Varnost v lokalni skupnosti in celovita osebna varnost občanov, 3.12.2016 – Slovenska Bistrica

0

Danes, ko varnost v svetu in pri nas postaja temelj za normalno delovanje in razvoj družbe ter kvalitetno življenje ljudi, je zelo pomembno, koliko znanja o tem imamo občani, da bomo živeli (bolj) varno. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da smo za svojo varnost občani v prvi vrsti odgovorni sami. Policija in druge organizacije, ki delujejo na tem področju so nam seveda v pomoč.

Varnost v lokalni skupnosti in osebna varnost občanov Varensvet.si

Tako obstajajo načini, ki nam pomagajo, da lahko učinkovito poskrbimo za svojo celovito osebno varnost in varnost svojega premoženja. Na ta način lahko občani pripomoremo, da je lokalna skupnost (bolj) varna. V IVK Inštitutu za varnostno kulturo in Slovenskemu združenju za varen svet, ki med drugim delujeta na področju varnosti v lokalni skupnosti se zavedamo moči in krepitve preventivnega delovanja občanov za zmanjševanje oz. preprečevanje kriminala.

Dne 3.12.2016 je v Slovenski Bistrici v sodelovanju s podjetjem AD Varovanje, predstavnik IVK Centra za varnostno izobraževanje, Andrej Kovačič izvedel seminar na temo Varnosti v lokalni skupnosti in celovite osebne varnosti občanov. Slovenska Bistrica velja za eno najbolj varnih mest oz. občin v Sloveniji, kar kaže tudi spodnja statistika. Za ohranitev dobrih varnostnih razmer pa je potrebno z nadaljevanjem aktivnosti in s proaktivnim delovanjem služb, ki skrbijo za varnost, kot s preventivnim delovanjem občanov tudi v prihodnosti. To je tudi eden izmed razlogov, s katerim širimo naše poslanstvo, da ozaveščamo in opozarjamo na potrebo po ohranjanju varnosti, dokler jo še imamo.

Slovenska Bistrica Varensvet.si

Med drugim so bili predstavljeni načini, kako lahko občani poskrbimo za svojo varnost in varnost naših (naj)bližnjih in statistični podatki predvsem za področje nasilnih kaznivih dejanj na ravni celotne države in Slovenske Bistrice. Izveden je bil tudi prikaz nekaterih veščin samoobrambe, s katerimi se lahko zaščitimo v primeru fizičnega napada.

Slovenska Bistrica Varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.