Saša Kejžar, članica prostovoljnega gasilskega društva Hrušica iz Gasilske zveze Jesenice, finalistka izbora gasilec leta 2016

0

Med intervencijskim izvozom na požar sta v decembru 2016 še s kolegom, vozniku avtocisterne, ki je doživel infarkt pomagala, da je ponovno zadihal in preživel brez posledic. Ali nam lahko poveste, kaj se je dogajalo tistega dne?

29.12.2016 je prišlo do večjega požara na Jesenicah in alarmirana so bila vsa PGD v občini Jesenice. Vozniku intervencijskega vozila PGD Jesenice, je ob izvozu GVC iz garaže, zastalo srce. V isti stavbi so tudi prostori GZ Jesenice, kjer sem se takrat nahajala. Ob klicu na pomoč iz gasilske garaže, sem stekla na kraj dogodka. Z gasilcem Mihom sva takoj voznika izvlekla iz vozila ter pričela z oživljanjem. Masažo srca ter umetno dihanje sva izvajala do prihoda reševalcev (cca. 5 minut). Ekipi NMP je gasilcu, s pomočjo defibrilatorja, uspelo zopet vzpostaviti srčni ritem. Z reševalnim vozilom je bil takoj odpeljan v Ljubljano. Po dveh dneh so gasilca zbudili iz umetne kome. S pravilnim ukrepanjem in hitrim postopkom oživljanja je bilo gasilcu rešeno življenje. Gasilec zopet opravlja službo poklicnega voznika in operativnega gasilca.

Foto: arhiv PGD Hrušica/analiza taktične vaje

Ste članica prostovoljnega gasilskega društva Hrušica in podpredsednica Gasilske zveze Jesenice. Koliko časa že delujete v gasilskih vrstah in kako na vas, kot žensko gledajo moški kolegi?

Gasilskim vrstam sem se pridružila po rojstvu tretjega otroka, leta 2001. Po pravici povedano v naši gasilski zvezi nisem nikoli imela občutka, da bi kolegom to, da sem ženska predstavljalo oviro. Verjetno sta k temu pripomogla kolegica Andreja, danes gasilska inštruktorica v Izobraževalnem centru na Igu, ki je kot prva »prava operativka« orala ledino in moj mož, ki me je, kot takratni poveljnik gasilske zveze, popolnoma podpiral.

 

Foto: arhiv PGD Hrušica/taktična vaja ob 120. letnici PGD Koroška bela

Koliko žensk pa deluje v Gasilskem društvu Hrušica?

V gasilskem društvu Hrušica deluje 28 članic, od tega 6 operativk. Večina njih ima opravljene tudi specialnosti kot so: nosilci IDA, gašenje notranjih požarov modul A in B ter strojnik.

Foto: arhiv PGD Hrušica/članice PGD Hrušica

Ste tudi pomočnica mentorja mladine v društvu ter predsednica mladinske komisije v zvezi in regiji. Kako kaže s pomladkom na področju gasilstva pri vas in nasploh v Sloveniji?

Glede na lokacijo našega društva, težav s podmladkom nimamo. Žal pa se ugotavlja, da se težave pojavljajo v tistih urbanih naseljih, ki so gosto poseljeni in imajo mladi več drugih možnosti za preživljanje prostega časa. Opaziti je tudi, da je z mladimi potrebno delati skozi celo leto in ne samo v času gasilskih tekmovanj. Mladi se radi sestajajo in vključujejo v aktivnosti, ki niso strogo gasilske. Za mlade organiziramo izlete, letovanja, posvete, itd…..

Delo z mladino je pomembno predvsem s stališča, da vzgajamo bodoče operativne gasilke ter gasilce. Zato je pomembno, da se jih postopoma vključi v vse dejavnosti društva. Tako postane prestop iz mladinskih vrst v članske spontan. V to smer so naravnani tudi izobraževalni programi GZS, ki bodo po novem programu, gasilcu pripravniku priznali znanja, ki jih je pridobi skozi izobraževalne programe gasilske mladine.

Po statističnih podatkih s konca leta 2016 na področju Gasilske zveze Gorenjske deluje 4.356 mladih v starosti od 5 do 18 leta, kar predstavlja ¼ vsega članstva.

Foto: arhiv PGD Hrušica/mladina PGD Hrušica na državnem tekmovanju v Kopru

V zadnjem obdobju se v Sloveniji pojavlja kar nekaj večjih industrijskih požarov. S kakšnimi primeri se pa največ ukvarjate v vaši regiji?

V zadnjih letih je vse več intervencij, ki so povezane s klimatskimi spremembami (poplave, veter, žled, visok sneg,..). Gasilcem to povzroča dodatne težave, saj je bilo potrebno nabaviti novo opremo za tovrstne intervencije, ter dopolniti izobraževalne programe, za varno posredovanje.

Požarov je vsa leta približno enako. V zadnjem obdobju pa so goreli objekti, ki so dodatno onesnažili okolje. Ker so bili blizu bivalnih površin, so bili odmevnejši in posledica so bili ostri odzivi javnosti.

Na tem področju bo potrebno, z ustrezno zakonodajo, poskrbeti, da bo tovrstnih nesreč manj.

Foto: arhiv PGD Hrušica/parada ob 100. letnici PGD Hrušica

Na območju PGD Hrušica imamo dva objekta visokega tveganja. Cestni ter železniški predor Karavanke. Medtem, ko je za cestnega dobro poskrbljeno in smo gasilci opremljeni ter usposobljeni, za posredovanje, je slika v železniškem popolnoma drugačna. Kot da ne obstaja.

Primož Dobravec                                                                                    E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.