Usposabljanje telesnih stražarjev po IBA programu

0

Zgodba o International Bodyguard Association se je začela pisati leta 1957, ko je major tujske legije Lucien Victor Ott pripravil program za usposabljanje telesnih stražarjev in ustanovil omenjeno organizacijo v Parizu. Danes IBA organizacijo opredeljujemo za najstarejšo in najbolj razširjeno organizacijo, ki usposablja »moderne telesne stražarje« na petih kontinentih v 78 državah po vsem svetu.

Od leta 1990 vodi IBA organizacijo Lucienov najboljši učenec, generalni direktor, baron James Short of Castleshort. Predsednik IBA organizacije je sin Luciena Otta, g. Didier Ott.

Glavni cilj IBA organizacije je dosledno zagotavljanje najvišje ravni usposabljanja za vladne, vojaške, policijske in civilne telesne stražarje. V preteklem obdobju so IBA inštruktorji med drugimi že usposabljali kamboško policijo, skupine posebnih sil ameriške vojske, telesne stražarje za varnostne skupine Združenih narodov, telesne stražarje in voznike Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), tajsko nacionalno policijo, tajske „SEAL-se“, mongolske specialne enote, mongolsko osrednjo obveščevalno agencijo, ameriško državno posebno varnostno agencijo in policijsko enoto SWAT. Inštruktorji IBA-združenja so vodili tudi ekipe za usposabljanje v baltskih republikah, Afganistanu, Rusiji, Ukrajini in Kazahstanu. Iz IBA so bili prvi tuji inštruktorji, ki so usposabljali KGB (Krim 1991), pa tudi vladne in poslovne ekipe na Poljskem (1988), v Estoniji (1989), Latviji in Litvi (1990). Poleg tega se je v Bosni in Hercegovini usposabljalo sile Združenih Narodov .

Organizacija šteje danes nekaj več kot 13 000 telesnih stražarjev, 17 aktivnih inštruktorjev, od tega 5 profesorjev (inštruktorji najvišje stopnje). Usposabljanje za IBA inštruktorje je, širom po svetu, sicer zaključilo več oseb, ki pa so zaradi lastnih osebnih odločitev ali odločitev generalnega direktorja morale izstopiti iz IBA združenja telesnih stražarjev (npr. zaradi kršitve IBA kodeksa).

Za organizacijo je značilna globalna povezanost iz katere izhaja tudi možnost usposabljanja članov v bilo kateri državi, kjer obstaja IBA predstavništvo. Vsi osnovni in specialistični tečaji načeloma potekajo v jeziku države, kjer se usposabljanje izvaja oziroma v angleškem jeziku, če so na tečaju prisotni tuji inštruktorji ali tuji tečajniki/poslušalci.

Usposabljanje telesnih stražarjev po IBA programu se začne z osnovnim tečajem, ki traja v nekaterih državah še vedno 60 ur, drugače pa načeloma 100 ur. Temeljna področja s katerih kandidati osvojijo znanje za potrebne veščine so: varnostno spremstvo, iskanje improviziranih eksplozivnih naprav, paramedicina, zaščitna vožnja, obrambne tehnike & konflikt management in komunikacija & iskanje naprav za prisluškovanje. Kandidat po zaključenem osnovnem tečaju mora opraviti izpit iz teoretičnega in praktičnega dela in s tem pridobi majhno rdečo PIN značko (za 60 ur) oziroma tudi večjo značko, v kolikor je usposabljanje trajalo 100 ur. Po opravljanjem osnovnem tečaju imajo kandidati možnost opravljati vrsto drugih specialističnih tečajev, ki predstavljajo tudi bistveno razliko v primerjavi z drugimi mednarodnimi programi ali nacionalnimi programi za izobraževanje in usposabljanje telesnih stražarjev v posameznih državah. Naj naštejemo samo nekaj specialističnih tečajev: taktično rokovanje z orožjem (tri stopnje), izdelava varnostnih načrtov, vodja skupine, varovanje VIP oseb na smučiščih, varovanje v visoko rizičnih conah (PSD), varovanje na letalu in letališčih,… .

V Sloveniji , po zaključenem izobraževalnem programu (predpisan program, ki nekje sovpada z IBA osnovnim programom) pridobi tečajnik NPK varnostnik / telesni stražar. Dodatni specialistični programi ali nadaljevalni programi, po temu, žal v Sloveniji ne obstajajo.

Z dodatnimi 100 urami (skupaj z osnovnim tečajem 200 ur) specialističnih tečajev pridobi kandidat srebrno PIN značko in naziv višji telesni stražar, po 500 urah izobraževanja pa dobi kandidat zlato PIN značko. Po uspešnem zaključenem 250 urnem usposabljanju in zagovarjanju diplomskega dela pridobi IBA kandidat CIBG (certificated international bodyguard) značko. Nadalje ima kandidat možnost po določenem številu opravljenih specialističnih tečajev in priporočilu inštruktorja (mentor), da nadgradi znanje in opravi predpisan program za inštruktorja. Znotraj IBA organizacije obstajajo tri stopnje inštruktorjev: 1. »moniteur«, 2. »instructeur« in tretja najvišja stopnja »professeur«.

Raznolikost dela telesnih stražarjev, različna okolja in predvsem različni tipi in stopnje ogroženosti varovane osebe narekujejo potrebe po specifičnih veščinah, ki jih mora telesni stražar pridobiti, da lahko uspešno opravlja naloge samostojno ali v določenem timu /sekciji. V tem okviru moramo izpostaviti, zakaj so specialistični tečaji na nek način nujni in ne zgolj opcija. Glede na zahtevnost varnostnega dogodka (niza dogodkov) in število vseh angažiranih telesnih stražarjev, se razdelijo opravila na vključene time kot so na primer; varnostno spremstvo, tim za vozila, varnostna operativna predhodnica (SAP), tim za proti-nadzor, tim za nadzor in podporo, tim za varovanje »rezidence«,… .

IBA programi za usposabljanje telesnih stražarjev so preventivnega tipa, v smislu…, »da se ne zgodi«. Druge podobne organizacije, so v večini primerov osredotočene in potencirajo agresivne metode odziva na napadalce (napadalca je potrebno obvezno fizično onesposobiti ali celo ubiti). Demokratična Evropa ne podpira takšne agresivne programe. V primerih, ko pride do manifestiranja agresije in potrebne intervencije je potrebno dodatno aktivirati službe, kot so policija, prva pomoč, sodstvo,… . Tega se IBA telesni stražarji dobro zavedajo, zato načeloma stremijo k temu, da se omenjenim službam ne povzroča dodatnega bremena.

Nenazadnje ne moremo mimo dejstva, zakaj se kandidate skrbno sooči s pomenom izdelave varnostnih načrtov in se jim posreduje potrebno znanje za izdelavo le-teh. Za razliko od slovenske prakse, ko je izdelava varnostnega načrta stvar varnostnih menedžerjev v sodelovanju s telesnimi stražarji morajo biti vsi IBA kandidati sposobni izdelati varnostni načrt. Varnostni načrt predstavlja temelj vsakega varovanja. Pri tem se radi držimo načela; »Če ne uspeš planirati je isto kakor, da bi planiral neuspeh«.

Vzporedno planiranju gre izpostaviti še pomen analiziranja, ki se prične že pred varovanjem, traja celoten čas varovanja in po varovanju. Dodatne analize posebnih varnostnih dogodkov (npr. analiza atentata) niso povezane z našim varnostnim dogodkom neposredno ampak posredno služijo kot pomoč, da se med varovanjem ne storijo enake ali podobne napake.

Za zaključek pa nekoliko spodbudna informacija za morebitne kandidate, ki nimajo pridobljene 5. stopnje izobrazbe, ki je potrebna za slovensko NPK varnostnik /telesni stražar, usposabljanja po IBA programu se lahko udeležijo tudi osebe, ki imajo samo 4. stopnjo izobrazbe (srednje poklicno izobraževanje – 3 leta).

Borut Volk, SSO / CPO /security manager / IBA Slovenija

E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.