Voda našega življenja

0

Pitna voda, takšna kot jo poznamo iz naše mladosti in smo jo uživali iz gorskih potočkov na izletih, ali iz vodnjakov, ko smo bili na počitnicah pri dedkih in babicah je sedaj privilegij le nekaterih skupin prebivalcev.Urbanizacija in strnjena velika naselja, industrializacija in onesnaževanje okolja postavljajo pred nas nove naloge, ki jih pogosto ni lahko rešiti. Položaj R Slovenije na tem področju je zelo dober in če bosta politika in ustrezne službe delovale pametno in politično ter velekapitalsko neodvisno v prihodnosti z njo ne bomo imeli pretiranih skrbi.

Vendar kot skupina družbeno angažiranih in kritičnih strokovnjakov kakršni želimo biti na teh straneh ne moremo mimo nevarnosti, ki v zadnjem času prežijo na oskrbo prebivalstva  z zdravo pitno vodo niso majhne in se z njimi sooča velik del sveta. Tu ne mislim na splošno znane težave, ki izhajajo iz klimatskih sprememb, ali geografskih danosti pač pa na lakomnost mednarodnega velekapitala, ki se trudi iz prepotrebnih vodnih virov ustvariti vire neomejenih dobičkov. Takšne težave imajo v Irski, Boliviji, Indiji… in še kje. V slednji, npr. se Coca-Cola trudi z državno koncesijo kupiti vodne vire. V EU sta bila že dva poiskusa uzakonitve privatizacije vodnih virov, ki pa sta bila bolj, ali manj neuspešna, vendar se pritiski v to smer nadaljujejo in je v primeru podpisa transatlantskih sporazumov med EU in ZDA pričakovati nov val političnih in kapitalskih pritiskov. Pri nas se zaenkrat ti trendi kažejo le na področju ustekleničene vode, ki je za javno oskrbo manj pomembna, a vendar! Heineken ni kupil samo pivovarne, ampak tudi Odo in Zalo, Čehi niso kupili samo Radenske kot firme, pač pa tudi velikanski del slovenskega trga z vodo! Ali ste kdaj pomislili na to, ko nam politiki z velikim pompom predstavljajo »gospodarske uspehe« razprodaje slovenskega nacionalnega bogastva? Morda ne bo narobe predlagati kakšni od političnih strank, da v svoj program uvrsti spremembo Ustave R Slovenije v smislu garancije, da je oskrba s čisto pitno voda človečanska pravica in skrb države. No, sicer ostanimo budni in spremljajmo položaj na tem področju.

 VODA

Foto: Pixabay

Nekaj dejstev o pitni vodi

Pitna voda je voda, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene in vsa voda, ki se uporablja v proizvodnji in prometu živil. Pod druge gospodinjske namene si v običajnih pogojih predstavljamo uporabo vode za osebno higieno (umivanje, prhanje, kopanje, umivanje zob) ter za pranje in čiščenje predmetov in površin, preko katerih je ob uporabi ali kasneje, možen vnos onesnaženj v ali na telo.

Predpis, ki ureja kakovost pitne vode je Pravilnik o pitni vodi. Pravilnik je usklajen z ustrezno direktivo Evropske unije. Vsak sistem za oskrbo s pitno vodo mora imeti upravljavca, ki mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Notranji nadzor, ki ga izvaja upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo, mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. Za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi, ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja spremljanje kakovosti pitne vode (monitoring).  Monitoring se izvaja po vnaprej pripravljenem letnem programu, ki ga v sodelovanju z vsemi deležniki pripravi nosilec monitoring, to je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Pri spremljanju kakovosti pitne vode razdelimo parametre na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Kemijske snovi so običajno prisotne v nižjih koncentracijah in so predvsem povezane z možnimi kroničnimi učinki. Pri vsaki detekciji mikroorganizmov ali snovi se poleg neposrednih nevarnosti, ki jih lahko vsebnost mikroorganizmov ali snovi povzroča, pretehta tudi indikatorski pomen pojava in seveda dinamika pojavljanja, ali gre za enkraten pojav, stalen pojav, naraščanje itd…

V Sloveniji imamo za oskrbo s pitno vodo registriranih približno  900 vodovodnih sistemov, ki skupaj oskrbujejo preko 90 % prebivalcev. Kot značilnost lahko navedemo veliko število majhnih sistemov, ki pa oskrbujejo v celoti majhen delež prebivalcev. V večjih sistemih je kakovost pitne vode stabilnejša. V manjših sistemih prihaja pogosteje zaradi vremenskih in drugih vplivov do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaženja pitne vode.

Embalirana pitna voda je praktična predvsem za potovanja, v izrednih razmerah in na območjih, kjer velja omejitev oziroma prepoved uporabe pitne vode. Sicer njena uporaba ni smiselna. Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljeni številni prispevki tako glede splošnih značilnosti pitne vode kot tudi glede rezultatov monitoringa pitne vode v posameznem letu.

 Viri

  •  Pravilnik o pitni vodi (UL RS št. št. 19/04,  št. 35/04, št. 26/06, št. 92/06, št. 25/09) prečiščeno besedilo

 Avtor: dr. Črtomir Borko     E: crtomir.borko@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.