Praporščak Miran Blaško, pripadnik Veščinskega centra, višji podčastnik – enotovni podčastnik

0

Kakšna je vaša naloga v Veščinskem centru?

V Veščinskem centru (VC) opravljam naloge enotovnega podčastnika, in te obsegajo: uveljavljanje pravil vojaškega vedenja in izgleda vojakov in podčastnikov, spremljanje nivoja usposobljenosti vojakov in podčastnikov v individualnih veščinah (znanju in izurjenosti), svetovanje poveljniku VC o zadevah v zvezi z vojaki in podčastniki. Lahko bi rekli, da so moje naloge usmerjene v splošno skrb za vojake in podčastnike, v njihovo znanje in izurjenost, v njihov vojaški izgled, v izboljšave oziroma zagotavljanje pogojev za dvig njihove usposobljenosti.

Kako poteka postopek od sprejema kandidatov v VC in potem naprej?

Kandidat za poklicnega vojaka Slovenske vojske najprej podpiše pogodbo o zaposlitvi na Ministrstvu za obrambo RS, od tam ga napotijo na zadolževanje opreme in tu se prvič sreča z pripadnikom VC, ki mu pomaga pri zadolževanju vojaške opreme in mu poda nadaljnja navodila (za prihod v VC). Ob prihodu v VC se kandidat najprej preobleče v bojno uniformo SV, v nadaljevanju se ga seznani s splošnimi pravili vojaškega življenja (splošni vojaški predpisi, postrojitvenimi pravili, hišnim redom vojašnice, osebno urejenostjo…).

Podpisovanje pogodb se načeloma izvaja vsak ponedeljek, v kolikor ta ponedeljek sovpada z začetkom usposabljanja po programu (temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU)), je tak kandidat takoj vključen v usposabljanje. Drugače pa kandidat čaka na začetek usposabljanja po programu in se v tem času pripravlja na začetek (osnovna vojaška znanja, dvig psihofizične pripravljenost…).

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Bredenje čez reko Vipava

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Opazovanje bojišča iz zaklonilnika

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Opazovanje bojišča iz zaklonilnika

Kako poteka temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU)?

Program TVSU traja štirinajst tednov in je razdeljen na tri faze, ki so načrtovane tako, da se kandidat najprej seznani z vojaškim načinom življenja, ter da aktivnosti v posameznih fazah potekajo tako, da omogočajo kandidatu prilagoditev oz od lažjega k težjemu, tako v znanju kot pri psihofizičnih obremenitvah.

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC /IMet vadbene ročne bombe

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej | VC / Počitek, krožno varovanje

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Taktični postopki (RKBO nevarnost)

V prvi fazi usposabljanja (trajanje 3 tedne) je poudarek na splošnih vojaških predpisih, postrojitvenih pravilih, državljanski vzgoji, preživetju v vodi, predvsem pa na dvigu psihofizične pripravljenosti.

V drugi fazi usposabljanja (trajanje 6 tednov) je poudarek na osnovah preživetja in delovanja na bojišču, pri tem kandidat spozna različne vojaške veščine, ki mu zagotavljajo preživetje na bojišču in pa, na spoznavanju osebne oborožitve s poukom streljanja, ki mu zagotavljajo varno rokovanje z oborožitvijo (avtomatska puška, pištola, ročna bomba) in ga naučijo pravil streljanja (merjenje, proženje….).

V tretji fazi usposabljanja (trajanje 5 tednov) se v drugi fazi naučeno prenese v praktično uporabo, kar pomeni izvajanje taktičnih postopkov posameznika (vojaka) na terenu in izvedbo bojnih streljanj (avtomatska puška, pištola, ročna bomba). V tej fazi bi izpostavil dva dogodka in sicer vžig minsko eksplozivnega sredstva, ter met ročne bombe.

Program TVSU se zaključi s slovesno prisego domovini.

Kako poteka osnovno vojaško-strokovno usposabljanje (OVSU)?

To usposabljanje je nadaljevanje usposabljanja po programu TVSU za vse, ki želijo postati poklicni vojaki SV. Usposabljanje traja šest tednov in zajema predvsem dve vsebini. Prvi sklop vsebin zajema taktiko pehote. V tem sklopu kandidat nadgradi znanje pridobljeno na TVSU, ki ga združuje z novimi postopki na terenu (bojišču), medsebojnem sodelovanju na bojišču (posameznik, par, skupina), načinom uporabe dodatne oborožitve (oborožitve oddelka) na bojišču.

V drugi večji sklop pa spada znanje iz oborožitve pehotnega oddelka s poukom streljanja. Pri tem kandidati spoznajo nova orožja (ostrostrelna puška, lahki puškomitraljez, podcevni bombomet, protioklepno orožje..), se naučijo z njim varno rokovati in streljati.

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Pohod v dolžini 25 km

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Pohod v dolžini 25 km pohod in seznanjanje z okolico – orientacija

Ali prihaja do osipa kandidatov na teh usposabljanjih, zaradi morebitnih poškodb, ali če se kdo premisli, da bi delal v SV?

Seveda prihaja do tako imenovanega osipa kandidatov iz navedenih razlogov, pa tudi iz drugih razlogov. Če se osredotočimo le na navedena. Do osipa zaradi poškodb prihaja iz različnih razlogov. Zavedati se moramo, da kljub temu, da je TVSU narejen tako, da se usposabljanje začne z lažjimi stvarmi, gre v osnovi za usposabljanje za poklicnega vojaka, ki pa samo po sebi zahteva določeno mero naporov. Slabše pripravljeni se zato soočajo z določenimi zdravstvenimi težavami (bolečine v mišicah, vnetja sklepov oziroma bolečine v sklepih …). Zgodijo se tudi poškodbe na usposabljanju (gleženj, koleno, rama …), ki zaradi daljšega zdravljenja pomenijo prekinitev usposabljanja po programu (TVSU, OVSU). Pri tem bi želel poudariti, da se take kandidate po zaključenem zdravljenju ponovno vključi v usposabljanje (v roku enega leta).

Do osipa iz razloga, da si nekdo premisli, pa prihaja predvsem iz tega, da kljub temu, da je bil kandidat seznanjen z načinom dela in pogoji, in je približno vedel v kaj se spušča, postanejo te stvari, ko jih enkrat osebno izkusijo nekoliko drugačne (iz vizij postanejo resnične) in kot take jim postavijo oviro, čez katero ne zmorejo (različni razlogi).

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Kurjenje ognja, priprava hrane

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Izdelava zaklonilnika

Foto: štabni vodnik Sebastjan Cej I VC I Vadba (vzdržljivost, iznajdljivost …)

Po katerem programu pa se usposabljajo vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in rezervna sestava?

Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka (vojak na PSVR) se usposabljajo po istem programu kot kandidati za poklicne vojake SV, torej po temeljnem vojaško-strokovnem usposabljanju (TVSU). To pa jim omogoča, da se kasneje (v kolikor skozi usposabljanje ugotovijo, da je ta poklic zanje) zaposlijo kot poklicni vojaki SV, seveda pa morajo kasneje opraviti še osnovno vojaško-strokovno usposabljanje (OVSU). Po opravljenem TVSU se lahko vključijo v rezervno sestavo SV.

Vojaki – pripadniki rezervne sestave (PRS) se lahko usposabljajo po obeh programih (TVSU, OVSU). Po programu TVSU se lahko usposabljajo tisti, ki tega programa še niso opravili. Take pripadnike rezervne sestave se lahko vključi v redna usposabljanja po programu TVSU, pri tem pa imajo možnost, da vsako fazo opravljajo ločeno (časovni razmik med fazami programa TVSU je določen). Te možnosti kandidati za poklicne vojake SV in vojaki na PSVR nimajo.

Po programu OVSU se usposabljajo vsi pripadniki rezervne sestave SV (PRS), ki tega usposabljanja še niso opravili, opravili pa so TVSU (večina kot vojaki PSVR, ki se vključijo v PRS). To usposabljanje se trenutno izvaja v obdobju treh mesecev, in sicer vsak mesec po deset dni (od petka do naslednje nedelje – dva vikenda), s tem se omogoči, da so PRS čim manj odsotni iz svojih rednih zaposlitev. Tudi to usposabljanje je povsem enako (razen terminskega dela) kot je usposabljanje poklicnih vojakov SV, program je za oboje enak.

Foto: Arhiv VC I Prisega domovini

Foto: Arhiv VC I Prisega domovini

Pripravila:

Andrej Kovačič I www.varensvet.si

Carmen Kos I Kabinet načelnika GŠSV |OOJ

 

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.