Specialist za varnost in zaščito – izobraževanje in usposabljanje za nove varnostne razmere

0

Ker se varnostne razmere v Evropi in Svetu zelo spreminjajo ocenjujemo, da bodo v naslednjih letih najbolj iskani strokovnjaki, ki bodo usposobljeni za visok nivo operativnega delovanja. To pomeni, da bodo usposobljeni za delovanje v vseh okoljih, kjer bi prišlo do izrednih razmer, tako na nivoju osebne varnosti in zaščite, v lokalnem okolju, organizacijskem okolju ipd. Izobraževanje in usposabljanje po programu za Specialiste za varnost in zaščito omogoča pridobivanje celovitega spektra znanja za vse, ki se vsakodnevno srečujejo z nasiljem, s problematiko osebne varnosti, vzdrževanjem reda in miru ter splošnim zagotavljanjem varnosti in zaščite. Program je namenjen vsem, ki na operativnem nivoju želijo doseči višje cilje, bodisi zaradi svoje varnosti, kot varnosti ostalih ljudi v situacijah, ki ogrožajo varnost in življenja.

Program je namenjen vsem, ki tovrstna znanja vsakodnevno potrebujejo, ali jih želijo pridobiti, in jih redno ter sistematično vzdrževati na visokem operativnem nivoju.

Organizator izobraževalnega programa je IVK inštitut za varnostno kulturo, v sodelovanju z najboljšimi strokovnjaki na obravnavanem področju.  V program se lahko vključijo vse osebe iz varnostnih in obrambnih struktur in civilnega okolja, ki so polnoletne, nimajo varnostnih zadržkov, kot to velja za delo v policiji (v zasebnem varovanju so standardi na tem področju nižji), in ki imajo ustrezen psihofizični potencial.

Pri usposabljanju zraven praktičnega znanja veliko pozornost posvečamo tudi oblikovanju močne, stabilne in zdrave osebnosti. Strokovnjaki in civilisti morajo biti mentalno zdravi in zreli za pridobivanje znanja in veščin, da jih ne bi zlorabili v namene, za katere usposabljanje ni namenjeno.

PROGRAM SE DELI NA TRI PODROČNE MODULE:

 1. Modul za pripadnike varnostnih in obrambnih struktur (varnostniki, občinski redarji, nadzorniki idr);
 2. Modul za področje varnosti v organizacijah (varnostni menedžerji, inženirji varovanja, interni varnostniki, nadzorniki itd);
 3. Modul za civiliste in/ali uslužbence javnih služb (državljani, inšpektorji, nadzorniki, zdravstveni delavci, itd).

V modulu št. 3 so prilagojeni tudi programi ciljnim skupinam, s krajšimi usposabljanji v obliki seminarjev in delavnic.

Kdo je specialist za varnost in zaščito?

Gre za zelo usposobljenega operativca, ki bo v vsakem trenutku sposoben ustrezno delovati v varnostno tveganih razmerah in situacijah, kot so:

 • fizični napadi/nasilje;
 • kriminalne razmere v lokalni skupnosti in drugih okoljih;
 • nudenje prve pomoči;
 • požar v urbanem okolju/v zgradbah;
 • naravne nesreče (potres, poplave itd);
 • prometne nesreče;
 • vojne razmere.

Specialisti bodo na operativnem nivoju usposobljeni za prevzemanje najbolj zahtevnih nalog v okolju, kjer bodo poklicno in civilno delovali. Prav tako bodo v pomoč ostalim službam in organom v lokalnem okolju pri dogodkih večjih razsežnosti.

Izobraževanje bo potekalo na dveh zahtevnostnih stopnjah, in sicer bodo pri prvi stopnji psihofizične zahteve nižje, vendar še vedno na visokem funkcionalnem nivoju. Druga stopnja bo pa temeljila na zelo visoki psihofizični zmogljivosti in veščinah, pridobljenih na posebnih tečajih, kot so borilne veščine, streljanje, potapljanje, padalstvo idr. Kandidati, ki že imajo narejene omenjene tečaje, se jim bodo priznali, tistim, ki pa tečajev še nimajo, pa jih bodo morali opraviti v sklopu izobraževanja.

Izobraževalni program traja eno šolsko leto, kandidati pa ga morajo s preverjanjem znanja zaključiti najkasneje v dveh letih. Vsak kandidat, ki v izbranem programu uspešno opravi izobraževanje, pridobi naziv Specialist za varnost in zaščito. Zaradi vzdrževanja pridobljenega znanje na visokem operativnem nivoju, in zaradi pridobivanja novega znanja, se mora redno tedensko usposabljati, kar se beleži v izobraževalni pasoš. Tedenska usposabljanja v obsegu 12 ur, zraven teoretičnih vsebin vsebujejo tudi samoobrambo PERUN TASK in TAKTIČNO VADBO za vzdrževanje funkcionalnosti in dobre psihofizične pripravljenosti.

Cena izobraževanja in usposabljanja bo za prvo leto znašala 1.080,00 EUR oz. 90,00 EUR na mesec (vključen DDV). V ceno so šteta predavanja in delo z inštruktorji, literatura in preverjanje pridobljenega znanja pred komisijo. K ceni ni štet strošek izobraževalne knjižice v višini 20,00 EUR in dodatnih tečajev, ki so odvisni od modula in nivoja izobraževanja (streljanje, padalski, potapljaški tečaji in preživetja v naravi) ipd. Vsako naslednje leto bo usposabljanje v obsegu 144 ur znašalo 620,00 EUR oz. 52,00 EUR na mesec (vključen DDV).

Pri izobraževanju in usposabljanju sodelujejo inštruktorji in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami in delom na področju policijske dejavnosti, zasebnega varovanja, varnosti v organizacijah, obveščevalne dejavnosti, pravnega področja, psihološke forenzike, vojaške obrambe, akademskih vrst in elitne vojaške formacije. 

MODUL ZA PRIPADNIKE VARNOSTNIH IN OBRAMBNIH STRUKTUR

 Obravnavane teme:

 • Osebna varnost/preventiva
 • Samoobramba (Perun Task)
 • Taktični trening za dobro funkcionalno delovanje
 • Varna uporaba strelnega orožja in streljanje (suhi in praktični trening)
 • Evakuacija/prvi ukrepi v primeru požara, potresa, vojaškega napada, terorističnega dogodka ipd.
 • Bojni stres in ekstremno nasilje
 • Prva pomoč in taktično medicinsko delovanje
 • Analiza situacije in prepoznava potencialnih oseb za ogrožajoče delovanje
 • Psihološki vidiki obravnave oseb v varnostnih postopkih in profiliranje
 • Preživetje v naravi
 • Priprave na izredne situacije (v organizacijah, na ulici, v lokalni skupnosti, v domačem okolju/nasilje, terorizem, vojne razmere ipd), pred, med in potem
 • Varovanje kritične infrastrukture – primer dobre tuje prakse
 • Integralna korporativna varnost in varnostni pojavi v organizacijah
 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Pravni vidiki in ravnanja v nasilnih situacijah

Skupaj: 144 ur/samoobramba in taktično delovanje, ter 30 ur predavanj

MODUL ZA PODROČJE VARNOSTI V ORGANIZACIJAH

 Obravnavane teme:

 • Osebna varnost/preventiva
 • Samoobramba (Perun Task)
 • Taktični trening za dobro funkcionalno delovanje
 • Evakuacija/prvi ukrepi v primeru požara, potresa, vojaškega napada, terorističnega dogodka ipd.
 • Analiza situacije in prepoznava potencialnih oseb za ogrožajoče delovanje
 • Prva pomoč in taktično medicinsko delovanje
 • Varovanje kritične infrastrukture – primer dobre tuje prakse
 • Integralna korporativna varnost in varnostni pojavi v organizacijah
 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Pravni vidiki in ravnanja v nasilnih situacijah

Skupaj: 144 ur/samoobramba in taktično delovanje, ter 30 ur predavanj

MODUL ZA CIVILISTE

Obravnavane teme: 

 • Sodelovanje občanov in služb za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti in krepitev lokalne varnostne mreže
 • Osebna varnost/preventiva
 • Samoobramba (Perun Task)
 • Taktični trening za dobro funkcionalno delovanje
 • Prva pomoč
 • Psihološki vidiki in priprave na izredne situacije (na ulici, v lokalni skupnosti, v domačem okolju/nasilje, terorizem, vojne razmere ipd), pred, med in potem
 • Pravni vidiki samoobrambe in postopkov v nasilnih situacijah

Skupaj: 144 ur/samoobramba in taktično delovanje, 30 ur predavanj

Vsak udeleženec v programu izobraževanja se lahko udeleži tudi predavanj v drugih modulih.

Obravnavana področja glede na module v programu usposabljanja in izobraževanja:

 • Samoobramba in delovanje v varnostnih postopkih
 • Taktični trening za dobro funkcionalno delovanje
 • Preživetje v naravi
 • Streljanje
 • Potapljanje
 • Reševanje iz vode
 • Padalstvo
 • Prvi koraki pri gašenju požarov, prva pomoč
 • Krepitev mentalnega vidika in adaptacija po stresnih dogodkih, pomen dihanja ipd 
 • Osebna varnost/preventiva 
 • Varovanje kritične infrastrukture
 • Psihološki vidiki obravnave oseb v varnostnih postopkih in profiliranje
 • Bojni stres in ekstremno nasilje
 • Delovanje v stresnih in varnostno tveganih situacijah
 • Terorizem in obveščevalna dejavnost
 • Integralna korporativna varnost in varnostni pojavi v organizacijah
 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Pravni vidiki samoobrambe in postopkov v nasilnih situacijah

Informativno srečanje in predstavitev programa bo za vse zainteresirane pred začetkom izobraževanja, ki je predvideno za oktober 2018.

Za vpis ali za več informacij lahko pokličete ali pišete:

M: +386 31 202 456  

E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.