Robert Javoršek, pomočnik vodje Specializirane enote za nadzor prometa (SENP)

0

Specializirana enota za nadzor prometa (SENP) je notranja enota Sektorja prometne policije. Katere so glavne naloge, s katerimi se enota prvenstveno ukvarja?

Specializirana enota za nadzor prometa kot notranja enota Sektorja prometne policije, Uprave uniformirane policije v Generalni policijski upravi opravlja naloge neposrednega nadzora cestnega prometa, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost izvajalcev na območju Republike Slovenije, to je načrtovane poostrene nadzore prometa nad tovornimi vozili pri prevozih vseh vrst blaga, med drugim tudi nevarnega blaga, avtobusov oziroma različnih vrst javnega prevoza potnikov, nadzore nad delom šol voženj v javnem cestnem prometu in TAXI vozil, po potrebi opravlja spremstva zahtevnejših izrednih prevozov, prevozov nevarnega blaga, humanitarnih pošiljk in sodeluje pri spremstvih zahtevnejših varovanj oseb na cestah, sodeluje pri izvedbi prireditev na cesti, ki potekajo na območju več policijskih uprav, ter opravlja naloge prekrškovnega organa. 

Za nadzore v cestnem prometu uporabljamo tudi različna tehnična sredstva kot so tehtnice za ugotavljanje prekoračitev dovoljenih obremenitev, merila za ugotavljanje dimenzij vozil in tovora, indikatorje za ugotavljanje psihofizičnega stanja voznikov, to je vožnje vozil v cestnem prometu pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Za nadzore hitrosti in varnostne razdalje uporabljamo stacionarne merilnike hitrosti, sistem za sekcijsko merjenje hitrosti, prenosni video laserski merilnik hitrosti ter videonadzorne sisteme ProVida, ki so vgrajeni v civilna policijska vozila. Za nadzore dejavnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov uporabljamo programsko opremo za odčitavanje zapisov iz digitalnih tahografov in voznikovih kartic.

Foto: arhiv IVK/Varensvet

Zelo velik problem v cestnem prometu predstavlja problematika (pre)utrujenosti voznikov tovornih vozil, ki ure in ure vozijo brez počitka, da bi čimprej prišli na cilj. Kako se spopadate s tovrstno problematiko na terenu?

S tovrstno problematiko se policisti pri nadzorih srečujemo dnevno. Gre predvsem za kršitve dovoljenih časov trajanja vožnje, nedovoljenih skrajševanj počitkov in odmorov. Najhujše kršitve pa predstavljajo t.i. manipulacije tahografov, ko vozniki z magneti, elektronskimi pripomočki ali vožnjo brez vstavljene voznikove kartice v tahografu, zatajijo ali uničijo podatke, ki bi se morali zapisati na tahograf, voznikovo kartico ali tahografski vložek. Z rednimi in doslednimi nadzori skupaj z nadzorniki mobilnih oddelkov Finančne uprave in inšpektorji Inšpektorata za cestni promet poskušamo zajeziti tovrstne prekrške. Tovrstni prekrški so v veliki večini posledica nepravilnega organiziranja dela voznikov od njihovih delodajalcev, to je prevozniških podjetij, saj utrujeni vozniki predstavljajo nevarnost za življenje ali premoženje v javnem cestnem prometu.

Na kakšen način se v tujini lotevajo nadzora (pre)utrujenih voznikov, še preden lahko pride do katastrofalnih posledic, ki smo jim bili priča pred leti tudi v Sloveniji, ko so na odstavnem pasu morali umreti policisti?

Metodologije dela in pristopi do reševanja problematik v evropskih državah so si precej podobne. Pod pokroviteljstvom Evropske komisije je bila ustanovljena evropska mreža prometnih policij – TISPOL, katera večkrat letno organizira konference na katerih si predstavniki držav članic izmenjujejo podatke o problematikah v svojih državah in o načinu reševanja le teh. To pomeni, da je voznik, ki se vozi po evropskih državah lahko deležen podobnih oblik nadzorov kot so tudi v Sloveniji.  

Ena izmed nalog v vaši enoti so tudi aktivnosti, ki jih izvajate na podlagi posnetkov videonadzornih kamer, ki zabeležijo prehitre voznike v naseljih. Ali nam lahko kaj več poveste o tem?

V enoti imamo dve civilni policijski vozili z vgrajenim video sistemom PROVIDA, s katerim opravljamo nadzor in urejanje cestnega prometa na vseh javnih cestah. V vozilu sta v sklopu sistema nameščeni dve kameri, ki snemata dogajanje pred in za policijskim vozilom. Med snemanjem voženj vozil pa poleg izvajanja meritev hitrosti, sistem omogoča policijski patrulji snemanje ostalih prekrškov kot npr. neupoštevanje prometne signalizacije, vožnja na prekratki varnostni razdalji, uporaba mobilnega telefona, itd. Meritve hitrosti se izvajajo tako, da policijsko vozilo v katerem je vgrajen video nadzorni sistem ProVida vozi za vozilom, ki mu želijo izmeriti hitrost vožnje. Sistem nato na podlagi podatka o prevoženi razdalji in času, ki ga je vozilo porabilo za prevoženo pot, izračuna povprečno hitrost vozila. Pri tem je pomembno, da imamo vozilo, ki mu merimo hitrost, v našem vidnem polju, ter da je ob koncu meritve oddaljenost kontroliranega vozila enaka ali večja kot na začetku. Po končani meritvi policijska patrulja praviloma prehiti, nato pa voznika s pomočjo svetlobne table, na kateri se lahko izpišejo določena sporočila (npr. STOP POLICIJA, POLICIJA – VOZITE ZA MENOJ) ali s svetlobnimi ter kratkimi zvočnimi signali ustavi. Po zaustavitvi vozila si voznik lahko ogleda posnetek svoje vožnje in kršitve, ki jih je storil pri tem. Ob taki predstavitvi lahko potrdimo ali ovržemo kakršen koli dvom v očitane prekrške. Posnetke prekrškov v enoti za predpisano obdobje arhiviramo, saj služijo kot dokaz v postopku o prekršku. Posnetke na katerih kršitev ni, v predpisanem roku izbrišemo.

Katera problematika, s katero se srečuje vaša enota pri delu še posebej kaže na to, da bi jo potrebovali čimprej odpraviti na nacionalni ravni?

Glede na področje nadzora, ki ga izvajamo, bi kot problem lahko izpostavili veliko število prekoračitev dovoljenih hitrosti tako na cestah v naseljih, kot na cestah izven naselji, že omenjeno problematiko kršitev t.i. socialne zakonodaje (prekoračitve dovoljenih časov trajanja vožnje, nedovoljeno skrajševanje počitkov in odmorov, ter prikrivanje teh podatkov) in veliko število preobremenjenih tovornih vozil, katerih posledice se kažejo na poškodbah vozišča in negativne vplive na vozne lastnosti vozil.

Primož Dobravec                                                                               E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.