Sodelovanje Glavne policijske kapitanije županije Zala z lokalnimi skupnostmi

0

Róbert Salamon

Povzetek

Varnost v županiji Zala, eni izmed upravno-administrativnih enot na Madžarskem, zagotavljajo glavna policijska kapitanija, policijske kapitanije in policijske pisarne. Namen prispevka je prikazati odnos med glavno policijsko kapitanijo županije Zala in lokalno skupnostjo ter na kakšne načine se zagotavlja varnost na lokalni ravni. S pomočjo pregleda zakonodajnega okvira, ki ureja delovanje policije in drugih oblik varovanja, smo opredelili pristojnosti policistov v lokalni skupnosti in ostale aktivnosti, namenjene zagotavljanju varnosti v skupnosti. Policijska kapitanija v županiji Zala ima s samoupravami naselij zelo dobre odnose, vpričo tega je zgovorno dejstvo, da lokalne skupnosti redno podpirajo delo policistov s pomočjo finančnih sredstev. Na lokalni ravni so za varnost v naseljih zadolženi vodje policijskih okolišev. Vsakoletno se na javnem varnostnem usklajevalnem forumu zberejo vsi lokalni subjekti zagotavljanja varnosti s ciljem odkrivanja in reševanja varnostne problematike. Dobro je tudi sodelovanje z ostalimi organi, ki opravljajo naloge varovanja in vzdržujejo sistem nadzornih kamer. Vodje policijskih okolišev v okviru programa v interesu varnosti starejših oseb aktivno sodelujejo s starejšim prebivalstvom in jih informirajo o varnostni problematiki. Vsako leto med župani izvedejo anketo o zadovoljstvu z delom policije, ugotovitve zadnje kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva s policijo.

Ključne besede: županija Zala, glavna policijska kapitanija, varnost v lokalni skupnosti, lokalni organi, Madžarska

Več v prispevku (stran 21), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 2. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru. Uredniki: prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, asist. Urška Pirnat. Izdajatelj: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.