Projekti na področju lokalne varnosti

Slovensko združenje za varen svet, vabi vse slovenske občine k predstavitvi urejenih in varnih sosesk/naselij v vaši občini. V kratki predstavitvi, ki naj obsega največ 300 besed, predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. V predstavitvi opišete osnovne podatke (lokacija, št. prebivalcev, velikost območja ipd) in organiziranost v smeri varne soseske/naselja. Zaželena je tudi kakšna fotografija. Pri opisu so pomembni vsi vidiki zagotavljanja varne soseske/naselja, preventivno delovanje, organiziranost občanov, prostorska ureditev, morebitno obhodno izvajanje varovanja s strani zasebno-varnostnih služb, občinskega redarstva, policije itd.

Več o projektu.

Objava Skupnost občin Slovenije.