Mesečno srečanje na temo Prehranske varnosti in survivalizma– 28. 04. 2022 (VARENSVET)

0

Dne 28. 04. 2022 ob 17. uri je v organizaciji IVK Inštituta za varnostno kulturo potekalo redno mesečno srečanje, kjer smo gostili upokojenega podpolkovnika Slovenske vojske Pavleta Gostišo. Tema srečanja je bila Prehranska varnost in survivalizem, ki je še posebej v današnjem času zelo aktualna.

V uvodnem delu nam je gost predstavil globalne in lokalne podnebne, razvojne (tudi energetske) in družbene (politične) procese, ki vplivajo na slovensko prehransko varnost. Pri predstavitvi je predstavil razloge zanje in posledice, ki jih lahko povzročijo. Za podkrepitev je predstavil prehransko zgodovino naše vrste in naše antropološko biološke-značilnosti (potreba po zagotavljanju energije) ter s tem povezan razvoj civilizacij. Ob koncu uvoda je predstavil značilnosti gojenih merkatilnih rastlin ter živali in njihove rastne/gojitvene razmere ter zahteve.

V glavnem delu predavanja je upokojeni podpolkovnik predstavil problematiko porabe energije in hrane v Sloveniji in njenega pridobivanja oziroma tržnega zagotavljanja. Zaustavil se je pri razlogih za preveliko prehransko odvisnost od tujine. Veliko pozornost je posvetil tudi problematiki potencialov pridobivanja hrane in energije v Sloveniji ob predstavitvi zgodovine in potencialov kmetijstva v preteklosti in sedanjosti (razvoj agrarnih panog).

V jedru predstavitve je predstavil skrajno neugodno različico razvoja dogodkov na področju okoljskih sprememb in njihovih posledic na prehransko varnost in morebitne ukrepe za njihovo omiljenje oziroma odpravo.

Predstavitev je zajemala:

 • Svetovno politično in varnostno ozadje
 • Opis podnebnih razmer na svetu, rastišč prehranskih rastlin oz. območij gojenja živali in v Evropi ter tokov distribucije hrane in energije
 • Opis nove podobe Slovenije
 • Opis novega okolja in možnosti za kmetovanje in pridobivanje energije
 • Opis nove politične realnosti, pomen kmetijstva in nov pristop do pridobivanja hrane in energije ter nov prilagojen življenjski stil (od kupovanja k zbiranju)
 • Strategije za omilitev problemov
  • Uravnoteženost svetovnih politik in mednarodno sodelovanje ter preprečevanje prehranskih vojn in begunskih valov
  • Agresivna zagotovitev hrane (vojna za hrano, oboroženo spremstvo konvojev s hrano in kraja dežja)
  • Uravnoteženost politik in strategij v Sloveniji za oskrbo s hrano
  • zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v gospodarstvu, prometu in gospodinjstvu (novi izumi in stare rešitve ter trajnostni izdelki)
  • Izumi in inovacije za zmanjševane uporabe energije in izpustov toplogrednih plinov ter odmik od potrošništva
  • Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu
  • Zmanjševanje porabe vode v industriji in gospodinjstvih ter njeno zagotavljanje z distribucijo
  • Zmanjševanje porabe vode v kmetijstvu ter njena distribucija
  • Zmanjšane obsega zavržene hrane in nič embalaže
  • Kaj pa gozd?
  • Gojenje na sušo in bolezni odpornih ter prostorsko učinkovitih sort in vrst
  • Starodavne tehnike neagresivnega kmetovanja (nič oranja, zastiranje, domač gnoj, domača semena…)
  • Gojenje rastlin na majhnih površinah in akvaponika ter druge tehnike
  • Meso da ali ne (možne alternative)?
 • Ukrepi za zagotavljanje brezogljične energije
 • Ukrepi za odstranjevanje toplogrednih plinov
 • Regeneracija okolja (zemlje)

V nadaljevanju je gost predstavil še survivalizem, kot možen pristop k osebnem reševanju zagotavljanja hrane in preživetje v razmerah, ko država slabo deluje. Tu je poudaril pomen samooskrbe, vrtičkarstva in urbanega kmetovanja. Na začetku je definiral survivalizem in opredelil razmišljanje survivalistov. V nadaljevanju je predstavil ukrepe in postopke ter sredstva, ki jih morajo imeti oziroma izvajati survivalisti. Na koncu je poudaril, da je to področje v Evropi še premalo razvito in bi ga bilo treba razviti.

Ob zaključku zelo zanimivega srečanja je Pavle Gostiša odgovarjal na vprašanja udeležencev in delil svoja pričakovanja in prognoze.

Za vse, ki bi vas področje in survivalizem zanimal, oz. bi se želeli vključiti v aktivnosti za njegov razvoj v Sloveniji, lahko pišete na: info@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.