IVK izobraževanja

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

MLADI

CILJNA SKUPINA: otroci in mladostniki

Izobraževanje se izvaja v obliki predavanj in delavnic s praktičnimi postopki in zajema naslednje teme:

 • Kako lahko pripomorem, da bo okolje okoli mene bolj varno?
 • Nasilje, kaj je to?
 • Nasilje – ali ga (pre)poznamo?
 • Nasilje in njegove oblike.
 • Nasilje in njegovi udeleženci?
 • Kdo sem jaz v krogu nasilja?
 • Kako lahko preprečim nasilje oz. se mu lahko izognem (fizično, verbalno, spolno in spletno nadlegovanje)?
 • Kako ravnam, ko opazim nasilje oz. sem mu priča?
 • Kako vplivam na zmanjševanje nasilja?
 • Nasilje – kaj lahko storim, ko sem žrtev?
 • Soočenje z nastalo težavo ali konfliktom, ki me dela nemočnega.
 • Moč nenasilne komunikacije.
 • Kako do opolnomočenja in boljše samozavesti?
 • Pogostost in narava ustrahovanja.
 • Najpogostejše napake mladih, ki so žrtve nasilja in trpinčenja.
 • Pravna odgovornost za izvajanje medvrstniškega nasilja.
 • Droge in mladi.
 • Varno na zabavo – preventiva.
 • Osebni varnostni načrt mladih.

Trajanje: 2-4 ure (ali organizirano izobraževanje v poletnih terminih)

ZAPOSLENI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

CILJNA SKUPINA: učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, šolski psihologi itd

Izobraževanje se izvaja v obliki seminarjev, predavanj in delavnic s praktičnimi postopki in zajema naslednje teme:

 • Varnostna problematika (vrtci, OŠ, SŠ).
 • Pravni okvirji.
 • Ali je lahko šola še varna šola, če se v njej zgodi nasilje in ostali varnostni dogodki?
 • Kako po varnostnem dogodku stopiti pred javnost in predstaviti aktivnosti šole na varnostnem področju?
 • Kakšna naj bi bila varna šola v očeh zaposlenih?
 • Kaj lahko šola in zaposleni naredijo za varnost v šoli?
 • Postopki za celovit pristop na področju zagotavljanja varnosti.
 • Kako na varnost gledajo učitelji/ce (družboslovci/naravoslovci)?
 • Kako poenotiti različne poglede na varnost v šoli?
 • Kako pomembna so pravila za varnost v šoli in njihovo dosledno izvajanje?
 • Izvajanje nadzora nad dogajanjem v šoli s strani zaposlenih.
 • Najpogostejša napaka.
 • Dobre prakse.
 • Odgovornost za varnost otrok in zaposlenih v šoli?
 • Kje učencem postaviti meje v času, ko je za njih odgovorna šola – živahne igre, prerivanje ipd?
 • Kako ravnati v primeru hujšega fizičnega nasilja med učenci (pretep)?
 • Kdaj je potrebno ukrepati, ko gre za nasilje?
 • Ravnanja in komunikacija z zahtevnimi starši?

Trajanje: 2-4 ure (oz po dogovoru)

 CIVILISTI/DRŽAVLJANI

 CILJNA SKUPINA: državljani/ke, ki želijo pridobiti znanje s področja splošne/osebne varnosti in samozaščite

Izobraževanje in usposabljanje se izvaja v obliki predavanj in seminarjev s praktičnimi postopki in zajema naslednje teme:

 • Splošna varnost in preprečevanje kriminala v lokalnem okolju (v soseskah/naseljih);
 • Priprava in odzivanje v izrednih razmerah;
 • Osebna varnost in samozaščita;
 • Osebni varnostni načrt;
 • Ženske in osebna varnost (obramba pred fizičnim nasiljem);
 • Sodelovanje med sosedi;
 • Oblikovanje lokalne skupine za varnost;
 • Ravnanja in ukrepi v primerih nasilja v družini (pri sosedih);
 • Ravnanje v kriznih razmerah (potres, teroristični napad itd);
 • Ostala lokalna problematika, ki vpliva na varnost

Trajanje: 2-4 ure

PRIPADNIKI VARNOSTNIH IN OBRAMBNIH STRUKTUR, SOCIALNE SLUŽBE, VOZNIKI, ZDRAVSTVO (vsi, ki se v svojem poklicu srečujejo z nasiljem)

CILJNA SKUPINA: zasebni varnostniki, policisti, socialni delavci, pravosodni policisti, mestni redarji, vozniki/taksisti, zdravstveno osebje itd

Izobraževanje se izvaja v obliki predavanj in seminarjev s praktičnimi postopki in se izvaja po programu za osebno varnost in obvladovanje nasilja (sistemi celovite osebne varnosti na delovnem mestu).

Trajanje: 3-5 ur (oz po dogovoru)

Za več informacij glede izobraževanj pišite na: andrej.kovacic@varensvet.si ali pokličite: +386 31 202 – 456

Izvajalec/organizator izobraževanja: IVK Inštitut, Tržaška cesta 132, Ljubljana