Sekcija za korporativno obveščevalno dejavnost (KOD)

Osnovni namen Sekcije za korporativno obveščevalno dejavnost (skrajšano Sekcija KOD) je, da združuje in pomaga vsem tistim, ki jih področje delovanja zanima in veseli. Cilj združevanja v Sekcijo KOD je, da si udeleženci izmenjajo izkušnje iz svojega dela in tako delijo svoje mnenje in znanje. Naloga Sekcije KOD je, da s pomočjo objave strokovnih člankov, raziskav, intervjujev in z organiziranjem okroglih miz pripomore k razvoju korporativne obveščevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pomembno je poudariti, da organizacija in sekcija svojo dejavnost izvaja neprofitno, in da z izvajanjem svojih aktivnosti pripomore k  povezovanju strokovnjakov, in mladih, bodočih strokovnjakov, ki se želijo ukvarjati s korporativno obveščevalno dejavnostjo.

Vodja Sekcije KOD, Boštjan Ban, E: bostjan.ban@varensvet.si