Predavanja za učence osmih in devetih razredov osnovne šole Franceta Bevka v Ljubljani

0

Predstavnika IVK Inštituta za varnostno kulturo Andrej Kovačič in mag. Marko Potokar sta na povabilo ravnateljice osnovne šole Franceta Bevka v Ljubljani, Barbare Kampjut, 11. 04. 2015 izvedla predavanja za učence osmih in devetih razredov.

Temi predavanj sta bili uporaba interneta in njegovih storitev ter nevarnosti, ki pri tem prežijo na neprevidne uporabnike ter medvrstniško nasilje in osebna varnost mladih.

Poleg neomejene možnosti informiranja, izobraževanja in komuniciranja, ki jo s svojimi storitvami mladostnikom omogoča internet, v njegovem svetu obstajajo tudi manj prijetne in celo nevarne stvari. Poleg poneverb, zlorab, goljufij, otroške pornografije in sovražnega govora obstaja še cela vrsta drugih groženj. Pri tem so ena izmed najbolj ranljivih skupin uporabnikov spleta otroci in mladostniki. Ti se namreč mnogokrat ne zavedajo nevarnosti, ki na njih prežijo pri brezskrbni uporabi internetnih storitev. Učenci so se seznanili z različnimi metodami in tehnikami zlorab na internetu, med katerimi je največkrat uporabljen in hkrati prezrt socialni inženiring. Gre za žargonski izraz, ki pomeni vzpodbujanje nezavednega aktivnega sodelovanja, s prepričevanjem ciljnih oseb (žrtev), da posredujejo določene informacije. Napadalci uporabljajo ta termin za tehnike vdorov v sistem, ki temeljijo na izkoriščanju lastnosti (slabosti) človeške narave. Lahko rečemo, da je socialni inženiring tehnika, s katero storilec pripravi žrtev, da stori ali opusti dejanja, ki jih običajno ne bi storila ali opustila. Sicer pa metode socialnega inženiringa niso nič novega. Razvite so bile s strani vojske, obveščevalnih služb in varnostnih agencij, izvedencev za industrijsko vohunjenje. Pojav socialnega inženiringa je ena izmed najbolj podcenjevanih, hkrati pa najnevarnejših metod zlorabe človekovega zaupanja.

Pri obravnavi teme drugega predavanja so učenci spoznali, kaj je medvrstniško nasilje in osebna varnost. Pri tem gre za fizično in čustveno varnost, ki je pravica vsakega, ne glede na starost, spol, barvo kože itd. Učenci so se seznanili z različnimi oblikami nasilja, poudarek pa je bil na fizičnem nasilju. Tako so spoznali razloge zanj, kje do fizičnega nasilja prihaja, njegove značilnosti, posledice, kako se mu lahko izognemo oz. se z njim soočimo, kako ravnamo, če smo fizično nasilje doživeli, ter pomen prič in očividcev nasilja. Učencem so bili podani tudi nekateri bistveni nasveti, na kaj biti pozoren in kako se obnašati, kadar smo v mestu, na ulici ali na poti domov. Pri vsem skupaj ne smemo zanemariti mentalne pripravljenosti, ki je v konfliktnih situacijah izjemnega pomena in rešuje na prvi pogled še tako brezizhodne situacije. Najbolj pomembno pa je, da o primerih, če smo nasilje doživeli, ne molčimo, temveč z njimi takoj seznanimo odraslo osebo, učitelje, starše ali druge, ki jim zaupamo.

Srečanje se je zaključilo z mislijo, da so nenehno izobraževanje in ozaveščanje mladostnikov o varni uporabi interneta ter varnosti več kot potrebni.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.