Vloga Slovenske vojske v migrantski krizi

0

V novem letu Slovenska vojska (SV) nadaljuje s pomočjo pri oskrbi prebežnikov. V podporo policije je letos (do 1.2) v rotacijah sodelovalo 6126 pripadnikov SV, ki so z vojaškimi vozili prevozili 49.005 km. Pri logistični podpori je sodelovalo 690 pripadnikov. Vojaške kuharske ekipe pa so pripravile in razdelile 9986 toplih obrokov (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, 2016a).

Preden se je Slovenija soočila s prihodom večjega števila migrantov, so se v Italiji, v južnem delu osrednjega Sredozemlja, že spoprijemali s prihodom večjega števila migrantov, ki so preko sredozemskega morja želeli vstopiti v Italijo. Tako se je SV, 16. oktobra 2015, po odločitvi vlade, vključila v mednarodno vojaško operacijo Evropske unije NAVFOR MED – Sophia, kjer sodeluje tudi z večnamensko ladjo Triglav 11 s 37-člansko posadko. Glavni namen operacije je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemskem morju (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, 2015d).

V začetku septembra 2015, se je Slovenija pripravljala na prihod večjega števila migrantov na južno mejo s Hrvaško in na nadaljnje ukrepe, pri katerih ima SV podporno vlogo. Vlada RS je s sklepom z dne 20. septembra 2015 odločila, da SV s svojimi zmogljivosti logistično podpira državne organe pri oskrbi migrantov, ter na podlagi sklepa Vlade RS z dne 17. oktobra 2015 sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja ter pri varovanju določenih objektov in območji (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, 2015c).

SV opravlja podporne naloge Slovenski policiji skladno z določili Zakona o obrambi. Četrta točka 37. člena Zakona o obrambi, ki določa naloge vojske, omogoča sodelovanje Slovenske vojske s policijo »pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade«, vendar pripadniki SV nimajo policijskih pooblastil. SV lahko po odločitvi vlade sodeluje tudi pri zaščiti in reševanju (Zakon o obrambi, 2004).

Tako SV vse od oktobra oziroma novembra podpira Upravo RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za notranje zadeve in nevladne organizacije pri oskrbi prebežnikov. Večina pripadnikov SV podpira policijo na območju policijskih uprav Murska Sobota, Novo Mesto in Maribor pri varovanju državne meje in območjih ob njej, pri spremstvu prebežnikov na vlakih ter pri nadzoru glavnih območji vstopa v Republiko Slovenijo (RS). Ko je potrebno s helikopterjem Bell 206 spremljajo situacijo iz zraka. SV logistično podpira Civilno zaščito, pri čemer opravlja naloge deljenja toplih obrokov ter napitkov po potrebi, priprave tovora za natovarjanje, dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo prostorov ter različne prevoze. SV nudi tudi zdravstveno pomoč. Vojaška zdravstvena enota sodeluje s strokovnim kadrom in je dnevno angažirana s približno dvajsetimi zdravstvenimi delavci in desetimi reševalnimi vozili (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, 2015b).

SV pri obvladovanju krize mednarodno sodeluje s pripadniki tujih oboroženih sil – Oboroženih sil Republike Češke – pri zagotavljanju zdravniške oskrbe v terenski zdravstveni postaji Role 1 v Šentilju in pri postavljanju začasne tehnične ovire (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, 2015a).

SV je po usmeritvah policije do 25. januarja 2016 postavila 147.850 metrov začasnih tehničnih ovir, ki jih skupaj s policisti tudi varujejo. Tehnične ovire tudi utrjujejo, popravljajo ter odstranjujejo njene dele (Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska, 2016b).

Migrantska kriza je postavila potrebo, da se v izjemnih primerih omogoči širše angažiranje SV pri izvajanju nalog varovanja državne meje. Državni zbor RS (DZRS) je z dvotretjinsko večino omogočil pripadnikom SV, da če to zahtevajo varnostne razmere, lahko po predhodni odločitvi DZRS skupaj s policijo izjemoma pri širšem varovanju državne meje; opozarjajo, napotujejo, začasno omejujejo gibanje oseb in sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic. Ta pooblastila izvajajo pod pogoji, ki so predpisani za policiste (Zakon o dopolnitvi zakona o obrambi, 2015).

Viri

  1. Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. (1.2.2016a). Slovenska vojska nadaljuje podporo v projektu migrant. Pridobljeno na http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovenska-vojska-nadaljuje-podporo-v-projektu-migrant/
  2. Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. (25.1.2016b). Slovenska vojska še naprej podpira oskrbo migrantov. Pridobljeno na http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovenska-vojska-se-naprej-podpira-oskrbo-migrantov/
  3. Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. (10.12.2015a). V podporo Policiji in Civilni zaščiti na terenu skoraj 700 pripadnikov Slovenske vojske. Pridobljeno na http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/v-podporo-policiji-in-civilni-zasciti-na-terenu-skoraj-700-pripadnikov-slovenske-vojske-1/
  4. Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. (16.11.2015b). V podporo Policiji in Civilni zaščiti na terenu skoraj 700 pripadnikov Slovenske vojske. Pridobljeno na http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/v-podporo-policiji-in-civilni-zasciti-na-terenu-skoraj-700-pripadnikov-slovenske-vojske/
  5. Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. (21.10.2015c). Slovenska vojska bo s policijo še naprej sodelovala za ohranitev že dosežene stopnje varnosti. Pridobljeno na http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovenska-vojska-bo-s-policijo-se-naprej-sodelovala-za-ohranitev-ze-dosezene-stopnje-varnosti-1/
  6. Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. (16.10.2015d). Triglav odplul v operacijo Evropske unije NAVFOR MED – Sophia. Pridobljeno na http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/triglav-odplul-v-operacijo-evropske-unije-navfor-med-sophia/
  7. Zakon o obrambi [ZObr-UPB1]. (2004). Uradni list RS, (103/04). Pridobljeno na http://pisrs.s i/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO532
  8. Zakon o dopolnitvi zakona o obrambi [ZObr-E]. Uradni list RS, (95/15). Pridobljeno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5800

Avtor: Tomaž Kravos                         E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.