Opis poklica zasebni varnostnik

0

Kratek opis

Varnostnik izvaja varnostno-receptorska dela. Sprejema, usmerja in daje informacije obiskovalcem ali strankam. Kontrolira prihod in izhod zaposlenih ter obiskovalcev.

Varnostnik sprejema in usmerja obiskovalce ali stranke ter jim daje želene informacije. Vodi evidenco prihodov in izhodov oseb. Pregleduje dovolilnice in nadzira parkiranje vozil. Odpira in zapira dvižno zapornico ob vhodu v ustanovo. Sprejema in prevezuje telefonske klice, zaklepa in odklepa vhode na objektih. O svojih opažanjih in izrednih dogodkih obvešča predstojnike in pristojne organe. Prek sredstev za zveze je povezan z dežurnim gasilcem. Nadzoruje prihod in izhod zaposlenih in obiskovalcev. Fizično varuje objekte in premoženje območja gospodarske družbe. Njegova naloga je video nadzor vhodov, prostorov, ograd in dvorišč. Kadar se sproži alarm na sredstvih za tehniško varovanje, mora hitro ukrepati. Preprečuje kraje in po potrebi zadrži osebo do predaje policiji.

Delovna področja

Kot varnostnik se lahko zaposli in dela v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s fizičnim in tehničnim varovanjem objektov, lastnine, oseb in gospodarskih družb. Dela lahko tudi kot redar na prireditvah.

Delovni pripomočki

Delovni pripomočki varnostnika so: pisarniška oprema, ročno orodje, ključi objektov, ročne svetilke, telefon, sredstva za zveze, dvižna zapornica na cestišču in osebno vozilo. Med dokumenti uporablja obrazce za obiskovalce in knjigo prihodov in odhodov.

Izdelek in storitev

Storitev varnostnika je tehnično in fizično varovanje objektov, premoženja in območja gospodarske družbe. Ukrepa, kadar odkrije krajo ali vdor v posest in skrbi za varen prevoz denarja.

Znanja in spretnosti

Za delo varnostnika se zahteva opravljen izpit za varnostnika in nekaznovanost. Zaželeno je pasivno znanje vsaj enega tujega jezika in vozniški izpit.

Psihofizične sposobnosti

Varnostnik dela v podaljšanem delovnem času v izmenah na 12 ur, lahko tudi ponoči in med prazniki. Nočno delo je lahko precej monotono. Delo ni primerno za depresivne osebe ali epileptike.

Interesi

Zanimajo ga sodobni načini varovanja objektov in uporaba video tehnologije. Pričakovane lastnosti varnostnika so: samostojnost, resnost, strokovnost, komunikativnost, odgovornost, odločnost in nekaznovanost.

Razmere za delo

Varnostnik dela v zaprtem prostoru, občasno na prostem, v izmenah, ponoči in v podaljšanem delovnem času, 12 ur skupaj. Dela tudi ob koncu tedna, med prazniki, sam ali s strankami. Delo opravlja stoje in sede brez večjih telesnih obremenitev.

Nevarnosti

Varnostnik-receptor ni izpostavljen večjim nevarnostim poškodb. Pri delu nosi službeno uniformo. Lahko postane tarča fizičnega napada, kadar zaloti koga pri kraji med npr. prevozom denarja, zato ima v uporabi tudi osebna varovalna sredstva.

 Izobraževanje

Varnostnik ima končano vsaj nižjo ali srednjo poklicno šolo. Potreben je tudi opravljen izpit za varnostnika.

Objava na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.