Fizično varovanje

0

V sklopu 2. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) se z dotičnim zakonom določene naloge zasebnega varovanja lahko opravljajo z varnostnim osebjem ter s sistemi tehničnega varovanja. V sklopu omenjenega zakona lahko tako govorimo o fizičnem ter tehničnem varovanju, kot oblikah izvajanja zasebnega varovanja (Zakon o zasebnem varovanju, 2011).

Fizično varovanje predstavlja najbolj primarno obliko varovanja, katerega osnovni namen je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanem območju ali na varovanem objektu. Tovrstno varovanje se izvaja s pomočjo varnostnega osebja-varnostnikov, obsega pa različne naloge varovanja oseb in premoženja (Varnost Maribor d.d., 2015). V sklopu fizičnega varovanja v organizacijah izpostavljamo naslednje oblike varovanja (Varnost Maribor d.d., 2015):

  • izvajanje obhodov;
  • receptorska služba;
  • intervencija;
  • požarne službe;
  • protibombni pregled vozil in prostorov;
  • varovanje oseb.

varnostnik Foto: Pixabay

Posamezna organizacija (podjetje) lahko v skladu z ZZasV-1 (2011) organizira lastno interno varovanje. V tem primeru mora imeti organizacija v delovnem razmerju za nedoločen čas ter za polni delovni čas zaposlenega varnostnega menedžerja ter strokovno usposobljene varnostnike. Prav tako mora tovrstna organizacija sprejeti interni akt, s katerim določi oznake, delovno opremo, obleke in vozila. Tovrstno dejavnost pa lahko posamezna organizacija izvaja zgolj za lastne potrebe, ne pa profitno (Zakon o zasebnem varovanju, 2011).

Druga možnost pa je, da organizacija naloge zasebnega varovanja prepusti podjetju za zasebno varovanje. Posebni pogoji veljajo za organizacije, ki morajo v skladu z omenjenim zakonom organizirati obvezno varovanje (Zakon o zasebnem varovanju, 2011).

Zavezanec, ki izvaja zasebno varovanje v organizaciji mora imeti izdelan načrt varovanja. Le ta mora vsebovati oceno stopnje tveganja, program varovanja in načrt fizičnega varovanja. Zavezanec mora skrbeti, da se ta načrt dopolnjuje in prilagaja aktualnim varnostnim razmeram, na podlagi ocene tveganja (Uredba o obveznem organiziranju varovanja, 2012).

Viri

  • Zakon o zasebnem varovanju. (2011). Pridobljeno iz Uradni list RS 17/2011.
  • Uredba o obveznem organiziranju varovanja. (2012). Uradni list RS, (80/12).
  • Krenker, S. (2012). Organiziranost in vloga varnostne službe v integralnem varnostnem sistemu podjetja (Diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
  • Varnost Maribor d.d. (2015). Varovanje premoženja. varnost maribor. Pridobljeno na: http://www.varnost.si/varovanje_premozenja

Avtor: Aleš Godec           E: ales.godec@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.