Postani Civilist za lokalno varnost

0

Skupino Civilist za lokalno varnost sestavljajo aktivni člani Slovenskega združenja za varen svet in/ali ostali državljani/občani, ki želijo sodelovati pri aktivnostih za skupno varnost v lokalnem okolju. Člani skupine aktivno delujejo na področju varnosti v lokalnem okolju, v soseskah/naseljih, sodelujejo s policijo in drugimi službami in organi v lokalnem okolju ter ozaveščajo in informirajo občane/prebivalce sosesk/naselij o dogajanjih povezanih z lokalno varnostno problematiko. Glavni namen delovanja skupine je zavzemanje za čim višjo stopnjo varnosti, za dvig varnostne kulture in krepitev socialnega kapitala ter za preprečevanje kriminala v lokalnem okolju.

Član skupine lahko postane vsak, ki:

  • je dopolnil 18 let;
  • izrazi željo po prostovoljnem delu in aktivnem  članstvu;
  • izpolnjuje splošne pogoje za članstvo v Slovenskem združenju za varen svet, ki veljajo tudi za člane skupine;
  • ni v kazenskem postopku oz ni bil nikoli kaznovan;
  • je oz želi biti aktiven v lokalnem okolju;
  • se bo izobraževal za potrebe delovanja na področju lokalne varnosti;
  • podpiše zaprisego, da bo ravnal v skladu s pravnim redom RS, da bo spoštoval pravila za delovanje skupine, in da si bo aktivno prizadeval za čim višjo stopnjo lokalne varnosti.

Člani skupine se redno izobražujejo in usposabljajo v sklopu Slovenskega združenja za varen svet in sicer s strokovnjaki za varnost, zaščito in varovanje ter v sodelovanju z ostalimi službami in organi.

Področja izobraževanja so: splošna varnost in preprečevanje kriminala v lokalnem okolju (v soseskah/naseljih), osebna varnost in samozaščita, ravnanja in ukrepi v primerih, ko/če se soočimo z vlomilci, roparji, nasilneži ali, če smo očividci KD, zaznanega izvajanja družinskega nasilja pri sosedih itd.

Na vašo pobudo, vam v vašem lokalnem okolju pomagamo formirati skupino za lokalno varnost.

Za več informacij pišite na: info@varensvet.si in/ali andrej.kovacic@varensvet.si

Pridružite se nam in postanite člani skupine: CIVILIST ZA LOKALNO VARNOST!

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.