Projekt VARNA ŠOLA

0

Kriminal, nasilje in nemiri v šolah (pre)počasi postajajo nacionalno in družbeno vprašanje. Varnost je ena izmed osnovnih človekovih potreb in pogoj za čustven in socialni razvoj mladega človeka. Vsi si želimo, da bi bile šole varen kraj, tako za naše otroke, kot za njihove učitelje. Varne šole pa se žal ne zgodijo kar tako, saj to področje potrebuje celovit in sistematičen pristop. Z ustrezno varnostno politiko, s predpisanimi postopki in dobro prakso, zmanjšujemo varnostna tveganja ter gradimo skrbno, urejeno in varno šolo.

Šola je prostor, ki bi poleg kritične infrastrukture države moral biti prostor posebnega družbenega pomena. Zakaj? Zato, ker so otroci naše največje bogastvo in ker velik del svojega časa preživijo v njej. Zagotavljanje varnega učnega okolja otrokom, je ena izmed njihovih temeljnih pravic. Seveda ne smemo pozabiti na učitelje in ostale zaposlene, ki za uspešno izvajanje izobraževalnega procesa ter učinkovitega prenosa znanja otrokom, potrebujejo varno delovno okolje. Pri tem gre za celovit pristop, ki odvrača in preprečuje vsa tveganja, ki ogrožajo varnost v šolah in šolskem okolišu.

Ko govorimo o varni šoli, mislimo na celovit pristop k zagotavljanju varnosti v šolah. Sistem se začne graditi na nivoju države in njeni nacionalni strategiji in se na operativnem nivoju izvaja preko različnih subjektov javnega (policija, lokalne skupnosti, socialne službe ipd.) in zasebnega prava (zasebno varovanje ipd.). Na nivoju šole je ključnega pomena sodelovanje in podpora vseh zaposlenih na šoli, učencev ter ostalih, ki so kakorkoli povezani z delovanjem šole (starši, razna društva ipd.)

V prvem delu projekta poteka zbiranje podatkov in informacij o varnostni problematiki ter njihova obdelava, v drugem delu pa strokovna preučitev zbranih podatkov.

Kot nevladna organizacija se zavzemamo za varno lokalno okolje, kamor spada tudi varno šolsko okolje, in v tej smeri opozarjamo na opažene pomanjkljivosti, kar je tudi eden izmed namenov projekta. Šola ima možnost, da na podlagi tovrstnih informacij, ki bodo pridobljene v projektu načrtuje aktivnosti za (bolj) varno šolsko okolje in zadovoljstvo vseh deležnikov.

Projekt se predvidoma izvaja 12 mesecev in sicer od septembra do avgusta.

Področja, ki jih v projektu obravnavamo:

 • Splošna varnost šole in njenega okoliša (vandalizem, kriminal ipd);
 • Varnost zaposlenih;
 • Varnost učencev;
 • Internetna varnost;
 • Prometna varnost;
 • Varna hrana in voda;
 • Okoljska varnost (ravnanje z odpadki ipd.).

Projekt vključuje:

 • vodstvo šole (anketa, intervju);
 • starše (anketa);
 • občane, ki živijo v bližini šol (anketa, intervju);
 • policijo (intervju, statistični podatki);
 • mestno redarstvo (intervju, statistični podatki).
 • organizacije, ki poslujejo v bližini šol (intervju);
 • zaposlene (anketa);
 • učence (anketa)
Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.