Samoobramba in strokovna uporaba fizične sile za varnostnike in sorodne poklice – financirano usposabljanje Projekt MUNERA 3

0
Naziv programa Samoobramba in strokovna uporaba fizične sile za varnostnike in sorodne poklice
Področje Zasebno varovanje
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljavcev programa) Šolski center Kranj

Branko Malešič, varnostni menedžer, trener karateja

Andrej Kovačič, varnostni menedžer, inštruktor funkcionalne vadbe

mag. Jelka Bajželj

Kratek opis programa

(max. 150 besed)

Program usposabljanja za samoobrambo in strokovno uporabo fizične sile je namenjen v zasebnem varovanju zaposlenim varnostnikom, imetnikom službene izkaznice in sorodnim poklicem.

Vsebina :

1.       Učinkovito komuniciranje varnostnega osebja

2.       Osnovna priprava

3.       Samoobramba (klasični okinavski karate: praktična vadba Sanchin kate in aplikacij v funkciji odvrnitve istočasnega protipravnega napada)

4.       Uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika (teoretični pregled ukrepov s praktičnimi primeri)

5.       Strokovna uporaba fizične sile varnostnika (zakonski pogoji, način in primeri uporabe):

preprečitev vstopa, odstranitev osebe, preprečitev neposrednega ogrožanja, odvrnitev napada, zadržanje osebe do prihoda policije – praktična izvedba primerov skozi igro vlog

6.       Funkcionalni trening – psihofizična priprava telesa za visoko operativno delovanja

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb) Izzivi sodobnega časa vplivajo na hitre spremembe in na varnost v družbi. Osebje na področju varovanja potrebuje znanje za osebno varnost, za preventivno in visoko operativno delovanje.

 

Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) Zaposleni varnostniki v zasebnem varovanju oz. imetniki službenih izkaznic za varnostnika ter sorodni poklici na področju varovanja.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
–       pristopna izjava,

–       službena izkaznica za varovanje

–       redna zaposlitev

Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Udeležencem ponuditi strokovno znanje za visoko operativno delovanje in osebno varnost.
Obseg programa (skupno št. ur)  60
Oblika dela Kontaktne ure On line delo

(max 50% celotnega programa)

Izdelek ali storitev Drugo

(navedite)

Teoretični del (št. ur) 2
Praktični del (št. ur) 58
Način evidentiranja(lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) DA
Pogoji za končanje programa Zaključna preveritev obvladovanja vsebine programa.
POSEBNI DEL
Vsebine programa
Kompetence, pridobljene s programom Pridobitev znanja za pravočasno zaznavanje nevarnosti in odločno delovanje v konfliktnih situacijah, nudenje pomoči potrebnim v primeru nasilja.
Spretnosti, pridobljene s programom Pridobitev znanja za učinkovito komunikacijo in veščin za odločno delovanje v primeru nasilja in napadov.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom Znanje in veščine za samozavestno delovanje in preprečevanje konfliktnih situacij in ravnanje v njih.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg) Usposabljanje traja skupno 60 ur, razdeljenih na 5 mesecev oz. 20 tednov, vadbena enota 2 krat na teden traja po 1,5 ure.
Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe) Branko Malešič, inž. var., VI/1. stopnja; trener karateja, II. stopnja; mojster inštruktor Uechi ryu karate do, 5. dan

Andrej Kovačič, diplomirani varstvoslovec, VI/2. stopnja, varnostni menedžer, inštruktor funkcionalne vadbe, II. st.

mag. Jelka Bajželj, habilitirana predavateljica višje strokovne šole za predmet Poslovno komuniciranje in vodenje v programu Varovanje (tudi soavtorica elaborata za razmestitev dodatnega VSŠ programa Varovanje, glej COBISS.SI-ID: 1024189501), znanstveni magisterij (VIII/1) s področja germanistike, prof. nem. in univ. dipl. ped.

Predvideni začetek usposabljanje je v začetku leta 2019.

Vabljeni na usposabljanje, ki je financirano z naslova Projekta MUNERA 3.

Kontakt in vpis na: andrej.kovacic@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.