Slovenski državljani v postopkih izterjave zaradi napačnega parkiranja oziroma neplačila parkirnine v tujini – sporočilo za javnost

0

Informacijski pooblaščenec opozarja, da lastniki vozil s prijavo kršitve varstva osebnih podatkov vprašanja (ne)obstoja obveznosti plačila niso rešili.   Informacijski pooblaščenec (IP) še vedno prejema veliko število vprašanj in prijav posameznikov, ki so od tuje pravne osebe  prejeli obvestila za plačilo terjatev iz naslova napačnega parkiranja oziroma neplačila parkirnine v tujini (večinoma na Hrvaškem in v Srbiji). Ker številna vprašanja vključujejo dileme, ki se nanašajo na (ne)utemeljenost terjatev, njihovo zastaranje, pravilnost vročanja pozivov na plačilo ipd., IP poudarja, da o tem ne more odločati, ker so za to pristojna sodišča.  IP lahko ugotavlja samo, ali so bili osebni podatki posameznikov, potrebni za izstavitev takega obvestila, posredovani zakonito ali ne. IP na problematiko ponovno opozarja predvsem  zaradi prazničnega obdobja, ko številni potujejo v tujino.

Pri IP so v teku postopki inšpekcijskega nadzora, v katerih se preverja izključno zakonitost posredovanja osebnih podatkov lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil iz centralne evidence registriranih motornih in priklopnih vozil. Iz dosedanjih  ugotovitev izhaja, da so podatke za nekatere upnike pridobivali slovenski odvetniki, sklicujoč se na 10. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv). Zaradi konstantnega prejemanja prijav, od katerih vsaka terja posamično preverjanje pridobivanja konkretnih osebnih podatkov, postopki še niso zaključeni. Ker torej IP lahko  preverja izključno zakonitost obdelave osebnih podatkov, naj prejemniki takih pozivov zato upoštevajo, da prijava pri IP ne učinkuje kot pravno sredstvo oziroma ugovor zoper poziv na plačilo. Morebitna ugotovitev IP, da so bile pri pridobivanju oziroma posredovanju osebnih podatkov kršene določbe ZVOP-1 bo torej lahko pomenila odgovornost in izrek sankcije za nezakonito obdelavo osebnih podatkov, na sam postopek izterjave pa ne bo imela nobenega vpliva.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.