Seminar s področja varnosti in zaščite – 27.07.2018

0

Dne 27.07.2018 je v organizaciji IVK inštituta in Slovenskega združenja za varen svet potekal seminar na temo varnosti in zaščite. Na seminarju so bile predstavljene nekatere vsebine, ki se bodo obravnavale v programu izobraževanja za Specialiste za varnost in zaščito in Civiliste na področju osebne in lokalne varnosti.

Foto: arhiv IVK/SZVS

Predavanje na temo varovanja kritične infrastrukture je izvedel Robert Markuš iz Francije, ki je član skupine za hitro posredovanje pri varovanju nuklearnega objekta. V svojem predavanju je predstavil; varovanje, ki poteka na treh nivojih, problematiko tveganj in nevarnosti, ki so značilne za tovrstne objekte, na kaj mora biti pozorna varnostna služba pri preventivnem delovanju in izboru varnostnega osebja. Še posebno pozornost namenjajo prepoznavanju radikalizacije posameznikov in terorizmu.

Foto: arhiv IVK/SZVS

Temo ekstremnega nasilja je predstavil mag. Gregor Jazbec, ki se je s pomočjo primera množičnega morilca dotaknil delovanja človeške psihe. Ta lahko po številnih travmatičnih dogodkih posameznika pripelje do situacije, da le ta deluje kot stroj, ki ga je težko ustaviti pri njegovih nerazumnih nasilnih dejanjih. Pri tem so pa seveda pomembni znaki, katere je sicer težje vedno pravočasno prepoznati. V večini primerov pa so tudi odvisni od tega, koliko jih okolica v kateri ta oseba deluje vzame resno, ko potrebujejo strokovno pomoč.

Foto: arhiv IVK/SZVS

Področje delovanja intervencijskih služb na področju varovanja je predstavil Branko Malešič. Problematika na področju premoženjske kriminalitete je zelo pestra, saj kriminalci ne izbirajo sredstev, da prišli do svojega plena. Pri tem je pomembna ustrezna ozaveščenost ljudi, da znajo poskrbeti za svoje premoženje. Za ustrezno delovanje v primerih odzivanja na tovrstne dogodke pa je zelo pomembna tudi ustrezna usposobljenost in angažiranost varnostnikov, ki delajo v intervencijski skupini.

Foto: arhiv IVK/SZVS

Na koncu seminarja je Andrej Kovačič, vodja usposabljanja, predstavil še izobraževanje in usposabljanje za Specialiste za varnost in zaščito in Civiliste na področju osebne in lokalne varnosti.

Pri Specialistih gre za visoko usposobljene osebe, ki bodo v vsakem trenutku sposobne delovati v izrednih razmerah, ter bodo znale svetovati in pomagati pomoči potrebnim. Specialisti bodo na operativnem nivoju usposobljeni prevzemati najbolj zahtevne naloge v zasebno-varnostnih družbah, službah internega varovanja, pri naročnikih varovanja, na področju lokalne varnosti itd. Za potrebe internega usposabljanja bi večje organizacije morale imeti usposobljeno osebo, ki bi na operativnem nivoju skrbela za redno usposabljanje osebja in zaposlenih (varnostni menedžer, vodja varovanja, inženir varovanja ipd).

Vsak vodja in operativec, ki se ukvarja z varovanjem ter zaščito ljudi in premoženja – varnostnik / specialist, in od katerega se pričakuje, da bo v primeru nevarnosti prvi ukrepal, bi moral:

 • biti v dobri psihofizični kondiciji;
 • poznati veščine komuniciranja v nevarnih situacijah (nasilni dogodki);
 • obvladati veščine samoobrambe;
 • znati pomagati ljudem v primeru kakršnegakoli nasilja;
 • znati nuditi prvo pomoč;
 • znati preživeti sam ali s skupino v naravi;
 • znati svetovati in pomagati ljudem v primeru izrednih razmer v lokalni skupnosti;
 • znati dobro ravnati s strelnim orožjem

Nosilec izobraževanja za Specialiste bo Šolski center Kranj v sodelovanju IVK inštituta in Slovenskega združenja za varen svet. Namen izobraževanja in usposabljanja je omogočiti vsem, ki se zavedajo nevarnosti in tveganj za osebno varnost pri izvajanju varovanja, da v tej smeri krepijo svoje znanje in veščine za visoko operativno delovanje. Šolski center Kranj med drugim že izvaja tudi redno izobraževanje za inženirje varovanja.

Pogoji za vpis:

 • V program za pridobitev naziva Specialist se lahko vpišejo vsi, ki imajo NPK po Zakonu o zasebnem varovanju in ostali poklici na področju varnosti in zaščite.
 • V program se lahko vključijo tudi osebe, ki še nimajo NPK, jo pa imajo namen pridobiti pri pooblaščenih organizacijah.
 • Potrebna stopnja izobrazbe najmanj IV.
 • Da ni varnostnih zadržkov na vseh nivojih, da oseba ni bila nikoli obsojena za KD oz. prestajala zaporno kazen in da ni v kazenskem postopku.
 • V program se lahko vključijo tudi osebe, ki opravljajo poklice, kjer se srečujejo z nasilnimi posamezniki/skupinami (zdravstvo ipd).
 • V program se lahko vključijo tudi civilisti/državljani z namenom pridobiti znanje za osebno in lokalno varnost, s čimer bodo lahko prevzemali aktivno vlogo v prizadevanjih za varno lokalno skupnost in za pomoč policiji.

Foto: arhiv IVK/SZVS

Usposabljanje je namenjeno tudi civilistom, ki si želijo pridobiti znanje in veščine za svojo osebno varnost, da bodo lahko pomemben člen na področju skupne nacionalne varnosti. Prav tako je na področju lokalne varnosti, več kot bo ozaveščenih in usposobljenih civilistov za varnost v lokalni skupnosti, bolj varno bomo živeli. Če si bomo zatiskali oči in tolerirali nered v družbi in pred pojavi kriminala, potem se nam slabo piše. Namreč tako kot v organizacijah, kjer varnost ne more biti skrb samo varnostne službe, temveč vseh zaposlenih, ni nič drugače pri lokalni varnosti. Za varnost v lokalni skupnosti imajo pomembno vlogo predvsem občani, ki s svojim delovanjem lahko veliko prispevajo k temu, kako varni bodo. Policija in druge službe jim pa morajo biti v teh prizadevanjih v veliko pomoč, ter se hitro in ustrezno odzivati na nered in varnostno problematiko.

Z izobraževanjem in usposabljanjem začnemo v mesecu septembru 2018 ob torkih in četrkih v Ljubljani, s predavanji pa od januarja 2019 naprej.

Več informacij glede vključitve v program izobraževanja in usposabljanja dobite na email: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.