Upravljanje in varnost v občinskih javnih zavodih: policijsko delo v skupnosti in varno izvajanje občinskih negospodarskih javnih služb

0

Bojan Tičar in Katja Eman

Povzetek

Delovanje občinskih javnih zavodov je zaradi (so)ustanoviteljstva in organiziranosti zavodov drugačna od klasičnih ustanov, kar se odraža tudi na področju izvajanja korporativne in javne varnosti. Namen prispevka je prikazati posebnosti upravljavskih in korporativnih ter javnih varnostnih vidikov javnih zavodov v (so)ustanoviteljstvu občin. Poleg pregleda upravljavskih vidikov in organiziranosti občinskih javnih zavodov ter analize zakonskih določil z deskriptivno analizo in jezikovno razlago smo z uporabo metode opazovanja in strukturiranih intervjujev analizirali organiziranost in izvajanje korporativne ter javne varnosti v občinskih javnih zavodih v Mestni občini Murska Sobota. Ugotovili smo, da zavodi v Murski Soboti v sodelovanju s policijo in redkeje mestnim redarstvom uspešno izvajajo naloge zagotavljanja javne in korporativne varnosti v občinskih javnih zavodih, pri čemer redko uporabijo najemanje storitev zasebnega varovanja, veliko raje in pogosteje pa posegajo po metodah prevencije, ki so se dolgoročno izkazale kot zelo učinkovite. V zaključku razpravljamo o razlogih za spremembo na področju upravljanja zavodov v prihodnje, saj menimo, da bi bilo smiselno, da bi občina zagotovila premoženje za izvajanje javne službe javnega zavoda vsem zavodom, in sicer tako, da bi ta sredstva prešla v pravno last javnega zavoda.

Ključne besede: občinski javni zavodi, korporativna varnost, javna varnost, Mestna občina Murska Sobota, upravljanje zavodov

Več v prispevku (stran 47), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 2. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru. Uredniki: prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, asist. Urška Pirnat. Izdajatelj: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.