Strah pred kriminaliteto, policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti

0

Strah pred kriminaliteto, policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti

GORAZD MEŠKO

Povzetek

Prispevek   predstavlja   razpravo   o   povezanosti   med strahom  pred  kriminaliteto,  policijskim  delom  v  skupnosti  in zagotavljanjem varnosti v lokalnih okoljih. Rezultati raziskav kažejo na  različne  povezave  med  strahom  pred  kriminaliteto  pri prebivalcih  in  prisotnostjo  policije  v  soseskah.  V  prispevku  so predstavljeni  dejavniki  strahu  pred  kriminaliteto,  protislovja  in neskladja v študijah strahu pred kriminaliteto. Poleg tega prebivalci  različno  dojemajo  vlogo  policije  pri  zagotavljanju  varnosti  in različno razumejo prisotnost policije v svojem življenjskem okolju. Predstavljeni  so  tudi  programi  za  zmanjševanje  strahu  pred kriminaliteto in izzivi pri izvajanju takšnih programov. V sklepnem delu  prispevka  so  predstavljeni  izzivi  za  raziskovanje  povezanosti strahu   pred   kriminaliteto,   policijskim   delom   v   skupnosti   in zagotavljanjem varnosti v prihodnosti.

Ključne besede: • strah pred kriminaliteto • lokalne skupnosti • soseske • policija • policijsko delo v skupnosti 

Več v prispevku (stran 45), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 4. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, konferenčni zbornik: – sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018). Izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Uredniki: red. prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Foto: Pixabay

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.