Osnovne veščine telesnega stražarja – varnostno spremstvo 1. del

0

Osnovne veščine telesnega stražarja – varnostno spremstvo

SLIKA 1: IBA TIM – “PARNI VALJAK”, Ljubljana

Tim telesnih stražarjev je sestavljen iz treh sekcij:

–          sekcija za zavarovanje

–          sekcija za vozila

–          sekcija za spremstvo

Vse tri sekcije so ena od druge odvisne, zato morajo med sabo sodelovati.

Sekcija za zavarovanje

Sekcija za zavarovanje ima pomembno vlogo znotraj tima telesnih stražarjev.

Njene naloge se delijo na:

–           aktivnosti, ki se izvajajo pred obiskom VIP osebe na izbrano lokacijo 

Sekcija, ki jo pogostokrat imenujemo kar SAP (Security Advance Party) obišče lokacijo pred prihodom VIP-a. Njihova naloga je, da preverijo vse  osebe, ki bodo navzoče na omenjeni lokaciji kot tudi ostale osebe, ki bodo posredno kontaktirale varovano osebo. Zadolženi so tudi za organiziranje prihoda  spremstva varovane osebe.

SLIKA 2: VIP oseba se NE SME pozdravljati z drugimi osebami pred zgradbo

–           aktivnosti, ki se izvajajo za čas obiska VIP osebe

Naloge sekcije so, da opravijo pregled vseh prostorov, kjer se bo zadrževala ali bivala VIP oseba. Izpostavljen je »protibombni in protiprisluškovalni« pregled prostorov. Poleg tega so zadolženi za nadzorovanje poti, po kateri bo potovala VIP oseba.

–          aktivnosti, ki se izvajajo po obisku VIP osebe

Za čas VIP obiska opravljajo proti-ostrostrelni nadzor in protinadzor morebitnega sledenja VIP osebi, po odhodu iz lokacije.

SLIKA 3: Proti-ostrostrelno varovanje

Sekcija za vozila

Sekcija je zadolžena striktno za prevoz varovane osebe (vse vrste prevoza: vozila, jahte, letala,…) med posameznimi lokacijami. Od sekcije se zahteva izredne vozne sposobnosti (veščine) in odgovornost za pregled vozil pred uporabo –  »protibombni in protiprisluškovalni pregled«.

SLIKA 4: »Protibombni pregled vozila«

V sklop njihovih nalog sodijo še izbira vozil (odvisno od situacij, planiranih poti, vremenskih pogojev,…) , vzdrževanje omenjenih vozil (v tehničnem smislu), zavarovanje vozil za ves čas varovanja, izbire poti in izdelave načrta potovanja (upoštevajoč rezervne in druge poti).

Sekcija za spremstvo

Sekcija za spremstvo je zadolžena za neposredno varovanje VIP osebe. Gre za varovanje osebe na statičnih lokacijah kot so dom, v službenih prostorih ali objektih, kjer VIP preživlja prosti čas. Telesni stražarji bivajo v VIP-ovi neposredni bližini. Ko varovana oseba potuje, jo telesni stražarji vedno spremljajo – peš ali z vozili.

Da lahko odreagiramo, moramo varovano osebo in okolico pozorno spremljati z očmi. Vizualni nadzor se izvaja na vseh 360° okrog varovane osebe. Večina napak, ki jih neprofesionalni telesni stražarji storijo so povezane s tem, ko ne nadzorujejo stalno okolice in ne odreagirajo v primeru napada pravočasno.

Posvetite pozornost na to, ko boste naslednjič videli varovanega VIP-a. Večina telesnih stražarjev gleda samo v smer, v katero se premikajo in ne okrog sebe ter na okolico za sabo.

SLIKA 5: Dva telesna stražarja za VIP osebo – NAPAKA

Če ne opazujete (ne poskušate prepoznati nevarnosti), ne vidite. Če ne vidite, ne morete pravočasno odreagirati na nevarnost.

Opazovanje ne pomeni samo gledati ampak tudi v videnemu prepoznati eventuelne možnosti, ki so dane napadalcem in te zmanjšati na minimum.

Ustrezen odziv na grožnjo je intervencija, ki jo delimo na tri ravni:

–          na prvi ravni je prioriteta IZOGNITI SE nevarnosti

–          če ste pri tem neuspešni, poskušajte POBEGNITI

–          na tretji ravni se morate ZOPERSTAVITI nevarnosti, z bližinskim bojem

Uporaba fizične sile naj bo zadnja faza, in ne prva.

V primeru napada je potrebno najprej  poskrbeti za subjekt napada. Kdor je najbližji napadalcu, se osredotoči na napadalca, ostali, ki so bolj oddaljeni, zavzamejo pozicijo med VIP-om in napadalcem. Najbližji VIP osebi poskrbijo za njeno evakuacijo na varno. Vozilo se uporabi za beg iz nevarnega območja.

SLIKA 6: Generalni direktor baron James Shortt vodi tečaj »VARNOSTNO SPREMSTVO«

V naslednjem članku – VARNOSTNO SPREMSTVO 2. DEL

Vir: gradivo IBA HQ

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.