Prometna varnost v Ljubljani kot vidik zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti

0
Urška Pirnat in Marko Mlaker

POVZETEK

Namen prispevka

Prometna varnost ostaja pereč problem tako na državnem kot tudi lokalnem nivoju. Najbolj učinkovito je njeno zagotavljanje na lokalnem nivoju, zato je namen prispevka raziskati, kako prometna infrastruktura, politika in preventivne akcije, ki jih izvajajo različni organi, vplivajo na prometno varnost v Mestni občini Ljubljana in kako se da trenutno stanje še izboljšati. Cilj prispevka je preučiti prometno problematiko v Mestni občini Ljubljana (MOL) in predlagati morebitne izboljšave.

Metode

Pri pisanju prispevka smo uporabili klasično deskriptivno metodo, kjer smo najprej opravili pregled literature in dostopnih statističnih podatkov, ki so nam dali vpogled v trenutno stanje prometne varnosti. Opravljeni so bili tudi osebni intervjuji.

Ugotovitve

Število prometnih nesreč na območju MOL se je v zadnjem desetletju zmanjšalo skoraj za petdeset odstotkov, prav tako se posledice prometnih nesreč vsako leto zmanjšujejo. Na celotnem območju RS se izvajajo številne preventivne akcije, ki opozarjajo in ozaveščajo na različne prometne problematike. Kljub temu trenutno stanje prometne varnosti še ni zadovoljivo. Opazen je tudi vpliv zelene politike MOL na prometnem področju.

 Omejitve raziskave

V raziskavi smo se omejili na območje Mestne občine Ljubljane. Omejitve so se izkazale predvsem v tem, da na prometno varnost vplivajo številni dejavniki, kot so družbene razmere, trenutno stanje cestne infrastrukture, ki so raznoliki, preobsežni in na videz nepovezani.

Praktična uporabnost

Ugotovitve študije so lahko v pomoč tako različnim organizacijam, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo na območju MOL, kot tudi tistim, ki v MOL skrbijo za izboljšanje kakovosti prometa na splošno.

Izvirnost prispevka

Raziskava nudi temelje za izboljšanje prometne varnosti na območju MOL. Študija je primerna tudi za primerjavo stanja med ostalimi občinami.

Ključne besede: prometna varnost, prometna problematika, Mestna občina Ljubljana, varnost v lokalnih skupnostih, mestno redarstvo

Več v prispevku (stran 5), ki je bil objavljen v Zborniku raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Področje varnost v lokalnih skupnostih / Ljubljana 2016

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.