Lidija Kralj, eTwinning ambasadorka – Varnost otrok na internetu, OŠ Veliki Bukovec, Hrvaška

0

Ste eTwinning ambasadorka za Hrvaško, vodja projekta “Varnost otrok na internetu”, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Certified Educator, članica Nacionalnega sveta za vzgojo in izobraževanje ter strokovnjakinja v delovnih skupinah za kurikulum Informatike in medpredmetne teme IKT v izobraževanju. Zaključili ste E-learning akademijo, smer Management, in opravljate doktorski študij – Informatika v vzgoji in izobraževanju na UFZG.

Ali nam lahko kaj več poveste o Microsoft Innovative Educator Expertu in Microsoft Certified Educatorju?

Program Microsoft Innovative Educator Expert (http://aka.ms/mieeflyer) je edinstvena platforma, ki učiteljem nudi možnost za strokovno izobraževanje, in možnost povezovanja z učitelji s celega sveta. Namen tega je izmenjava znanja, izkušenj in povezovanja ter skupnega oblikovanja izobraževalnih projektov za izboljšanje kvalitete poučevanja.

Microsoft Certified Educator je certifikat, ki kaže na to, da ima učitelj visok nivo digitalne pismenosti ter kompetence za oblikovanje bogatih, prilagojenih tehnoloških izkušenj učenja za svoje učence. Certifikat je zasnovan na UNESCO ICT okviru kompetenc za učitelje. https://www.microsoft.com/en-us/learning/mce-certification.aspx

Zaposleni ste v Osnovni šoli Veliki Bukovec na Hrvaškem, katero obiskuje 350 učencev. Ali nam lahko poveste, katere aktivnosti izvajate v šoli na področju preprečevanja spletnega nasilja (nadlegovanja) med učenci?

Skupaj še s štirimi osnovnimi šolami smo pripravili šolski kurikulum ”Pet za net” (http://petzanet.hr), tako da preventivo nasilja izvajamo z vsemi učenci od prvega do osmega razreda osnovne šole. Te aktivnosti vključujejo primere gledanja animirane zgodbe ali videa ter razpravo, kako bi se učenci znašli v prikazani situaciji, kako bi se ji izognili, in kako bi se je rešili. Učenci izdelujejo tudi digitalne izobraževalne vsebine, s katerimi učijo vrstnike o odgovorni in varni uporabi interneta. Vsako leto tudi organiziramo Dan varnega interneta, kjer v sklopu tega potekajo delavnice za starše, razne predstavitve in dogodki za lokalno skupnost.

Katere oblike spletnega nasilja med učenci se najbolj pogosto pojavljajo oziroma, ki jih obravnavate?

Glede na to, da OŠ Veliki Bukovec že desetletje dela na preventivi spletnega nasilja, na srečo opažamo čedalje manj tovrstnih primerov. No, dogaja se, da učenci ustvarijo lažni profil na socialnem omrežju, in pišejo nesramne vsebine ali objavijo tuje fotografije.

Na kakšen način obvladujete učence, ki potrebujejo posebno obravnavo zaradi preteklih nasilnih dejanj nad drugimi učenci?

Takšne situacije vedno poskušamo rešiti s pogovorom, najprej z učenci, če pa je potrebno, tudi z njihovimi starši. Po potrebi še z učenci delajo strokovne službe (pedagog, psiholog). Od preteklega leta je na Hrvaškem začel veljati novi pravilnik o pedagoškem delu, ki vključuje tudi kazni za nasilne učence.

Spletno nasilje (nadlegovanje) postaja čedalje bolj pereča problematika med mladimi. Kakšno je stanje na tem področju na Hrvaškem?

Enako, kot drugje v svetu. Učenci intenzivno uporabljajo računalnike in internet, ter pogosto in brez razmišljanja naredijo nekaj online.

Kako naj bi po vašem mnenju delovala šola za obvladovanje spletnega nasilja (nadlegovanja) v kontekstu varna šola?

Vsaka šola bi morala imeti Pravilnik o sprejemljivi rabi interneta, računalnika in mobilnih naprav, kjer se predpiše na kakšen način se jih lahko koristi, v kakšnih okoliščinah in prostorih, ter katere so kazni za kršitev tega pravilnika. Na takšen način bi učenci, učitelji in starši bili seznanjeni, kaj je dovoljeno, in kaj ni. Vse to pa v upanju, da bi bolj pogosto izvajali dovoljene aktivnosti, kot je uporaba računalnika za učenje, in bolj redko za nedovoljene aktivnosti, kot je snemanje in objavljanje na socialnih omrežjih.

Andrej Kovačič                            E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.