Program predavanj in delavnic za skupine in organizacije – mag. Gregor Jazbec

0
Bojni stres (3 ure)

Cilj je spoznati oblike psihičnih motenj, ki jih prinaša bojevanje, kakor tudi vrste posledic, ki jih nosijo veterani in žrtve ekstremnega nasilja. Spoznali bomo tudi oblike zdravljenja in preprečevanja razvoja motenj.

Delavnica je primerna za dve skupini. Za tiste, ki jih zanima delovanje v človeka v ekstremnih pogojih, ter za tiste, ki se srečujejo s stresom v vsakdanjem življenju. Oblike bojnega stresa so namreč le bolj zaostrena oblika stresa, v katerem se srečujemo v vsakdanjem življenju in slušatelji bodo sposobni prepoznavati znake, ki napovedujejo stresne motnje, predstavljene pa jim bodo tudi tehnike za njihovo preprečevanje oziroma ublažitev razvoja. Še posebej primerna je za ljudi, ki delajo v stresnih poklicih – zdravstveno osebje, policija, gasilci, varnostniki ipd.

Tema je bila razvita na podlagi dela z udeleženci vojn in bo temeljila na njihovih primerih, izpovedih in naukih.

Potek:

 • lažje, srednje in težke oblike stresnih motenj
 • primeri akutnega in kroničnega stresa v boju
 • primeri razvoja težjih psihičnih motenj
 • tehnike preprečevanja stresa ter oblike zdravljenja, pomoči žrtvam stresa.
 Vodenje v boju (3 ure)

Cilj je spoznati oblike vodenja in usposabljanja skupin za delovanje v pogojih nevarnosti, nesreč, kaosa ali vojne.

Delavnica je primerna za tiste, ki jih zanimajo primeri dobrih in slabih praks delovanj vojaških enot v stresnih pogojih, ter za tiste, ki želijo nauke vojaškega vodenja, dviga kohezije, discipline in morale prenesti tudi v lastna organizacijska okolja. Delovanja vojska v vojni so namreč le bolj zaostrena oblika delovanj podjetij v nemirnem, tekmovalnem in nepredvidljivem okolju. Nauki so prenosljivi tudi na vse skupine, ki se srečujejo z nesrečami, nasiljem in kriminalom.

Delalo se bo preko študijskih primerov in vodene diskusije.

Potek:

 • vojaški tim
 • študija razpada enote zaradi slabo delujočega tima
 • študija dobrega delovanja enote v stresnih pogojih
 • pravilno delo s problematičnim podrejenim
 Ekstremno nasilje in vojni zločin (3 ure)

Cilj bo spoznati spremembo človeškega uma in vedenja, ko pride do izrednih razmer. Spoznali bomo miselni proces, ki se sproži v ljudeh, ki dobijo veliko moč in postanejo gospodarji nad življenjem in smrtjo nasprotnika, ujetnika, begunca ali civilne žrtve, kakor tudi tehnike, s katerimi se ti nagoni lahko zadržujejo pod kontrolo.

Delavnica je primerna za vsakogar, ki ga zanima temna plat človeške psihologije, pa tudi za vse pripadnike organizacij, ki poskušajo nasilje in kriminal odvračati ali zmanjševati. Namen delavnice bo dosežen, če bodo udeleženci spoznali, kako pomembna je zavora v glavah ljudi, ki delajo z nasiljem – pripadnikov vojske, policije, varnostnikov ipd. – in kako pomembna je pravilna priprava in kontrola teh ljudi in skupin.

Potek:

 • psihologija uboja
 • psihologija ujetništva
 • anatomija vojnega zločina
 Propaganda (2 uri)

Cilj je spoznati tehnike, ki jih propagandisti uporabljajo za vplivanje na um človeka, tako v miru kot v vojni. Spoznali bomo, kako občutljivi smo na prepoznavne ali pa neprepoznavne oblike vpliva, kakšni miselni procesi se sprožijo v množicah pred začetki vojne in kako se spremenijo mnenja ljudi, ko se vojna začne.

Preko primerov in diskusije bodo slušatelji dojeli širino in moč vpliva, kakor tudi razvili bolj kritičen odnos do pranja možganov. Delavnica bo uspešna, če bo dojeta nevarnost vročih in razgretih glav ob nesrečah, begunskih krizah, izbruhu nasilja ali bližajočih se vojnah in če bo s tem vzpostavljena tudi večja samokontrola nad lastnimi vedenji v teh razmerah.

Potek:

 • teorija vpliva na um
 • bela, siva in črna propaganda
 • propaganda v vojni
Psihologija odporništva (3 ure)

Cilj je spoznati, kaj je v ozadju odporniških gibanj, kako ta delujejo in zakaj jih je tako težko premagati. Delali bomo na primerih partizanskega gibanja v Jugoslaviji, preko katerih bomo spoznali specifike njegovega delovanja, oblik vodenja, kohezije, discipline in morale ter delovanja v pogojih velikih stresov.

 • analiza študijskega primera Sutjeska
 • analiza študijskega primera Komen
 • analiza študijskega primera Jelenov Žleb

O predavatelju: mag. Gregor Jazbec je učitelj vojaške psihologije, ki svoja znanja širi tako med pripadniki Slovenske vojske in Policije, kot med šolami, društvi, združenji in fakultetami. Njegova predavanja odlikuje jasnost in preprostost podanih znanj, interaktivnost, ter delo na praktičnih in študijskih primerih.

Izobraževanje v obsegu 2 oz. 3 ure se izvede v primeru prijav vsaj 15 udeležencev. Cena za udeleženca znaša 30,00 EUR z DDV. Izobraževanje je primerno za varnostne organizacije, društva/združenja, gasilce, srednje šole in fakultete, društva za ohranjanje zgodovinskih vrednot in ostale zainteresirane organizacije in skupine.

Za več informacij pišite na e-mail: andrej.kovacic@institut-ivk.si ali pokličite na M: +386 31 202 456 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.