Posvet E-zlorabe otrok: so kje meje svobode interneta?

0

Gostujoče predavanje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

Posvet E-zlorabe otrok: so kje meje svobode interneta?

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je 24. in 25. septembra 2014 potekal 4. Posvet E-zlorabe otrok: so kje meje svobode interneta?, namenjen organom pregona, predstavnikom tožilstev in sodišč, ponudnikom internetnih storitev, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanjem varnosti otrok na internetu. Cilj posveta je bil poglobiti znanje o problematiki zlorab otrok na spletu z namenom bolj učinkovite obravnave v praksi.

Na povabilo organizatorjev sta se posveta udeležila mag. Marko Potokar, predsednik sveta in Andrej Kovačič, direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo. Predsednik sveta IVK je prvi dan izvedel predavanje na temo varnosti na internetu, direktor IVK pa je drugi dan vodil delavnico, na kateri so udeleženci reševali konkretne primere zlorab na internetu.

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije so se kriminalna dejanja preselila tudi v navidezni svet interneta. Poleg neomejene možnosti informiranja, izobraževanja in komuniciranja, ki jo s svojimi storitvami mladostnikom omogoča internet, v njegovem svetu obstajajo tudi manj prijetne in celo nevarne stvari. Poleg poneverb, zlorab, goljufij, otroške pornografije in sovražnega govora obstaja še cela vrsta drugih groženj. Pri tem so ena izmed najbolj ranljivih skupin uporabnikov spleta otroci in mladostniki. Ti se namreč mnogokrat ne zavedajo nevarnosti, ki na njih prežijo pri brezskrbni uporabi internetnih storitev.

Preprečevanje varnostnih incidentov in kriminalnih dejanj na internetu postaja ključen in dolgotrajen izziv, pri čemer se poraja vprašanje, ali nas pred zlorabami na spletu dovolj ščitijo zakoni in uradni organi in kaj za zaščito lahko naredimo sami? Dejstvo je, da samo reaktivno delovanje in preiskovanje varnostnih incidentov, ko se ti že zgodijo, ni dovolj za uspešno reševanje problema zlorab. Bistvena je primarna preventiva, v katero morajo biti vključeni vsi udeleženi, od staršev in otrok do učiteljev, zunanjih strokovnjakov in uradnih organov.

Zaključimo lahko s ponovno potrditvijo, da je najboljša obramba proti nasilju preprečevanje ter lastna ozaveščenost in skrb za varnost.

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.