Telesni stražar skozi zgodovino prvič

0

Najstarejši najden zapis o telesnih stražarjih izhaja iz 15. st. pred Kristusom.

Stari, »tradicionalen telesni stražar« ni bil posebej usposobljen. Ta tip telesnega stražarja je bil »prestreznik« – oseba, ki se je zoperstavila pred kamenjem, kopijami ter v zadnjem času kroglami, z namenom, da ubrani VIP osebo. Njegovo delo je zahtevalo ogromno »mišic« in malo »možganov«, kar potrjuje tudi dejstvo, da se je postavil pred kopje, izstreljeno kroglo,… in ni preventivno deloval, da do takšnih situacij ne pride, ter se tako rešil sam in življenje varovane osebe.

Prvi telesni stražarji so kot profesionalni vojaki, v mirodobnem času, varovali prostore v palačah in zagotavljali varnost vladarjev znotraj njih. V vojnem obdobju, pa so bili formirani kot elitne enote za zaščito.

Slika desno: Pretorijska straža (rimski legionarji)

V stoletjih, ki so sledila se pojavijo osebe zadolžene za skrb pomembnih in vplivnih ljudi v različnih plemenih in narodih, ki se razlikujejo po svoji opremi, orožju in načinih delovanja, odvisno od območja, ki mu pripadajo, kot tudi od navad, kulture in vojnih veščin tega območja. To so bili v bistvu prvi telesni stražarji.

Navajamo nekaj primerov:

Slike: iz 15. st. pred Kristusom

TRADICIONALNI TELESNI STRAŽARJI

Tradicionalni telesni stražarji so že imeli opredeljene naloge glede varovanja oseb (plemičev, kraljev, šejkov, princev,…) in niso prihajali iz vrst običajnih vojakov ampak so predstavljali izbrano elito med vojaki.

KRALJEVSKA GALLOGLAS STRAŽA

The Gall-og-laigh (galloglas)

»Highlanders« so bili mešane krvi med Vikingi in Kelti. Vojskovali so se z Bruce Wallaceom proti angležem. Irska kraljevina jih je najela kot »šok« enote in telesne stražarje.

       Baron James Shortt of Castleshort in znak Kraljevske Galloglas straže

Kasneje so se prestrukturirali v Kraljevsko Galloglas stražo. Od tod tudi izhaja plemiško poreklo generalnega direktorja IBA-e – barona James Short of Castleshort.

OBOROŽENO SPREMSTVO – TELESNI STRAŽARJI

Zasnovane so bile prve formacije, ki so bile z namenom ustanovljene in organizirane kot spremstvo varovanih oseb na njihovih potovanjih.

»ČASTNO SPREMSTVO«

Kasneje se uvede »Častno spremstvo«, ki imajo poleg častnih protokolov primarno tudi naloge varovanja oseb pri katerih so bili zaposleni in njihovih uglednih gostov.

Vir: gradivo IBA HQ 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.