Primož Škudnik, višji policist specialist – motorist, Center za varovanje in zaščito, Policija

0

Ste višji policist specialist – motorist v Centru za varovanje in zaščito, kjer opravljate naloge motoriziranega policijskega spremstva tujih varovanih oseb. Kakšna je primarna naloga policijskega spremstva?

Primarna naloga policijskega spremstva je zagotovitev varnega in neoviranega potovanja varovane kolone vozil, v kateri potuje tuja varovana oseba. Policisti policijskega spremstva moramo z opravljanjem svojih nalog omogočiti neovirano potovanje varovane kolone in preprečiti vse ostale oblike ogrožanja varnosti varovane kolone. Pred izvedbo varovanja so vsem policistom dodeljene naloge.

Foto: osebni arhiv

Omenili ste, da se policistom dodeli naloge katere opravljajo med samim spremstvom, ali nam lahko malo več poveste o tem?

Naloge, ki jih opravljamo uniformirani policist so lahko vodja policijskega spremstva, vodja zaključnega vozila, vodja mobilne zapore in pa vozniki policijskih vozil.

Vodja policijskega spremstva je vodja uniformiranih policistov, ki izvajajo policijsko spremstvo varovane kolone vozil. Odgovoren je za strokovno izvedbo policijskega spremstva z uporabo policijskih vozil za spremstvo. Koordinira delo vseh policistov policijskega spremstva in je njihov nadzornik. Za svoje delo v času izvedbe varovanja je neposredno odgovoren vodji varovanja. Zaznava potencialne nevarne situacije, probleme ali tveganja in jih rešuje oziroma o tem seznani vodjo varovanja. V času varovanja varovane osebe na varovanem območju je ves čas pri avtomobilski koloni in skrbi, da poteka varovanje vozil v skladu z načrtom varovanja. Skrbi, da nobeno vozilo ne zapusti varovane kolone oziroma da se varovani koloni ne priključi neznano in nepregledano vozilo.

Vodja zaključnega policijskega vozila za spremstvo je vodja policijskega vozila na zaključku kolone vozil, v kateri potuje varovana oseba in je odgovoren za strokovno izvedbo nalog policijskega spremstva z uporabo policijskega vozila za spremstvo. Za svoje delo v času izvedbe varovanja je neposredno odgovoren vodji policijskega spremstva. Med vožnjo skrbi, da se nobeno vozilo ne priključi varovani koloni in ne prehiti varovane kolone.

Vodja policijskega vozila – »mobilna zapora« cestnega prometa je vodja policijskega vozila, ki potuje na določeni razdalji pred kolono vozil, v kateri potuje varovana oseba in ostalo spremstvo oziroma delegacija. Za svoje delo v času izvedbe varovanja je neposredno odgovoren vodji policijskega spremstva. V skladu s taktiko vožnje vozil za spremstvo izvaja na celotni trasi potovanja varovane kolone predhodno »mobilno« zaporo cestnega prometa, s tem da pravočasno opozarja udeležence v cestnem prometu na potovanje varovane kolone s policijskim spremstvom. To pomeni, da morajo vozniki takoj ustaviti vozila in da se morajo udeleženci cestnega prometa takoj umakniti z vozišča in dati policijskemu vozilu oziroma koloni vozil, ki jih spremlja, prosto pot. Pravočasno izvaja zaporo vseh vrst križišč, dovozov in izvozov na trasi potovanja. Pri prihodih kolone vozil na določeno območje zagotovi ustrezno zaporo območja zaradi neoviranega izstopa oziroma vstopa oseb iz ali v vozila. Zaznava potencialne nevarne situacije, probleme ali tveganja in jih rešuje oziroma o tem seznani vodjo policijskega spremstva in vodjo varovanja.

Foto: osebni arhiv

Vozniki vseh policijskih vozil, ki so udeleženi v policijskem spremstvu so odgovorni za taktično pravilno in strokovno uporabo policijskega vozila vključno z uporabo posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, s katerim opravlja določene naloge. Komu pa so odgovorni in kaj je pomembno za vse policiste, ki izvajajo nalogo policijskega spremstva?

Za svoje delo v času varovanja so neposredno odgovorni svojemu vodji policijskega vozila. Za vse policiste, ki izvajajo naloge policijskega spremstva je pomembno, da pred izvedbo varovanja opravijo predhodne oglede vseh lokacij, prostorov, objektov in tras potovanja varovane kolone. Podrobno se je potrebno seznaniti s trasami potovanja varovane kolone (glavne, rezervne, obvozi, zdravniška oskrba …) Pred začetkom varovanja se morajo vsi policisti udeleži napotitve na delo.

Foto: osebni arhiv

Naloge policijskega spremstva varovane kolone vozil lahko izvajajo tudi policisti motoristi. Kakšne pa so njihove naloge pri opravljanju policijskega spremstva?

Policisti motoristi izvajamo predvsem naloge »mobilne zapore« cestnega prometa. Pri krajših kolonah vozil ali v primeru varovanja različnih srečanj z udeležbo večjega števila varovanih oseb policisti motoristi izvajamo tudi ostale naloge, ki so identične nalogam vodij policijskih vozil in voznikov, ki so omenjeni pri prejšnjem odgovoru. Najpogosteje pa policisti motoristi izvajamo naloge »mobilne zapore« prometa, saj smo z motornim kolesom veliko bolj mobilni in lažje z motornega kolesa dajemo znake za urejanje prometa udeležencem v cestnem prometu.

Ali izvajanje motoriziranega spremstva varovanih kolon za policista motorista predstavlja posebne fizične in psihične napore, ali nam jih lahko nekaj izpostavite?

Pri svojem delu smo izpostavljeni različnim vremenskim vplivom, kot so visoke temperature in padavine. Kot udeleženci v prometu pa smo izpostavljeni nevarnosti padcev, prometnim nesrečam in drugim vrstam ogrožanj s strani ostalih voznikov in drugih udeležencev. Delo je tako fizično kot psihično naporno, saj zahteva maksimalno zbranost, predvsem zaradi visokih  hitrosti. Poleg urejanja prometa na način, da se varovani koloni omogoči nemoteno in varno potovanje je potrebno sprejemati odločitve tako rekoč v trenutku glede na dano situacijo v prometu. Upoštevati je treba celotno cestno infrastrukturo na trasi potovanja. Posebej zahtevna pri tem so križišča, saj je treba oceniti na kašen način se bo kolono varno zapeljalo skozi križišče, hkrati pa pri tem ne smemo ogrožati varnosti drugih udeležencev v prometu. Fizično naporno je izpeljati varovanje na daljših trasah, prav tako pa je lahko naporno tudi večurno čakanje varovane kolone pred objektom.

V očeh zunanjega opazovalca vaše delo izgleda zanimivo in atraktivno pa vendar temu ni tako. Kaj vse morate v policijskem spremstvu še izvajati?

Pred vsako zaporo križišča moramo oceniti na kakšen način bomo izvedli zaporo. Pri tem moramo upoštevati gostoto prometa, trenutno stanje vozil v križišču in na razvrstilnih pasovih ter trenutno stanje intervala na semaforju. Pri sami izvedbi zapore pa moramo upoštevati načrtovano pot varovane kolone, dolžino varovane kolone, da lahko temu primerno izpraznimo križišče. Ker je promet »živa stvar« takšne odločitve sprejemamo tako rekoč za vsako križišče sproti. Če temu dodamo še visoke hitrosti, poletne temperature in dvanajst urno službo lahko trdim, da je naše delo fizično in psihično naporno. Kljub vsemu me to delo veseli in ga strokovno in  s ponosom opravljam.

Policisti motoristi pri opravljanju spremstva varovanih kolon dosegate visoke hitrosti, ali ste na osnovi tega deležni tudi specialnih usposabljan za vožnjo motornih koles?

Zaradi vsega naštetega je zelo pomembno, da smo policisti motoristi psihofizično dobro pripravljeni. Predvsem pa je pomembno, da nam vožnja motornega kolesa postane avtomatizem, saj le tako lahko med spremljanjem oziroma varovanjem posvetimo vso pozornost delu ter zagotavljanju varnosti varovani koloni.

Kot vsi policisti motoristi na začetku sezone opravimo predpisano osnovno usposabljanje, ki zajema spretnostne vaje na poligonu. Pri tem delu usposabljanja utrjujemo tehniko vožnje in manevriranja z motornim kolesom. V naslednjem delu usposabljanja pa opravimo daljšo kondicijsko vožnjo, katera je namenjena pridobivanju fizične kondicije za vožnjo motornega kolesa.

Policisti motoristi Centra za varovanje in zaščito imamo poleg osnovnih usposabljanj tudi specialistična usposabljanja, kjer smo osnovne vaje nadgradili. To pomeni, da smo med izvajanjem vaj podvrženi stresnim situacijam in pri tem moramo opraviti tudi določene naloge. Takšni treningi so namenjeni učenju tehnike vožnje motornega kolesa pri višjih hitrostih in hkrati avtomatiziranju vožnje. Občasno pri usposabljanjih sodelujejo tudi drugi policist, vojaška policija in reševalci na motornih kolesih. Poleg policijskih inštruktorjev nam pri izvedbi pomagajo tudi drugi zunanji inštruktorji.

Udeležujemo se tudi mednarodnega treninga v Avstriji, ki ga organizira avstrijska policija. Pri tem usposabljanju smo lahko na dirkalni stezi spoznali obnašanje motornega kolesa pri izredno visokih hitrostih. Zelo pomembno je dejstvo, da lahko na dirkališču kontrolirano in brez ogrožanja udeležencev cestnega prometa občutimo delovanje fizikalnih sil na motor in motorista pri visokih hitrostih.

Omenili ste da je primarna naloga policijskega spremstva zagotoviti varno in neovirano potovanje varovane kolone vozil, ali opažate pri tem kakšno problematiko ostalih udeležencev v cestnem prometu in prometni kulturi?

Kot policist in kot vsakdanji udeleženec v cestnem prometu sem mnenja, da se pri nas ne moremo pohvaliti z dobro prometno kulturo. Vsak dan smo lahko priča nevarnih prehitevanj, naglega zaviranja, prekratke varnostne razdalje, »hupanje«, »blendanje«, razne kretnje z rokami, uporaba telefona ali slušalk med vožnjo itd… Žalosti me, da je veliko agresivnih voznikov in takšnih, ki precenjujejo svoje sposobnosti. Pogosto pa zaradi takšne vožnje pride do prometne nesreče.

Pri opravljanju policijskega spremstva se pogosto srečujemo s takšnimi udeleženci v prometu. So vozniki, ki ne upoštevajo naših znakov za urejanje prometa in so vozniki, ki enostavno »zmrznejo« ko zagledajo policijsko vozilo. Zaradi nepoznavanja pravil srečanja z vozilom s spremstvom tako še dodatno otežujejo naše delo.

Težava je tudi v tem, da veliko udeležencev v cestnem prometu ne pozna razlike med policijskim vozilom s prednostjo in policijskim vozilom za spremstvo. Policijsko vozilo z modro in rdečo utripajočo lučjo je namenjeno samo za spremljanje kolone, dočim policijsko vozilo z modro utripajočo lučjo opravlja naloge samostojno.

D. R.                                                                                                                E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.