Urban Korenč, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec in reševalec NMP

0

Ste predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec, ki sodi med najstarejša gasilska društva v Sloveniji, kako se je pravzaprav začelo?

Leta 1876 je Logaško kotlino zaradi človeške malomarnosti prizadel velik požar, ki je upepelil kar 176 hiš v takratnih naseljih na območju današnjega Logatca. Že takrat se je med prebivalci kazala potreba po organizirani pomoči, po organiziranem gašenju in reševanju. Tako so se že leta 1877 na uvodnem sestanku zbrali večinoma mladi prebivalci Logatca, ki so leta 1878 ustanovili in registrirali prvo gasilsko društvo na Notranjskem. Lahko rečemo, da je bilo društvo ustanovljeno zaradi potrebe po organizirani pomoči sočloveku. Ta potreba se kaže še danes in ponosni smo na to, da društvo neprekinjeno z istim namenom kot ob ustanovitvi deluje že 142 let.

Od kar pomnim se v naši družini govori o gasilcih, tako smo v društvo včlanjeni vsi člani naše družine. Predvsem moj brat in oče sta zelo aktivna člana društva, zato odločitev za vpis med gasilce ni bila težka. V društvo sem se včlanil leta 2001 preko gasilskega krožka, ki v društvu poteka čez vse leto. Takoj sem se aktivno začel udeleževat gasilskih tekmovanj za mlade gasilce, sledila so prva prava izobraževanja in kmalu za tem prva intervencija. Ko vse to doživiš, preprosto ne moraš več reči ne. Nadaljeval sem z aktivnim delom v operativi in deloval tudi kot mentor mladih gasilcev. Sedaj pa se že tretje leto zapored trudim dobro delati kot predsednik društva. Idej za prihodnost je še veliko in s člani kot jih ima PGD Dolnji Logatec jih ni težko uresničevati.

Foto: arhiv PGD

Kako je vaše društvo organizirano in kako deluje danes?

Primarne naloge društva so reševanje ljudi, živali in premoženja. Veliko pozornost namenjamo tudi preventivi o požarni varnosti in v prometu. Preko celega leta občanom dovažamo pitno vodo in opravljamo požarne straže. Ogromno našega prostega časa namenimo izobraževanjem, brez katerih si našega dela ne znamo predstavljati. Območje občine Logatec, na katerem posredujemo, obsega 173 kvadratnih kilometrov in ima malo manj kot 14.400 prebivalcev. Območje, ki ga pokrivamo prečka zelo obremenjena avtocestna in železniška povezava Ljubljana – Koper ter regionalne ceste proti Idriji, Postojni in Žirem. Logatec je hitro rastoča občina, tako po številu prebivalstva kot po razvoju infrastrukture, kar nam gasilcem neprestano nalaga nove izzive in naloge. Društvo danes razpolaga s petimi gasilskimi vozili, ki so nepogrešljiv del našega dela. Vozila in del opreme hranimo v našem, žal premajhnem, gasilskem domu v centru Logatca. Med člani imamo tudi 23 gasilskih veteranov in 51 mladih gasilcev ter 24 gasilk, ki so poleg operativnih gasilcev (54) motor naših uspehov in dogajanja v društvu. Med največje dosežke v zadnjih letih in zagotovo največjega v letu 2019 lahko štejemo napredovanje društva med gasilske enote širšega pomena. Po več letnem preizkusnem obdobju smo pridobili pooblastilo za samostojno tehnično reševanje v cestnem prometu, ki nam ga je podelila Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Za ta dosežek so najbolj zaslužni prav naši člani, ki svoje delo opravljajo z odliko. Omeniti moramo našega člana Anžeta Albrehta, ki je pobudnik vseslovenske akcije Ustvarimo reševalni pas na avtocestah. Anžetu društvo že od vsega začetka nudi podporo in pomoč pri izvedbi preventivnih akcij. Upamo si trditi, da je Anže in z njim PGD Dolnji Logatec naredil velik korak v cestni preventivi.

Foto: arhiv PGD

S kakšnimi dogodki se pri vašem delu največkrat srečujete ob intervencijah?

Letno posredujemo na približno 100 intervencijah. Tretjino intervencij obsegajo požari na objektih, vozilih in v naravi. Drugo tretjino obsegajo nesreče v cestnem prometu, tretjo pa razne tehnične intervencije kot so odpiranje vrat objektov in vozil, naravne nesreče, pomoč reševalni službi ali policiji, nesreče z nevarnimi snovmi in reševanje živali. V zadnjih letih se povečuje predvsem število tehničnih intervencij. Pogosteje odpiramo vrata stanovanj, da omogočimo dostop ekipam nujne medicinske pomoči do onemoglih ljudi, pogosteje nudimo pomoč pri prenosu obolelih ali poškodovanih ljudi. Menimo, da se te intervencije povečujejo prav zaradi našega hitrega načina življenja in pomanjkanja časa za naše bližnje, tudi sosede. Povečuje se tudi število prometnih nesreč, saj so naše ceste iz leta v leto bolj obremenjene. Z večanjem števila intervencij se na žalost veča tudi število dogodkov s tragičnim koncem. Teh je vsako leto kar nekaj. Za lažje soočanje s smrtnimi žrtvami ali težjimi intervencijami imamo v društvu usposobljenega gasilca zaupnika, ki nam močno pomaga v teh težkih situacijah.

Foto: arhiv PGD

Gasilstvo je ena temeljnih dejavnosti na področju zagotavljanja nacionalne varnosti, ali je po vašem mnenju področje in dejavnost v RS ustrezno urejena, ali obstajajo še kakšne rezerve, ki bi jih veljalo z državo dogovoriti?

Res je, smo ena od temeljnih in kadrovsko najbolj številčnih dejavnosti na področju zagotavljanja nacionalne varnosti. Lahko trdim, da smo tudi ena izmed najbolje organiziranih vej zagotavljanja nacionalne varnosti, to smo pokazali pri vseh naravnih nesrečah v preteklosti in kažemo vsak dan ob naših rednih intervencijah. Omenjeno področje je dobro urejeno, vendar bi si gasilci to področje želeli še izboljšati. Želeli bi si, da gremo v korak s časom in razvitostjo ostalih področij. Država bi dokončno morala urediti status prostovoljnega gasilca, želeli bi si tudi več pomoči pri pridobivanju evropskih sredstev. Prav sredstva so ponekod po Sloveniji še vedno velik problem, saj ni zakona, ki bi predpisoval koliko sredstev mora posamezno društvo prejeti. Tako je velika večina društev še vedno odvisna od prostovoljnih prispevkov. Zamislite si, da bi bile od prostovoljnih prispevkov odvisne šole, zdravstveni domovi, vojska, policija. To preprosto nebi delovalo, prav tako je tudi z javno gasilsko službo, ki mora biti v vsaki občini učinkovita 24 ur na dan in 365 dni v letu. In se ne mora zanašati na prostovoljne prispevke in zaslužke od prirejanja gasilskih veselic.

Foto: arhiv PGD

Aktivnosti vašega društva so bila prepoznana tudi širše, in sicer ste prejeli priznanje Varensvet za gasilsko društvo leta 2019, ki ga podeljuje Inštitut za varnostno kulturo v sodelovanju Slovenskega združenja za varen svet. Kakšni pa so načrti društva v prihodnosti?

Naši načrti za prihodnost so: še naprej največjo pozornost namenjati hitri in kvalitetni pomoči občanom in občankam ob raznovrstnih neprijetnih dogodkih. Zato bomo še naprej veliko energije vlagali v naša izobraževanja. Želimo si povečati število preventivnih akcij in dejavnosti za naše občane. Da pa bi vse to lažje in bolj kvalitetno izvajali, si že nekaj časa želimo začeti z gradnjo novega gasilskega doma. Sedanji nas v več pogledih omejuje, omejuje celo do te mere, da so naši odzivni časi pri intervencijah kot so poplave, vetrolomi… daljši. Daljši predvsem zaradi skladiščenja naše opreme na več lokacijah po kraju. Gasilci imamo izdelan grob osnutek naših potreb in želja, izbrali smo nam najbolj ustrezno lokacijo in čakamo na naslednji korak občinskega sveta in občinske uprave za pričetek aktivnosti gradnje novega gasilskega doma. Poleg gradnje gasilskega doma moramo stalno posodabljati osebno zaščitno opremo in skrbeti za ispravnost voznega parka, kar predstavlja večji finančni zalogaj vsako leto znova.

Foto: PGD

K. K.                                                                                               E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.