Vodnik Tadej Ščančar, vojak leta 2020 in prejemnik priznanja Varensvet

0

Trenutno opravljate delo v Posebni enoti za specialno taktiko (PEST), znotraj Specializirane enote vojaške policije (SEVP). Ali nam lahko na kratko predstavite enoto?

SEVP je sestavljena iz specialistov vojaške policije in je podrejena neposredno Poveljstvu sil Slovenske vojske (PSSV). V svoji sestavi ima poveljstvo, Posebno enoto za specialno taktiko (PEST), oddelek kriminalistov (KRIM), oddelek proti-bombne zaščite (OPBZ) in oddelek vodnikov službenih psov (OVSP).

Foto: SV

Za kakšne naloge je enota namenjena?

Glavne naloge SEVP so preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom, izvajanje varnostno najzahtevnejših nalog vojaške policije in ukrepov zoperstavljanja terorizmu na območjih posebnega pomena za obrambo. Tu je še varovanje vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti v Slovenski vojski, ki so posebnega pomena za obrambo, vojaških delegacij, poveljstev in enot. Izvajamo tudi varovanje najvišjih predstavnikov SV doma in v tujini ter tujih predstavnikov na ozemlju naše domovine, kot tudi protiteroristične preglede. V opisu del in nalog je tudi odkrivanje in uničevanje eksplozivnih sredstev, naprav ali snovi, ki izvirajo iz kaznivega dejanja ali prekrška. Enota sodeluje tudi z državnim tožilstvom in drugimi pristojnimi službami. Poleg tega izvaja in organizira usposabljanja in zagotavlja strokovno znanje s področja vojaške policije.

Posebna enota za specialno taktiko (PEST) je tista ključna zmogljivost SEVP, ki je ustrezno opremljena, oborožena in usposobljena za izvajanje varnostno najzahtevnejših nalog vojaške policije, vključno s protiterorističnim delovanjem.

Foto: SV

Za leto 2020 ste bili izbrani za vojaka leta v Slovenski vojski, od nevladne organizacije IVK Inštituta za varnostno kulturo pa ste prejeli tudi priznanje Varensvet. Kaj je po vašem mnenju potrebno, da ima oseba, ki si želi kariero v vojski in služiti domovini?

Po mojem mnenju mora biti pri tej osebi prisotna želja po služenju domovini in iskanju novih izzivov, imeti pa mora tudi razvit čut za pomoč ljudem in njihovo zaščito. Vsaj tako je bilo pri meni in to je prevladalo. Vsekakor mislim, da moraš biti oseba, ki je pripravljena sodelovati z drugimi, imeti razvit ekipni duh ter se biti pripravljen včasih čemu odpovedati in malo potrpeti za sebe in ekipo.

Ali nam zaupate, kdaj ste začutili, da si želite delati v SV in da je to poklic, ki si ga želite opravljati?

Že v mlajših letih so me navdušile zgodbe starejših prijateljev in znancev, ko so govorili o služenju vojaškega roka ter služenju na različnih misijah. Ta navdih in želja po novih izzivih sta me pripeljala do tega, da sem se sam preizkusil na služenju vojaškega roka in se tam za ta poklic dokončno odločil.

Pripadniki SV odhajate tudi na mednarodne operacije in Misije (MOM), ali ste tudi vi že bili na kateri in kje?

Svojo prvo misijo na Kosovem, KFOR 32, imam v lepem spominu. V glavnem zaradi soborcev, saj navežeš stike z drugimi pripadniki, ki postanejo tvoji prijatelji. Prav to ekipno vzdušje pa je pomembno, saj s tistimi ljudmi preživiš več mesecev in se zato moraš znati prilagajati. Misije so dobra preizkušnja samega sebe in sposobnosti nudenja pomoči ostalim, obenem pa tako vidiš druge dele sveta in različne kulture.

Ali vam je bilo kdaj tako težko, da ste razmišljali, da ne boste (z)mogli česa opraviti oz. nadaljevati kariero v vojski?

Mislim, da je že vsak od nas kdaj imel takšen težek trenutek, ko je mislil odnehati in vreči puško v koruzo. Vse je odvisno od karakterja posameznika ter podpore ekipe, da skupaj premagajo nemogoče in dosežejo zastavljen cilj. Osebno sem tak trenutek doživel na zelo zahtevnem selekcijskem postopku za sprejem v vod PEST, kjer se vedno pokažejo želja posameznika, njegova psiho-fizična pripravljenost ter meja, do kam je pripravljen iti.

Kako se pripravljate oz. vzdržujete dobro fizično kondicijo, ki je za pripadnike obrambnih sil zelo pomembna?

Svojo fizično pripravljenost dvigujem oziroma ohranjam največkrat v jutranjih športnih urah v službi, kjer z sodelavci drug drugega motiviramo in se poskušamo vedno izboljšat ter dvigniti nivo svoje pripravljenosti. Ko pa mi zaradi različnih nalog  zmanjka časa, največkrat doma za trening izkoristim pozne večerne ure,  vikende pa za kakšen športen oddih z družino na kolesu.  

Kje se vidi Tadej Ščančar čez 10 let?

Za deset let se vsekakor še vidim naprej znotraj SV, ampak težko je napovedati, kje in kako. Trenutno zaključujem Šolo za podčastnike, kar pomeni nov mejnik v moji vojaški karieri. Po zaključenem šolanju se želim kot podčastnik vrniti v SEVP ter nadgrajevati svoje vojaško znanje na različnih strokovnih usposabljanjih. Vsekakor pa si v prihodnosti želim v okviru enote tudi napotitev na  mirovno misijo.  

A. K.                                                                          E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.