Za pomoč policiji je pripravljena prva generacija pomožnih policistk in policistov

0

Pred generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom je danes, 3. februarja 2017, zapriseglo 56 pomožnih policistk in policistov. Uvodni nagovor je imel vodja usposabljanja za pomožne policiste Igor Stošič, pred prisego pa je v imenu celotne generacije spregovoril pomožni policist Emanuel Banutai. Po prisegi pa je zbrane, zlasti nove kolege, nagovoril generalni direktor policije Marjan Fank.

Slovenska policija je imela vedno v svoji organizaciji tudi sestav rezervne policije, ki je danes kot pomožna policija zakonsko urejena v XI. Poglavju Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter v Uredbi o pomožni policiji. Na javni razpis februarja lani se je prijavilo okrog 600 zainteresiranih,od katerih jih je vse pogoje izpolnjevalo okrog 100. Usposabljanja se je tako udeležilo 57 kandidatk in kandidatov za pomožne policiste, natančneje 17 kandidatk in 40 kandidatov. Tako je bila, po večletnem zatišju, po novem, ažuriranem in verificiranem 280-urnem programu osnovnega usposabljanja oblikovana 1. generacija kandidatk in kandidatov pomožne policije, ki prihajajo iz območja celotne Slovenije. Prvi del usposabljanja je potekal od sredine novembra do sredine decembra lani na območju Vadbenega centra Gotenica, v obsegu 200 pedagoških ur. Kandidati so se seznanili s policijsko taktiko in oborožitvijo, policijskimi pooblastili s praktičnim postopkom, policijsko uporabo borilnih veščin, prekrškovnim in kazenskim pravom, kriminalistiko, informatiko ter z organizacijo in nalogami policije.

Drugi, praktični del usposabljanja, ki obsega 80 ur, pa je potekal na področnih policijskih enotah. Usposabljanje je uspešno zaključilo 56 kandidatk in kandidatov za pomožne policiste. Pred zaprisego so pomožni policisti podpisali še pogodbo o zaposlitvi, ki velja pet let z možnostjo podaljšanja. Razporejeni bodo na tisto policijsko upravo na območju katere imajo stalno prebivališče. Na tem območju bodo ob morebitnem vpoklicu izvajali policijska pooblastila. Vpoklicani bodo v primerih, ko bo zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, ob naravnih in drugih nesrečah, v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost, za zavarovanje državne meje in v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja. Predvideno je, da bo razpis za zaposlitev in usposabljanje 2. generacije pomožnih policistov konec marca 2017.

Več o dogodku na spletni strani Policije.

mag. Vesna Drole, vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.