Osnovne veščine telesnega stražarja – varnostno spremstvo 2. del

0

Velikost tima

V svetu telesnih stražarjev se pogosto sliši besede stranke; »potrebujem telesnega stražarja«, kar pomeni »potrebujem zaščito«. Na število članov, v timu telesnih stražarjev, nedvomno vpliva stopnja ogroženosti varovane osebe, kolikšno je tveganje in nenazadnje sam tim mora presoditi koliko ljudi bo potreboval za zagotovitev ustrezne zaščite osebi.

 

Slika 1: Preveč spremstva! Priporočljivo je, da nekaj telesnih stražarjev nosi  podobno obleko kot varovana oseba, saj se s tem lahko zmede morebitnega napadalca.

Rizik ali tveganje je po navadi ovrednoteno kot visoko in nepoznano tveganje. Ne obstaja nizko tveganje. Vzporedno s stopnjo tveganja se določa tudi potrebno število telesnih stražarjev. Stopnja tveganja se lahko spremeni že samo v enem dnevu. Ob tem mora biti spremstvo fleksibilno in pripravljeno na nove spremembe.

V vsakem primeru se poskušamo izogniti situacijam, ko naj bi bil voznik/telesni stražar tudi edini telesni stražar. Z varnostnega vidika gledano, je varnost varovane osebe zelo oslabljena, ko jo mora telesni stražar voziti in istočasno varovati. Če nekdo potrebuje zaščito, to pomeni, da obstaja nevarnost. Eden človek ne more istočasno voziti in varovati varovane osebe!

Voznik mora ostati vedno v vozilu ali ob vozilu, da nekdo ne namesti eksplozivne naprave, kot tudi izvajati nadzor nad  vozilom v urbanih okoljih, da ne pride do kraje ali poškodbe vozila. Zatorej še enkrat ponovimo; telesni stražar ne more  delati vsega tega sam in povrhu še varovati osebo.

Po današnjih standardih je potrebna vsaj ena oseba za posamezno sekcijo tima. Rečeno je že bilo, da je tim telesnih stražarjev sestavljen iz različnih sekcij in ena izmed njih je sekcija za vozila, druga pa sekcija za varnostno spremstvo.

Ameriška tajna služba

V tajni službi so prvi razvili protokole in formacije za varovanje oseb, takoj po drugi svetovni vojni. Večina osebja je prihajalo iz vrst igralcev ameriškega nogometa – od koder so tudi prinesli s seboj potrebne izkušnje za službo. V ameriškem nogometu mora igralec, ki ima žogo, le-to  prenesti do gol črte. Drugi igralci pa ga ščitijo pred nasprotnimi igralci, da to lahko opravi.

Tako je nastal koncept koncentričnih krogov. Žoga je postala »VIP oseba« (varovana oseba), igralec, ki je imel žogo je bil zadolžen za VIP-a, ostali soigralci, pa so telesni stražarji, ki prestrezajo napad in zagotavljajo varen premik varovane osebe. Koncept je enostaven. Eden telesni stražar je zadolžen za varovanje VIP osebe, preostali telesni stražarji poskrbijo za morebitnega napadalca.

Kot že omenjeno je to metodo prva koristila »Tajna služba«, skozi leta pa so isto metodo prisvojile še številne druge tuje, vladne organizacije, vključujoč SAS, Kraljevska služba za varovanje oseb, Britanska policija in specialne enote, zadolžene za varnost diplomatov, kot tudi MI6 .

Nekateri atentati so bili dokaz za pomanjkanje teh »formacij varnostnega spremstva«, o katerih se še vedno poučuje v nekaterih šolah za telesne stražarje.

Ozke formacije, kot so »obrnjen trikotnik«, »diamant« in »kocka« so padle v pozabo ob novih »V« formacijah, ki so ozke v ozadju, kjer je nevarnost največja in odprte naprej, da dajo videz prehoda.

Slika 2: Vsi telesni stražarji in policisti gledajo naprej v predsednika Reagana, medtem, ko se iz množice ljudi premika atentator

Koncentrični krogi so tako rekoč zastareli. Na papirju se ta teorija kaže kot uspešna, vendar je padla v vodo, ko je John Hinckley streljal na predsednika Reagana. Večina telesnih stražarjev je stalo na desni strani, medtem ko je bila na levi strani » praznina varovanja«  .

IBA metoda

IBA izvaja nov način varnostnega spremstva. Vodja tima se nahaja na levi strani takoj za varovano osebo. O uporabi strelnega orožja in boja iz bližine se bo pisalo v naslednjih člankih.

Imamo šest članov tima (telesni stražarji). Član številka 1 je najstarejši in najbolj izkušen. Kot v vojski v primeru izgube poveljnika prevzame poveljstvo drugi v vrsti. Mlajši telesni stražarji so postavljeni v ospredje, medtem ko starejši ostajajo v ozadju. To omogoča: 1.) starejši lahko opazujejo mlajše, 2.) starejši, ki so bolj izkušeni bolje opazujejo okolje  in 3.) če komunikacija ne deluje, bodo starejši lažje izvršili ukaze. Med varnostnim spremstvom ima vsak telesni stražar določen svoj lok delovanja. Možnost napada je največja na mestih, kjer se loki delovanja telesnih stražarjev sekajo. Na ta območja je potrebno posvečati največjo pozornost.

Spremstvo mora zagotavljati tako rekoč nekaj »sivih« ljudi, ki ne izstopajo. To ne pomeni, da morajo biti nevidni. Njihova prisotnost deluje na psiho napadalca. Prisotnost telesnega stražarja ne sme »zamegliti«  varovane osebe. Njegov položaj mora biti ob strani varovane osebe.

Varnostno spremstvo sestavljeno iz dveh telesnih stražarjev (dvojka) se ne uporablja v visoko rizičnih situacijah. Spremstvo treh ali štirih telesnih stražarjev (trikotnik ali kvadrat) predstavlja formacijo, ki je potrebna za večjo zaščito varovane osebe.

Slika 3: Varovanje VIP osebe v množici ljudi: pevec Ricky Martin in IBA tim pod vodstvom gen. dir. James Castleshort

Pet ali šest telesnih stražarjev se uporablja običajno, ko se VIP oseba premika skozi množico ljudi. Peti in šesti človek sta lahko tudi policaja, ki nudita pomoč pri prehodu.

V primeru, ko se iz kateregakoli razloga običajne varnostne formacije pokažejo kot neučinkovite, se uporabi rezervno/dodatno spremstvo. To se nanaša na situacije v katerih varovano osebo spremljata samo dva telesna stražarja, ostali telesni stražarji pa so nekoliko oddaljeni in pokrivajo širše okolje.

Možnost »skrivanja« in »prikrivanja« nekaterih telesnih stražarjev v določenih situacijah so ključnega pomena, odvisno od situacije in nevarnosti. Formacije varnostnega spremstva morajo biti fleksibilne in enostavne, saj so te boljše od »trdnih« in »nespremenljivih«, kot se jih še vedno uči v nekaterih vladnih in komercialnih šolah telesnih stražarjev.

Osnovna delitev varnega spremstva je:

–          odprto spremstvo

–          zaprto spremstvo

–          »shadow« spremstvo (»senca« spremstvo)

Pri treniranju varnostnega spremstva, kot tudi pri samem delu varovanja oseb, se posebna pozornost  posveča »CHOKE POINT« mestom; to so mesta na katerih gre pričakovati obstoječo nevarnost in se jih ne moremo izogniti. Na primer: nevarna točka na edini poti iz kraja A v kraj B. Na teh mestih dodatno povečamo pozornost in pripravljenost na odreagiranje v krizni situaciji.

Slika 4: Pri nasilnemu poskusu vstopa v vozilo VIP osebe se napadalca ne vleče nazaj, ker bi tako skupaj z njim lahko odprli tudi vrata vozila. V tem primeru se uporabi posebno tehniko; napadalca se prisloni na vozilo in fiksira. Vozilu se da znak, da hitro odpelje iz nevarnega območja

Telesne stražarje se posebej  usposablja za vstop in izstop iz zgradbe, vstop in izstop iz vozila, vstop in izstop iz vseh vrst dvigal, premikanje po stopnicah vseh vrst (premikajoče, klasične,.. ) premikanje skozi množico ljudi itd.

Slika 5: V dvigalih z steklenimi stenami sta potrebni  posebna taktika in tehnika varovanja VIP osebe, zaradi možnega napada ostrostrelca

Vir : gradivo iz IBA HQ

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.