Vizualizacija informacijsko varnostnih kompetenc, predavanje – Petra Žiberna, Dnevi varstvoslovja 2017

0

Pregled nad informacijsko varnostnimi kompetencami zaposlenih in njihov razvoj je ključnega pomena za doseganje zadovoljive stopnje informacijske varnosti v organizaciji. V podjetjih z veliko zaposlenimi je pomembno, da znamo informacijsko varnostne kompetence prikazati na način, ki bo razumljiv in bo uporabnikom omogočal vpogled, odkrivanje snovanje odločitev in razlago podatkov.

Izbira ustrezne vizualizacije vsekakor ni lahka naloga. Idealna vizualizacija mora komunicirati jasno in stimulirati interakcijo, angažiranje in pozornost uporabnika, poleg tega pa je ključno, da ne popači podatkov, ki naj bi jih predstavljala. Glede na zgornje navedbe so za informacijsko varnostne kompetence najprimernejše naslednje tri vizualizacije: Teemap, Spider map in Heatmap.

S treemap-om prikazujemo hierarhične podatke z gnezdenimi pravokotniki, pri čemer dodatne dimenzije prikažemo z barvami. Ta način je zelo primeren za prikazovanje večje količine podatkov. Naslednji je spider map, ki predstavlja enostaven način za ugotavljanje posameznikove kompetentnosti. Njegova največja prednost je, da lahko zelo hitro ugotovimo večja odstopanja v kompetentnosti posameznikov. Zadnji način je heatmap, ki vizualizira podatke preko prikaza razlik v barvi, primeren pa je za navzkrižno obdelovanje multivariatnih podatkov.

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.