Simona Lesar, Pooblaščenec za varstvo okolja/varnostni menedžer, Glashuta d.o.o.

0

Foto/avtor: Lovro Rozina za Steklarno Hrastnik

Steklarna Hrastnik je v zasavski regiji drugo največje podjetje in zaposluje okoli 700 ljudi. Kako se soočate z izzivi pri zagotavljanju varnosti zaposlenih in premoženja?

Steklarna Hrastnik d.o.o. je družba za proizvodnjo steklenih izdelkov z dolgoletno tradicijo poslovanja. Kot letnica rojstva Steklarne Hrastnik je zapisana številka 1860 in tovarna je že po dobrem desetletju prerasla v eno največjih steklarn tedanje Avstro–Ogrske. Današnja slika sta dve sodobni tovarni za izdelavo namiznega in embalažnega stekla, ki je eno najčistejših na svetu.

Sedanjost in prihodnost Steklarne Hrastnik gradimo na naših vrednotah. To so čistost, strast in srce. Čistost izhaja iz čistosti, transparentnosti in sijaja našega stekla. Prizadevamo si za čiste, transparentne, odkrite in poštene odnose, čistost delovnega okolja, spoštovanje, odkrito komuniciranje s kupci, sodelavci, dobavitelji, okoljem… Strast za nas predstavlja vztrajnost, zagnanost, biti gonilna sila, pripadnost, veselje do prodaje, požrtvovalnost, nesebičnost, ljubezen do dela, steklarne in stekla. Srce nam pomeni pripadnost, povezanost, ljubezen, sočutje, empatijo, … Srce je za nas simbol pripadnosti podjetju in lokalnemu okolju.  

Za doseganje vrednot ter vrhunskih rezultatov je bistvenega pomena tudi odgovorno ravnanje z zaposlenimi in okoljem. Eden od pomembnejših organizacijskih elementov je tako za nas vsekakor varnost. Zaposleni, ki imajo občutek varnosti, le to širijo in dajejo tudi drugim občutek varnosti. Varnost v podjetju ima obsežen pomen. Resnost posamezne družbe se izkaže že ob prvem vstopu skozi vhodna vrata. Kdo pričaka kupce / stranke / obiskovalce, na kakšen način, ali so jasno postavljene omejitve in usmeritve za gibanje po območju ipd. Vsakodnevni izzivi pri našem delu so tako vzdrževanje reda in jasnih usmeritev na varovanem območju, varnost zaposlenih in obiskovalcev, skrb za prostore in opremo, pregledi z vidika požarne varnosti, varčne rabe energije in urejenosti, in še bi lahko naštevali.

 

Foto/avtor: Lovro Rozina za Steklarno Hrastnik

Pred leti ste formirali interno službo varovanja, ali se je odločitev po teh letih pokazala za pravilno?

V preteklosti je imela Steklarna, kot večina ostalih družb, sklenjeno pogodbo z družbo za zasebno varovanje. Obsegala je klasične storitve, kot so receptorska dela, tehnično varovanje, priklop na varnostno nadzorni center, obhodno varovanje. Z rastjo naše tovarne so se pojavile potrebe po večjem obsegu dela, želeli smo kvalitetnejše varovanje, ki zagotavlja odpravljanje tveganj in varnost zaposlenih ter premoženja. Ker pa smo se na vsakem koraku srečevali s težkimi gospodarskimi razmerami, zahtevami po zniževanju stroškov in racionalizaciji na vsakem koraku, smo želeli varnostno službo organizirati v lastnem obsegu. Odločili smo se, da jo bomo prilagodili glede na naše potrebe, ki izhajajo iz dejanskega stanja ter uporabili lasten kader, ki podjetje dodobra pozna in lahko svoje delo opravlja učinkoviteje kot zunanji izvajalec. Zaradi težkega dela v naši procesni industriji imamo tudi več lažjih delovnih invalidov, ki jim želimo nuditi delo tudi naprej, saj se zavedamo svoje odgovornosti do njih tudi v takšnih situacijah, ko zaposleni v bistvu najbolj potrebujejo pomoč. Danes s ponosom ugotavljamo, da se je ta odločitev izkazala za več kot pravilno, saj je varnostna služba dobila novo širino in nov pomen.

Katere prednosti bi izpostavili pri internem varovanju, glede na izkušnje z zunanjo varnostno službo?

Pri vsakem delu vedno nastopajo prednosti in slabosti. Vendar lahko, glede na izkušnje rečemo, da je pri internem varovanju več prednosti kot slabosti. Zaposleni tovarni in okoliško območje dobro poznajo, kar je nujno za čim hitrejši odziv in takojšnjo intervencijo. Kot dolgoletni zaposleni čutijo večjo pripadnost. Zadovoljni so, da so kot delovni invalidi dobili novo priložnost, zato čutijo odgovornost, da se izkažejo pri svojem delu. Zavedajo se, da je varnost skupna dobrina in da če prihaja do odtujitev in poškodovanj lastnine, so s tem oškodovani vsi zaposleni.

Kateri so tisti dogodki  z vidika celovitega zagotavljanja varnosti, ki jih najbolj pogosto obravnavate?

Varnostniki se zavedajo, da so predvsem in v prvi vrsti odgovorni za varnost vseh zaposlenih in zunanjih obiskovalcev. Hkrati so odgovorni za varovanje premoženja. Pomembna naloga je tudi varstvo pred požarom. Z nadzorom nad tehničnimi sredstvi za varstvo pred požarom, s pravilnim ukrepanjem v primeru odstopanj in obveščanjem lahko (in morajo) preprečiti velike katastrofe. Enak namen imajo tudi redni obhodi celotnega področja. Preventiva je njihova najpomembnejša naloga.

Glede na dejavnost pomembno vlogo dajete tudi skrbi za varstvo okolja, kako se soočate z izzivi na tem področju?

Odgovorno ravnanje z okoljem je temelj našega uspešnega delovanja. Sledimo najstrožjim okoljskim standardom in predpisom ter spremljamo kazalce okolja, ki kažejo smer razvoja okolja v obeh tovarnah. Vsi ukrepi, ki jih izvajamo, nam služijo kot pomembno orodje za zmanjševanje vplivov na okolje in racionalne rabe naravnih virov. Čisto in urejeno okolje je sestavni del našega odnosa do ožje in širše okolice. Pri vseh investicijah sledimo najboljšim razpoložljivim tehnikam. Izvajamo vse ukrepe učinkovite rabe energije. Imamo sodobne čistilne naprave. Vplive na okolje smo bistveno zmanjšali. Izziv so le tehnološke omejitve, ki pa so iz leta v leto manjše. Mogoče ostaja naš največji izziv nestabilna, stalno spreminjajoča se zakonodaja ter pa vsako leto večje birokratske zahteve. Ter pa čas potreben za upravne postopke. V naši državi pač nič ne gre enostavno in hitro.

Kateremu področju namenjate pri internem izpopolnjevanju varnostnega osebja največ pozornosti?

Za pravilno delo je obvezno stalno interno usposabljanje varnostnega osebja. Poudarek dajemo predvsem na uporabi ukrepov, saj z možnostjo izvajanja le teh posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. Tega se morajo zavedati in jih izvajati skladno z zakonom. Še bolj pa je to pomembno, ker se zadnji v vrsti ukrepi izvajajo minimalno oziroma sploh ne, zato je nujno temeljno znanje v primeru nastanka takšnega dogodka. Hkrati je nujno poznavanje vseh sistemov tehničnega varovanja in sistemov aktivne požarne zaščite. Poudarek dajemo na praktičnem usposabljanju izvedbe ukrepov ob sprožitvi raznovrstnih alarmov. Zavedamo se, da je za uspešno preventivno delovanje nujno stalno, pravilno in usmerjeno izobraževanje.

Andrej Kovačič                                                                                     E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.