področja delovanja in raziskovanja, etika ipd.

Delo je namenjeno predvsem študentom Fakultete za varnostne vede, zato je dopolnjeno z vsebino, ki veča uporabno vrednost psihologije na področjih, za katera se izobražujejo. Tako je zajeta problematika prometne varnosti, pričanja očividcev, agresivnega vedenja, zlorabe psihoaktivnih snovi, poslušnosti, prosocialnega vedenja itd. Knjiga je osnova znanja, ki naj bi ga študent pridobil v prvem letniku, predavanja pa predstavljajo dopolnitev in nadgradnjo znanja.

Delo je namenjeno tistim, ki se seznanjajo s psihologijo, nepsihologom torej. Zato je napisana preprosto, uporabljeni so praktični primeri z osvetlitvijo najpomembnejših vsebin.

 Varstvoslovje 4-2012

 Revija Varstvoslovje

http://www.fvv.um.si/rv

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev s področja proučevanja varnosti. Prizadeva si osvetliti pravne, organizacijske, kriminološke, kriminalitetnopolitične, politološke, sociološke, psihološke in druge vidike varnostno relevantnih pojavov in konceptov. Revija prispeva h globljemu razumevanju vloge in delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.

Tujska legija Markuš

Bestseller

 Borci brez preteklosti

Prigode Slovenca v vojski zlega slovesa vas zagotovo ne bodo pustile ravnodušne! V knjigi opisuje brutalen začetek legionarske poti, ki prenekaterega kandidata vodi v psihični zlom in v vrstah Legije ohrani samo resnične borce. Robert MARKUŠ je v Legiji tujcev preživel petnajst let in sodeloval v misijah v Čadu, Centralnoafriški Republiki, Bosni, Gabonu, Kongu, Katarju in Kosovu. Kot mlad Legionar je bil dodeljen v prestižni padalski polk 2.REP, kasneje v 13.DBLE, 4.RE, 2.REI. Leta 1995 je postal Caporal in leta 2001 Sergent.

Borci brez preteklosti (Legio Patria Nostra), trda vezava, 415 strani, Priporočena minimalna starost 18 let

Knjigo lahko naročite na: http://www.milposec.com/en/35-books

Na povezavi s klikom na naslovnico knjige Forenzična psihologija je brezplačen dostop do vsebine. Prijetno branje.

Areh knjiga