Polkovnik Boštjan Baš, poveljnik Šole za častnike Slovenske vojske

0

Šola za častnike je nosilec vojaško-strokovnega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike Slovenske vojske. Ali nam poveste, kdo se lahko vključi v Šolo za častnike Slovenske vojske?

V Šolo za častnike se lahko vključijo državljani Republike Slovenije stari do 30 let, ki so uspešno končali najmanj I. bolonjsko stopnjo študija. Kandidati morajo biti brez zdravstvenih omejitev, ne smejo biti kaznovani, prav tako morajo biti brez varnostnih zadržkov.

Vsi kandidati za častnike Slovenske vojske morajo uspešno opraviti selekcijski postopek, ki je razdeljen na tri dele. V prvem delu se preveri, če je kandidat oddal prijavo v skladu z razpisom in če ustreza začetnim merilom (starost kandidata, končana izobrazba, državljanstvo itd). Sledi preverjanje potrdil o izobrazbi in varnostno preverjanje kandidatov. Kandidat, ki izpolnjuje te pogoje, se napoti na preventivni zdravstveni pregled, na podlagi katerega se preveri, da kandidat nima zdravstvenih omejitev. Drugi del selekcije vključuje preverjanje gibalnih in plavalnih sposobnosti ter ocenjevanje psihološke primernosti. Zadnji del selekcijskega postopka se izvede v terenskih pogojih dela in načeloma traja pet dni. Kandidati so v tem delu izpostavljeni večjim obremenitvam, terenskemu spanju ter pomanjkanju spanca in hrane.

Pred vstopom v Šolo za častnike morajo kandidati opraviti še temeljno vojaško strokovno usposabljanje v Veščinskem centru v Vipavi in temeljno vojaško usposabljanje kandidatov za častnike.

BAŠ BOŠTJAN Varensvet.si

Foto: višji vodnik Ferdo Strgar

Kako poteka program izobraževanja in usposabljanja v Šoli za častnike Slovenske vojske?

Šola za častnike izvaja izobraževanje, usposabljanje in oblikovanje izobraženih ter usposobljenih vojaških profesionalcev z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske, katere so čast, pogum, lojalnost, tovarištvo, predanost in temeljna skupna vrednota domoljubje.

Program kandidatov za častnike Slovenske vojske je oblikovan tako, da zagotavlja pridobivanje znanja, veščin in navad, ki jih potrebuje častnik Slovenske vojske ne glede na to, v katero enoto rodu, službe ali funkcionalnega logističnega področja bo po koncu šolanja razporejen na začetno dolžnost. Program je namenjen kandidatom za častnike poklicne sestave in kandidatom za častnike pogodbene rezerve.

Program izobraževanja in usposabljanja v Šoli za častnike Slovenske vojske obsega predmetna področja, ki so vsebinsko povezana v štiri module, in sicer: Vojaški poklic, Vojaška delovanja, Poveljevanje, voditeljstvo in etika ter Obrambno-varnostni sistemi.

Program, ki je veščinsko naravnan, omogoča, da bodo bodoči poročniki Slovenske vojske imeli splošno znanje z družboslovno-humanističnih področij, nadgrajeno s tehničnim, informacijskim in drugimi vrstami praktičnega znanja in veščin, ki jih potrebuje poveljnik voda.

BAŠ BOŠTJAN Varensvet.si

Foto: višji vodnik Ferdo Strgar

Kako konkretno poteka usposabljanje kandidatov s pomočjo sistema za simulacijo taktičnega delovanja?

V okviru terenskega usposabljanja kandidati uporabljajo tudi Sistem za simulacijo taktičnega delovanja (angl. Tactical Simulation Training System) švedskega proizvajalca Saab Training Systems, ki ga sestavljajo sistem za osebno detekcijo, laserski oddajniki za osebno oborožitev, protioklepni simulatorji, simulatorji za težko oborožitev, simulatorji za bojna vozila, tarčni sistemi za vozila, sistem za spremljanje delovanja v urbanem okolju, nadzorni center ter oprema za opazovalce in kontrolorje. Sistem za simulacijo taktičnega delovanja omogoča, da usposabljanje kandidatov za častnike čim bolj približamo realnim okoliščinam na bojišču. Sistem omogoča računalniško spremljanje izvajanja taktičnih postopkov vsakega posameznika in enote kot celote, omogoča spremljanje komunikacij, izdajanje ukazov itd. Sistem omogoča učinkovito, hitro in objektivno spremljanje ter evalvacijo taktičnih postopkov s povratno informacijo usposabljancem. Bistvena prednost sistema za simulacijo taktičnega delovanja je odprava napak s pomočjo analize usposabljanja, ko lahko poveljniki skupaj z vojaki odpravijo pomanjkljivosti, ki bi v realnih bojnih razmerah lahko ogrozile njihova življenja.

BAŠ BOŠTJAN Varensvet.si

Foto: višji vodnik Ferdo Strgar

Kakšna je nadaljnja pot kandidatov po uspešno končanem šolanju za častnike Slovenske vojske?

Po uspešno zaključenem programu splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja na Šoli za častnike, kandidat za častnika pridobi znanja, ki jih potrebuje za dodelitev čina poročnik Slovenske vojske. Glede na predvideno začetno postavitev v enoti, nato nadaljuje s specializacijo za pridobitev vojaško evidenčne dolžnosti za rod ali službo, v katero bo razporejen. Specializacija za častnike poteka v različnih enotah Slovenske vojske in traja približno 3 mesece. Po uspešno zaključeni specializaciji se častniki razporedijo na dolžnosti poveljnika voda v enotah Slovenske vojske.

BAŠ BOŠTJAN Varensvet.si

Foto: višji vodnik Ferdo Strgar

Koliko kandidatov za častnike Slovenske vojske je do danes uspešno opravilo tovrstno izobraževanje in usposabljanje?

Šola za častnike je 1. februarja praznovala 23-letnico svojega delovanja. V letih svojega obstoja je zelo uspešno opravljala svoje poslanstvo kot eno izmed osnovnih nalog Slovenske vojske. Skozi proces vojaškega izobraževanje in usposabljanja se je tako zvrstilo 25 rednih in 5 izrednih generacij, skupaj 1123 častnikov Slovenske vojske. Trenutno se na Šoli za častnike izobražuje 47 kandidatov za častnike Slovenske vojske.

CVŠ Varensvet.si

Dodatne informacije o Šoli za častnike tukaj.

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.