Sekcija za survivalizem

0

Širše razmere

Evropa postaja vedno bolj nestabilna regija. Nespametne energetske odločitve bodo v kratkem privedle v pomanjkanje energije za pridobivanje surovin in končnih izdelkov. V bližnji prihodnosti pa bo južno Evropo zadela desertizacija zaradi podnebnih sprememb. Evropski odločevalci nimajo odgovorov na zagotavljanje energetske in prehranske varnosti. Šibki odločevalci niso sposobni najti rešitev in odmik od poslovnih praks. Prebivalstvo pa se je preveč navadilo na udobje in ga stalno zahteva. Večina Evropejcev se žal noče odreči udobju energetske in prehranske potratnosti.

Slovenija

Kratkoročno bo Slovenija energetsko zelo  izpostavljena, posledično pa tudi prehransko. Slovenija trenutno lahko zagotovi hrano le za polovico svojega prebivalstva. Čaka nas pomanjkanje. Tu gre za posledico napačnih prehranskih in energetskih odločitev oziroma za pretiravanje z ekonomskim liberalizmom na vitalnem področju.

V bližnji prihodnosti nas čaka temeljita sprememba okolja. Slovenija bo postala polpuščava. V njej bomo morali še vedo (pre)živeti. Tudi v pol puščavi se da (pre)živeti, vendar moramo imeti ustrezno znanje in tehnologijo.

Predvidevamo, da se večina evropskega prebivalstva ne zaveda prihajajočih problemov in ne pritiska na odločevalce, da v resnici kaj storijo. Odločevalci so žrtve mantre o stalni rasti, ekonomskega liberalizma in se bojijo upada števila delovnih mest in znižanje ravni socialnih storitev. Vsi skupaj bomo trdo pristali. Ekonomije, ki ne bodo zagotovile dovolj virov bodo trpele njihovo pomanjkanje ali pa bodo žrtev odločevalskih izsiljevanj.

Zaradi neugodnih okoljskih in družbenih razmer v katerih se bo kmalu ali se deloma že nahaja Slovenija je potrebno stopiti skupaj in korak k človeku. Zvonijo že vsi alarmi. Določena skupina ljudi ne verjame, da bi množice in odločevalci pravočasno dojeli katastrofo. Le-ta bo globalna in slabo pripravljena Slovenija ne bo mogla zagotoviti dovolj hrane in energije, ker je ne bo dobila iz tujine. Ljudje si bomo morali kolektivno pomagati sami, če želimo (prež)iveti v novi realnosti.

Poslanstvo sekcije

Naloga sekcije je opolnomočiti:

 • člane in njihove družine za preživetje v razmerah pomanjkanja ter sprejem vzdržnih življenjskih stilov,
 • organizacijam, da poslovanje prilagodijo novim razmeram in ustvarjajo nove tehnologije za pridobivanje hrane in energije,
 • lokalne skupnosti, da pravočasno uredijo ustrezno infrastrukturo,
 • državo, da sprejme ustrezne politike, jih financira in nadzira njihovo izvajanje.

Predpostavke:

 • pomanjkanje energentov bo onemogočilo prevoze hrane in gnojil na velike razdalje in podražilo kmetijsko proizvodnjo,
 • pomanjkanje vode bo zahtevalo uporabo posevkov, ki porabijo manj vode,
 • pomanjkanje hrane v nekaterih okoljih bo povzročilo prepovedi izvozov hrane,
 • Slovenija bo poraženec teh dogajanj.

Članstvo

V članstvo ste vabljeni vsi, ki se zavedate okoljskih sprememb in prehranske varnosti, si želite pridobivati znanja na tem področju, ste se pripravljeni usposabljati ter pripravljati za življenje v novi realnosti.

Cilji:

 • Zgraditi infrastrukturo za preživetje članov,
 • Definirati vzdržen življenjski stil v novi realnosti in ga promovirati,
 • Razviti ustrezno ideologijo, znanje in tehnologijo,
 • Usposobiti člane in jim zagotoviti tehnologijo za preživetje,
 • Zagotoviti kolektivno oskrbo s tehnologijami in hrano za člane,
 • Vzpostaviti kanale do odločevalcev, da končno začnejo sprejemati pravilne odločitve,
 • Ozaveščati javnost.

Načela:

 • načelo antipotrošništva,
 • načelo strokovnosti,
 • načelo krožnega gospodarstva,
 • načelo trajnostnega pridobivanja virov,
 • načelo kolektivnega pristopa,
 • načelo solidarnosti in izmenjave dobrin.

Za več informacij pišite na: info@varensvet.si

Uvodna fotografija: Pixabay

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.