Andrej Kovačič – predstavitev

Andrej KOVAČIČ

Slovenia

Diplomiral na Fakulteti za varnostne vede s področja zasebne varnosti. Pridobljeno ima NPK varnostni menedžer. Od leta 1995 se poklicno ukvarja s področjem varovanja ljudi in premoženja. Njegovo strokovno delovanje sega na področje korporativne varnosti in zasebnega varovanja ter lokalne varnosti in celovite osebne varnosti civilistov (otrok, mladostnikov in državljanov).

Na področju vzgoje in izobraževanja je bil vodja večjih projektov, Moja šola-varna šola, Dnevi varnostne kulture mladih in Varni vrtec/šola. Na področju nacionalne varnosti je od leta 2016 vodja programsko-organizacijskega odbora Dnevov nacionalne varnosti.

Je ustanovitelj in od leta 2014 direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo, ter od leta 2015 predsednik Slovenskega združenja za varen svet, ki deluje znotraj inštituta.

Po sklepu Ministrstva za notranje zadeve je bil v letu 2016 za dobo štirih let prvič imenovan za člana v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. V letu 2020 je bil ponovno imenovan za dobo štirih let.

V sklopu Perun Task Systema (PTS) vodi funkcionalne treninge za pripravo telesa za visoko operativno delovanje. Od leta 1997 je usposobljen in licenciran inštruktor za delo na področju športa.