Video kontrola v igralništvu

0

Z razvojem tehnologije in s povečanjem igralniških procesov je v zadnjih dveh desetletjih videonadzor prisoten tudi v igralništvu. Sistem nadzora v igralnicah, ki je bil vzpostavljen pred vzpostavitvijo videokontrole je imel nekaj pomanjkljivosti, kar kažejo primeri škodnih dogodkov.

Pravno podlago za uvedbo videokontrole v igralnicah in igralnih salonih predstavlja Zakon o igrah na srečo, ki zavezuje koncesionarje, da morajo predpisati podroben način izvajanja avdio videonadzora. V igralnicah in igralnih salonih se mora tako zagotoviti neprekinjen videonadzor vseh procesov prirejanja iger na srečo. Igralni saloni se od igralnic razlikujejo v tem, da v ponudbi nimajo t.i. žive igre, ki se izvaja s krupjeji, temveč gre za igre na igralnih avtomatih in elektronskih ruletah. V igralnicah so zaradi poslovanja z vrednostnimi žetoni in z gotovino na igralnih mizah večje možnosti za nastanek škodnih pojavov, vendar dogodki kažejo, da so na ”udaru” tudi igralni saloni.

Videonadzor v igralnicah in igralnih salonih ima pomembno vlogo pri zagotavljanju njune korporativne varnosti, kot v smislu legitimnosti izvajanja posebnih iger na srečo. V članku bo predstavljena služba za videokontrolo in sicer, kako bi morala biti organizirana in umeščena v integralnem varnostnem sistemu, da bi dosegli njen profesionalni nivo ter goljufije in ostali škodni pojavi v igralništvu.

CASINO Foto: Pixabay

Služba za videokontrolo

Zaradi ”občutljivosti dela” in možnih zlorab ima služba poseben pomen, kajti gre za zaprt sistem znotraj igralnice. Ob zavedanju njenega pomena in zaradi varnosti ter zaščite integritete zaposlenih je v sredinah, kjer je to zavedanje prisotno, mogoče govoriti o profesionalnem pristopu.

V izogib dodatnim težavam pri opravljanju dela v tej službi je bolje, da je identiteta zaposlenih neznana. Ta koncept je realen in dosegljiv le, če se ga upošteva v začetni fazi odpiranja igralnice, kajti je zelo povezan z izbiro lokacije za prostore službe. Zaradi gledanja pod prste in drugih značilnosti, namreč služba ni ravno priljubljena med nadzorovanimi.

Služba za videokontrolo je samostojna organizacijska enota, specializirana za izvajanje nadzora nad igralniškimi procesi. Njena naloga je opazovanje, spremljanje igralniških procesov, sistematično pregledovanje in analiziranje dogodkov, vrednotenje ugotovitev in informacij ter njihovo poročanje korporativnem varnostnem managerju ali direktorju. Nadzorna soba in ostali prostori službe morajo biti fizično ločeni od igralnice, kar v principu predstavlja ločen vhod od ostalih zaposlenih v igralnici. Nadzorna soba mora izpolnjevati nekatere standarda za varnostno nadzorne centre. Za zakonitost in učinkovitost dela v skladu s sprejetimi predpisi in postopki dela je odgovoren vodja službe, ki organizira in pripravlja programe za usposabljanja ter izvaja nadzor nad nalogami in aktivnostmi zaposlenih. Ker imajo zaposleni v tej službi celoten pregled nad varnostno sliko igralnice in zaradi ”občutljivosti dela” je zelo pomemben preverjen izbor kadra, sledijo ustrezna usposobljenost, motiviranost in prostorski pogoji za delo.

Slovenska praksa kaže, da je izbor kadra mogoč iz že zaposlenih v igralnici ali ”rekrutiranja” od zunaj. Ob upoštevanju omenjenega je vsekakor potreben in boljši drugi način izbora. Za potrebe internega usposabljanja potrebuje služba svojo (4) učilnico. Poznamo osnovno in specialistično usposabljanje, pri čemer ima svojo težo širok spekter znanja. Pri specialističnem usposabljanju gre za nadgradnjo znanja s področja, ki ga posameznik v osnovi najbolje obvlada. Zelo je namreč pomembno, da ima služba svojega inštruktorja, ki obvlada celoten spekter iger na igralnih mizah z možnimi goljufijami; IT strokovnjaka, ki pokriva informacijsko varnost in obvladuje ostale interne sisteme, strokovnjaka za področje iger na igralnih napravah in tehnika za videonadzorni sistem. Ti posamezniki so zraven osnovnega znanja za delo v tej službi še dodatno usposobljeni za omenjena področja, sledijo njihovim novostim ter v internih usposabljanjih širijo znanje med ostale zaposlene. V primeru večjega števila zaposlenih se te vloge podvojijo tako, da služba nikoli ne ostane brez specialista za omenjena področja. Več, kot ima služba internega znanja, lažje razjasni marsikatero sumljivo situacijo ter odpravi težave, ki se pri delu pojavljajo.

Profesionalna organiziranost službe in ustrezna usposobljenost zaposlenih ter skrbno načrtovanje dela je ključnega pomena za boj proti goljufijam in ostalim deviantnim pojavom. Pri tem je zelo pomembno poznavanje tipičnih skupin igralcev in seveda tistih, ki s perspektive videokontrole spadajo v rizično skupino. Na ta način je mogoče pravočasno ukrepati in preprečiti ali zmanjšati nastalo škodo. Z videonadzorom se omogoča tudi reševanje kontestacij, ki se pojavljajo na igralnih mizah, zaplete na igralnih napravah ter odpravljajo ostale nepravilnosti v delovnih procesih. Vse informacije, ki izhajajo iz videokontrole, morajo biti verodostojne, ker drugače služba izgublja ugled in kredibilnost. Odgovornost zaposlenih v tej službi je zelo visoka, prav tako morajo za njih veljati zelo visoki moralni in etični standardi. Za pridobitev licence za delo v tej službi, je potrebno pridobiti licenco za internega nadzornika, ki jo izdaja pristojna komisija pri Ministrstvu za finance RS.

Goljufije in ostali deviantni pojavi

Varnostna tveganja, ki v smislu goljufij in ostalih deviantnih pojavov pretijo igralnicam in igralnim salonom prihajajo tako od igralcev, kot od zaposlenih ter v njihovi navezi. Psihološke podobe igralcev kažejo, da so najbolj nevarni tisti igralci, ki iščejo načine, da bi pridobili dobitke na nepošten način in ki so pri svojem početju disciplinirani. Takšne igralce lahko poimenujemo ”profesionalni goljufi z dolgim rokom trajanja”, saj obiskujejo širok krog igralnic in jih je zelo težko odkriti, kajti s prigoljufanimi zneski ne izstopajo. Pri ostalih profesionalnih goljufih, ki pri svojem početju pretiravajo in hočejo iz igralnice odnesti velike vsote denarja, pa je samo vprašanje časa, kdaj bodo odkriti. Goljufi imajo tudi zelo premišljen in sistematičen način obiskovanja igralnic, kajti zelo redko se zadržijo več dni. Zelo nevarni so tudi števci kart pri igri Black Jack, ki sicer ne spadajo med goljufe, vendar potrebujejo poseben nadzor.

Glede na nepoštenost zaposlenih v igralnicah pa je tako, da ti reagirajo v priložnostih, kajti pohlep in lastne potrebe prekašajo tako finančne zmogljivosti, kot trenutne osebne stiske. Nepošteni zaposleni, ki imajo dostop do denarja, do vrednostnih žetonov in dostop do pomembnih informacij o varnostnem režimu, predstavljajo dodatna tveganja. Tako prihaja tudi do sodelovanja med zaposlenimi in gosti igralnice, kjer z t.i. navezo povzročijo škodo igralnicam. S perspektive videonadzora so tako zelo pomembni odgovori na vprašanja in sicer; kdo ima povod za goljufije; kdo ima možnost in dostop do sredstev ter kdo ima finančne potrebe in razloge zanje.

Glede na dejstvo, da je v vseh igralniških procesih mogoče izvesti goljufije in ostale škodne pojave, je dober nadzor v igralnicah izjemnega pomena. Na operativni ravni so tveganja povsod, kjer gre za manipulacijo z denarjem, pri prenosu gotovine, pred štetjem gotovine, z igralnimi žetoni in promocijskimi lističi do ostalih bonusov za goste. Tako obstajajo goljufije in tatvine na igralnih mizah, na igralnih napravah, pri blagajniškem poslovanju ter pri gostinski dejavnosti. Iznajdljivosti nepoštenih in pohlepnih zaposlenih ter goljufov nikoli ne bo zmanjkalo. Predvsem slednji se poslužujejo tako rokohitrskih spretnosti, kot raznih pripomočkov in naprav, s katerimi vplivajo na potek igre. Danes v dobi tehnološkega razvoja, ko je mogoče na trgu kupiti vsemogoče napravice, se goljufi poslužujejo tudi teh. Tako se uporabljajo tudi mikro kamere, ki jih imajo goljufi vgrajene v mobilnih telefonih, torbicah, v prstanih, verižicah in gumbih in ki se uporabljajo predvsem pri igri s kartami.

Za igralnice in igralne salone je tako pomembno, da so škodni dogodki pravočasno odkriti, kajti zneski v tovrstnih pojavih nikakor niso zanemarljivi, saj dosegajo milijonske vsote. Za boljši nadzor nad igranjem igralnih naprav se kažejo potrebe po videonadzoru iger, kar pomeni, da bi imela igralna naprava že v osnovi vgrajeno kamero. V sumljivih okoliščinah bi tako obstajala možnost nadzora nad dogajanjem na monitorju igralne naprave. Glede na register škodnih dogodkov je mogoče ugotoviti, da je največ primerov v igralništvu povezanih z igrami na igralnih mizah (Ameriška ruleta, Caribbean poker, Black Jack, Punto Banco, craps – igra s kockami) in sicer 58 %, sledijo igralne naprave (igralni avtomati in elektronske rulete) z 20 %, blagajniško in trezorsko poslovanje s 15 % ter ostali dogodki (ropi, ponarejeni denar v obtoku, tatvine v gostinstvu) s 7 %.

RULETAFoto: Pixabay

Zaključek

Primeri goljufij in ostali škodni dogodki v igralništvu so dober pokazatelj, da je služba za videokontrolo zelo pomemben segment pri zagotavljanju korporativne varnosti v igralnicah in igralnih salonih. Igralniški procesi in statistika škodnih dogodkov kažejo, da teh procesov ni dobro prepuščati naključju in da je proaktivni nadzor še kako pomemben.

Management sodobnih igralnic se zaveda, da profesionalni pristop k organiziranosti službe zagotovo prinaša pozitivne rezultate. Pri upoštevanju navedenega so investicije v sisteme in usposabljanja brez dvoma upravičene in smiselne. Zaradi splošne strategije pri obvladovanju goljufij je zelo pomembno posredno sodelovanje z ostalimi službami znotraj igralnice, z inšpektorji iger in varnostno službo. Zelo pomembni so postopki in pretok informacij v primerih, ko se sumijo goljufije in ostali škodni dogodki. Prav tako so koristne informacije in izmenjava dobre prakse med službami drugih igralnic ter širitev sodelovanja v mednarodni prostor.

Prepričan sem, da bi tovrstna sodelovanja pripomogla tudi k zmanjševanju in pravočasnem preprečevanju goljufij in ostalih škodnih dogodkov. Prevare se pojavljajo povsod, ne glede na velikost igralnice. Register škodnih dogodkov je koristen pri načrtovanju usposabljanja zaposlenih, čeprav je bolje biti korak pred goljufi in nepoštenimi zaposlenimi.

Poslovanje igralnice in njen ugled sta prav tako odvisna od uspešnega preprečevanja goljufij ter ostalih škodnih in varnostnih dogodkov.

Viri

  • Casino Surveillance and Security: 150 Things You Should Know, 2003, by Asis International.
  • Štolfa A., Seminarska naloga, Turistica, 2004.
  • Kovačič A., Seminarska naloga, Videonadzor v igralništvu, Fakulteta za varnostne vede, 2005.

Prispevek je bil objavljen v reviji Korporativna varnost, št. 1, september 2012.

Avtor: Andrej Kovačič        E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.