Sekcija za lokalno varnost

Člani/ce Sekcije za lokalno varnost so v pomoč lokalni skupnosti, v kateri živijo, policiji in drugim službam pri preprečevanju kriminalitete. Skupaj se zavzemajo za zmanjšanje kriminala in nezakonitih ter motečih dejanj v svojem lokalnem okolju.

Sekcija za lokalno varnost deluje na način povezovanja prebivalcev v okolju, kjer živimo in/ali delamo, z namenom informiranja sumljivih dejavnosti in kriminala, ki se pojavlja.

 Člani/ce Sekcije za lokalno varnost se aktivno zavzemamo da:
 • Zmanjšamo tveganja, da postanemo žrtve kaznivih dejanj;
 • Smo bolje pripravljeni na odzivanje v sumljivih okoliščinah;
 • Pridobivamo znanje o samozaščitnem ravnanju;
 • Poteka pretok informacij o kriminalu na območju, kjer živimo in delamo;
 • Spoznamo naše sosede, ki se zavzemajo za skupno varnost in samozaščito;
 • Obravnavamo tudi druga vprašanja, ki zadevajo naše soseske in krepimo socialni kapital.

Poslanstvo Slovenskega združenja za varen svet je ozaveščanje in promocija varnosti, kot družbene vrednote in pravica vsakega posameznika, ne glede na raso, narodnost in spol. S svojim delovanjem in ozaveščanjem o pomenu varnosti želimo pomagati ljudem do ustrezne varnosti v lokalnih skupnostih, ter z globalnim povezovanjem prispevati za bolj varen svet.

Cilji Slovenskega združenja za varen svet so:
 • izobraževanje in ozaveščanje o pomenu celovite varnosti, tako članov kot širše javnosti;
 • promocija varnosti, zaščite in varovanja za dvig osebne in splošne varnosti v družbi;
 • promocija strokovnjakov za varnost;
 • dvig ugleda in dobrih praks na področju varnosti, zaščite in varovanja v javnosti;
 • prizadevanje za čim višjo stopnjo varnosti v družbi;
 • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki se kakorkoli ukvarjajo s področjem varnosti, zaščite in varovanja;
 • podpora in nudenje mentorstva mladim, bodočim kadrom za varnost;
 • ozaveščanje in nudenje pomoči občanom/državljanom, kako biti varen;
 • mednarodno povezovanje z namenom izmenjave dobrih praks na področju lokalne varnosti.
Kdo lahko postane član/ica:

Članica oziroma član (v nadaljevanju: član) združenja lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba. Članstvo v združenju je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora predložiti pristopno izjavo z izraženo voljo, po članstvu v združenju, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom in plačeval članarino. V članstvo je sprejet vsak državljan, ki mu je pomembno, kakšno varnost imamo oziroma jo bomo imeli v Republiki Sloveniji.

Člana, ki je pravna oseba, pri delovanju v združenju zastopa in predstavlja oseba, ki jo določi uprava oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe.

Članstvo traja od dneva včlanitve oziroma dneva plačila članarine do 31. januarja naslednje leto.

Kontaktna oseba

V kolikor pogrešate kakšne informacije oz. potrebujete dodatno pomoč, se lahko obrnete na naslednjo osebo:

Andrej Kovačič, predsednik Slovenskega združenja za varen svet

M: +386 31 202 456    E: andrej.kovacic@varensvet.si

Prijavnica za članstvo tukaj.